WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблемні аспекти правового регулювання боргових зобов’язань yряду, що виникли не на кредитних засадах - Реферат

Проблемні аспекти правового регулювання боргових зобов’язань yряду, що виникли не на кредитних засадах - Реферат

бюджетного законодавства, суми запозичень скеровуються на визначені цілі тощо. Загалом видатки на проведення заходів щодо випуску, розміщення даного виду цінних паперів, виплата доходу їхнім власникам несе додаткові витрати у сумі, що перевищує суму заборгованості перед платниками податків, хоч ці кошти вже освоєно державою на поточні завдання виконання бюджету попереднього року, а додаткових надходжень з інвестиційною метою або на фінансування бюджету чи боргу не передбачається.
Разом з тим, цікавим, на нашу думку, є висновок Колегії Рахункової палати, яка розглянула Звіт про результати перевірки використання бюджетних коштів на відшкодування простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, врегульованої шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. Згідно з цим документом фіскальної мети держави не булодосягнуто, крім того, фактично було створено нерівні умови перед законом для суб'єктів права щодо відшкодування їм інших боргових зобов'язань держави і широке поле для корупційних дій. Як встановили аудитори, це рішення коштує державі понад 600 млн грн, які необхідно сплатити в рахунок обслуговування випущених ОВДП-ПДВ протягом п'яти років, і за якими вже сплачено понад 180 млн грн. Натомість вигоду від реалізації цього механізму отримали фінансові посередники, у тому числі нерезиденти, які придбали державні цінні папери зі значним дисконтом, а також Державна податкова адміністрація України, яка переклала невиконані бюджетні зобов'язання перед платниками податків на державний борг України.
Очевидно, фінансові розрахунки є достатньо серйозним аргументом. Проте хотілося б звернути увагу на правові проблеми реалізації вказаного механізму перетворення бюджетного зобов'язання у державний борг з огляду на те, що згідно з Конституцією України питання державного боргу зазнають виключно законодавчого регулювання. Відтак Уряд і Верховна Рада через відповідні органи та структури законодавчої та виконавчої влади повинні проаналізувати причини виникнення такої заборгованості у бюджеті; здійснити аудит цього виду боргових зобов'язань і взяти до уваги відповідні висновки Рахункової палати; визначити джерела надходження коштів для покриття заборгованості і закріпити відповідні положення у належних правових формах. Крім того, при виникненні такого виду заборгованості і неможливості її відшкодування, Уряд, зокрема Голова ДПА, повинен нести відповідальність відповідно до законодавства.
Важливим є також питання правового оформлення набуття бюджетною заборгованістю статусу боргового зобов'язання Уряду. У відповідному нормативно-правовому акті Верховна Рада повинна визначити джерела обслуговування та погашення нового боргового зобов'язання, а також внести зміни до Закону про структуру державного боргу на відповідний рік та до закону про державний бюджет на відповідний рік. Рішення Верховної Ради повинно ґрунтуватись, зокрема, на експертному висновку Департаменту державного боргу, Національного банку, Комісії з цінних паперів і фондового ринку тощо.
Вважаємо, що на законодавчому рівні потрібно визначити питання щодо правової форми боргових зобов'язань, а також момент, з якого вони відносяться до державного боргу. Оскільки, відповідно до Конституції України, питання державного боргу підлягають винятково законодавчому регулюванню, вважаємо, що необхідно у законодавчому порядку, а саме у Законі України "Про державний борг" (а також у Бюджетному кодексі України) передбачити, що винятково законодавча норма є правовою підставою зарахування боргового зобов'язання до державного боргу України. Обов'язковим є визначення механізму обслуговування й повернення такого боргового зобов'язання. Структуру державного боргу та зміни до неї повинен визначати законодавчий орган - Верховна Рада України.
Державну заборгованість (бюджетну заборгованість) визначають як проблему бюджетного регулювання та його недосконалість, проблему невиконання чи неналежного виконання бюджету поточного року. Отже, держава виступає в ролі боржника за невиконання відповідних зобов'язань, що виникли не в результаті запозичень (тобто додаткових фінансових ресурсів не використовували). Очевидними тут є проблеми бухгалтерського обліку, скритого бюджетного дефіциту тощо. Проте держава не може не зважати на ці види заборгованості. Усі фінансові зобов'язання держави необхідно обов'язково виконати. Якщо немає змоги це здійснити у поточному році (році, у якому було передбачено здійснення відповідних платежів), ця заборгованість автоматично не зникає і строк давності на неї не поширюється. Відповідні суми переносяться у бюджет наступного року, проте вже не можуть визначатись як видатки відповідної галузі (сфери). Тому так важливо визначити механізм перетворення бюджетної заборгованості у боргове зобов'язання держави на засадах доцільності, відповідальності, об'єктивності, законності, економічності.
Література:
1. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / За заг. ред. П.В. Мель-ника. - К.: Юрінком, 2003. - С. 45.
2. Про бюджетну класифікацію України та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України Бюджетне законодавство. - 2002. - № 2.
3. Головачов Д.Л. Регулирование государственного долга в рыночной экономике: Автореф. дис… д-ра эконом. наук: 08.00.01 / Моск. гос. ун-т. - М., 1996. - С. 10.
4. Про державний борг України: Проект Закону України від 17.06.2004 № 1229-1 // www.rada gov.ua
5. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України вiд 27.11.2003 № 1344-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 49. - С. 7. - Ст. 2552.
6. Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу 5 років та Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для пога-шення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2003 № 2014 // Офіційний вісник України вiд 09.01.2004. - 2003. - № 52. - Т. 1. - С. 213. - Ст. 2791.
7. Про затвердження заходів щодо випуску облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість: Наказ Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 14 січня 2004 року № 8/4/18 // Офіційний вісник України вiд 27.02.2004. - 2004. - № 6. - С. 281. - Ст. 361.
8. http://sta.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=52233

 
 

Цікаве

Загрузка...