WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво - Реферат

Проблеми застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми застосування кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво
Стаття 205 Кримінального кодексу України, що встановлює кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво, є однією зі складних і суперечливих статей господарських злочинів. Це одна із проблемних статей, що як ніяка інша стаття кримінального закону не викликає скільки суперечностей і непорозумінь при її практичному застосуванні. На мові практичних працівників правоохоронних органів її називають "мертвою" або "лежачою" через складність у практичному застосуванні. Вона має ряд невизначеностей і суперечностей у самому понятті фіктивного підприємництва. У статті не точно визначено фіктивне підприємництво, пов'язане зі створенням або придбанням суб'єктів підприємництва з юридичною особою, не названо його ознаки, що ускладнює її виявлення правоохороннимими органами і судове розслідування. У цій статті суб'єктами кримінальної відповідальності є винятково юридичні особи, що, на нашу думку і думку багатьох учених, обмежує коло суб'єктів злочину, звужує її застосування. Крім того, стаття 205 КК України має в основному відсилочний, бланкетний характер до окремих злочинів і самостійно на практиці застосовується рідко. Тому фіктивне підприємництво розглядається в більшості випадків практичними працівниками як спосіб для вчинення господарських злочинів.
Звертаючись до загальної проблеми існування фіктивного підприємництва, багато науковців і фахівців у своїх наукових публікаціях і публічних виступах виділяють велику суспільну небезпеку фіктивного підприємництва як самого явища існування в сфері економіки, а також поширеність правопорушень, що вчиняються з використанням фіктивних підприємств.
Дійсно, сьогодні фіктивне підприємництво стало одним із найрозповсюдженіших господарських злочинів, пов'язаних з іншими корисливими злочинами, що негативно позначається на розвитку економічних відносин держави в цілому.
Збитки, що завдаються бюджету держави у результаті функціонування підприємств з ознаками фіктивності тільки при незаконному відшкодуванні коштів на додану вартість за останні роки за підрахунками спеціалістів досягають міліардних сум втрачених коштів і майна [1].
Великі збитки завдаються фіктивним підприємництвом іншим суб'єктам господарювання та окремим громадянам, а також нематеріальна шкода, яка завдається економічним відносинам, позначається на престижі підприємницької діяльності взагалі, як основі ринкових і суспільних відносин.
Безперечним є той факт, що сьогодні важко назвати галузь економіки в нашій державі, в якій би організовані злочинні угруповання не використовували фіктивні суб'єкти господарювання для вчинення незаконної діяльності.
Суспільна небезпека фіктивного підприємництва полягає в заподіянні майнової шкоди юридичним і фізичним особам, а також державі, що виражається в розширенні масштабів недобросовісної конкуренції, незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку, у сприянні легалізації (відмиванню) коштів, здобутих злочинним шляхом, приховування фактів заняття забороненими видами діяльності, створенні передумов для ухилення від оподаткування і для досягнення інших протиправних цілей.
Фіктивне підприємництво викликає у законослухняних громадян і організацій, а також державних підприємств побоювання щодо вступу у правовідносини з будь-якими комерційними структурами, тим самим порушує стабільність господарського обороту, дискредитує підприємницьку діяльність.
Близько десяти років криміналізації цього явища, факти використання фіктивного підприємництва в Україні не тільки не зменшились, а навпаки, стали досить розповсюдженими. Про це свідчать статистичні дані правоохоронних органів. Наприклад, за останні роки тільки податковою міліцією виявляється підприємств з "ознаками" фіктивності більше 5 тисяч [2].
Трансформація фіктивного підприємництва в підприємницьку діяльність набула загрозливого характеру, оскільки поширює тінізацію економіки держави, (за підрахунками спеціалістів більше половини економіки держави працює в "тіні") [3].
Фіктивне підприємництво - узагальнений термін, який законодавчо визначає поняття створення і використання фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності з погляду кримінального діяння, які містить склад злочину, передбаченого ст. 205 КК України. Часто під цим терміном також передбачаються різноманітні різновиди і форми підприємств та їх прояви, що зустрічаються в практичній діяльності правоохоронних органів, що мають власні назви, залежно від напряму їх злочинної діяльності, але за своєю формою створення і організаційного виду суб'єктів господарювання не містять складу злочину, передбаченого ст. 205 КК, хоча їхня діяльність має всі ознаки фіктивності.
Протягом тривалого часу серед науковців і практичних працівників тривають дискусії щодо визначення ознак фіктивної підприємницької діяльності. Сьогодні немає єдиної думки, що ж вважати фіктивним підприємством, єдиного розуміння визначення і тлумачення цього терміна. Розробляється багато рекомендацій щодо того, що вважати фіктивним підприємством, ставляться питання, критерії визначення самого поняття фіктивності, історичні витоки і переліки ознак, розкриваються механізми і способи вчинення злочинів, які вчиняються з використанням фіктивного підприємства, пропонуються різні зміни до законодавчих актів, що регламентують реєстрацію СПД та інше [4].
Набір аналогічних термінів, що використовується в наукових розробках при теоретичному дослідженні і практичному застосуванні, численні пропозиції науковців і практичних працівників щодо змін до Кримінального кодексу інших законодавчих актів, позитивних результатів не дали. На сьогодні немає ні кардинальних змін до Кримінального кодексу, ні єдиного наукового підходу щодо визначення фіктивності підприємств. Існування багаточисельних термінів, визначень і понять, які неоднозначно тлумачать це явище, що часто протилежні за змістом і відповідністю кримінальному поняттю, а також невизначеність кримінального законодавства щодо створення фіктивних підприємств, на нашу думку, призводить до розширення вчинення фіктивного підприємництва та збільшення кількості злочинів, що вчиняються з використанням фіктивних підприємств.
Останнім часом у публікаціях ЗМІ, в публічних виступах автори наукових видань висловлюють занепокоєння через те, що однією із проблем існування фіктивного підприємництва є законодавча або юридична невизначеність понять "фіктивне підприємство", "фіктивна фірма," "фіктивний суб'єкт

 
 

Цікаве

Загрузка...