WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Проблеми визначення шкоди, завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності - Реферат

Проблеми визначення шкоди, завданої злочинами, які вчиняються у сфері інтелектуальної власності - Реферат

заробітна плата (у розрахунку на місяць) х 30 / 100 = 61 грн. 50 коп.).
З огляду на викладене, з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2004 р. розмір матеріальної шкоди у великому розмірі для кваліфікації діянь особи за ч. 1 ст.ст. 176,177, 229 КК України повинен бути більшим, або дорівнювати 12 тис. 300 грн. (двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а в особливо великому розмірі (ч. 2 ст.ст. 176, 177, 229 КК України) - 61 тис. 500 грн. (тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Крім того, на перспективу у 2005 р., 2006 р., 2007 р. вказаний розмір стане ще більшим (8).
Таким чином, з 1 січня 2004 р. межа, яка відокремлює кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності від цивільної та адміністративної відповідальності, суттєво підвищена. Водночас, не можна не погодитись, що така ситуація може становити серйозну небезпеку правам інтелектуальної власності, оскільки практично дозволяє порушникам, нехтуючи цими правами, з прямим умислом заподіювати їх власникам матеріальну шкоду аж до "кінцевої позначки" 12 тис. 299 грн. включно, а також свідомо орієнтуватись на уникнення кримінальної відповідальності у випадку, якщо, наприклад, обсяги реалізації відповідної контрафактної продукції не дотягнуть 12 тис. 300 грн.
І хоча у ст.ст. 176, 177, 229 КК України абсолютно не визначено, кому має бути завдана матеріальна шкода у великому чи особливо великому розмірі, хто є потерпілими від посягання на відповідні права інтелектуальної власності, що, безумовно, є певним їх недоліком, відповіді на ці запитання існують (8 ).
Для цього необхідно звернутись до відповідних положень нового Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України: "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII, "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII, "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23 грудня 1993 р. № 3769-ХІІ, "Про охорону прав на промислові зразки" від 23 грудня 1993 р. № 3770-ХІІ, "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23 грудня 1993 р. № 3771-ХІІ (11); (12).
Таким чином, потерпілими в даному випадку мають визначатись саме суб'єкти права інтелектуальної власності, якими, відповідно до ст. 421 ЦК України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) і інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, закону чи договору (10).
Саме суб'єктам особистих немайнових та (або) майнових прав інтелектуальної власності на відповідні об'єкти цих прав завдається матеріальна шкода. Так, суб'єктами авторських прав та прав промислової власності є, як правило, фізичні особи - творці (автори) творів науки, літератури і мистецтва, наукового відкриття, винахідники, автори промислового зразка, компонування інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин та фізичні або юридичні особи, які набули права на зазначені об'єкти інтелектуальної власності за законом або договором. Суб'єктами суміжних прав - як фізичні (виконавці), так і юридичні особи (виробники фонограм, відеограм, програм мовлення. Суб'єктами прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників господарського (цивільного) обороту - юридичні особи - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
При цьому, позаяк у зазначених Кримінальним законом статтях не конкретизовано, кому має бути завдана матеріальна шкода у великому чи особливо великому розмірі, можна стверджувати, що дана шкода може завдаватись і державі Україні, а також іноземним державам. Так, згідно з проведеним дослідженням Асоціації виробників програмного забезпечення (BSA) втрати вітчизняного валового продукту (ВВП) України від порушень в галузі авторських прав на програмні продукти ще в 2000 р. становили загалом 265 млн доларів США, а податкові втрати бюджету - 94 млн доларів США.
Або інший рівноцінний приклад. За ініціативою міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) Україна у серпні 2001 р. була внесена у "Список 301". За цим списком Офіс торговельного представника США визначає країни, котрі не забезпечують адекватний та ефективний захист прав інтелектуальної власності або відмовляються від надання справедливого та рівноправного доступу на свій ринок американських товарів, які містять інтелектуальну власність. Відтак, Україну оголошено найбільшим експортером нелегальних дисків, що завдало шкоди США у сумі 200 млн доларів США щорічно.
Таким чином, порушуючи права інтелектуальної власності, суб'єкт завдає матеріальної шкоди не лише власникам цих прав, але і Україні та іншим країнам світу.
Негативним моментом для визначення розміру матеріальної шкоди, яка завдається порушенням прав інтелектуальної власності, є те, що КК України не дає визначення поняття "матеріальна шкода" (8). Також немає і законодавчого визначення поняття "матеріальна шкода" у нових Цивільному та Господарському кодексах України, що, звичайно, ускладнює тлумачення даного поняття у кримінально-правовому розумінні (9); (10). Так, у ст. 22 ЦК України наводиться визначення іншого терміна "збитки", якими є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які б особа могла реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).
Майже аналогічні положення містяться і у ст. 224 Господарського кодексу України. Однак згідно із ст. 225 Кодексу до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною,яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом (9).
Слід наголосити, що у теорії цивільного права під шкодою, як правило, розуміють зменшення або знищення майнових чи немайнових (особистих) благ, що охороняються законом. Виступаючи як зменшення наявних майнових, особистих благ, майновою вважається шкода, яка має певну економічну цінність і виражається в грошах. Щодо порушення прав інтелектуальної власності майнова шкода може, наприклад, полягати у тому, що привласнення чужого авторства позбавляє автора одержати авторський гонорар (12).
Однак, таке визначення поняття "шкода" не є законодавчим, а відсутність саме законодавчого визначення поняття "матеріальна шкода" як у Кримінальному, так і в Цивільному та Господарському кодексах України призводить до абсолютно різного її тлумачення. Виникає логічне запитання, чи можна під поняття "матеріальна шкода", яке вживається у ст.ст. 176, 177, 229 КК України при кваліфікації дій особи застосовувати поняття "збитки" у розумінні Цивільного та Господарського кодексів? ( 8).
На практиці зустрічаються непоодинокі випадки, коли захисник обвинуваченого пише слідчому, а потім і прокурору клопотання про виключення з обвинувачення факту інкримінування обвинуваченому завдання порушенням прав інтелектуальної власності матеріальної шкоди у великому чи особливо великому розмірі і відповідно закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу злочину на тій підставі, що "збитки" власника прав інтелектуальної власності, яких він зазнав, виникли внаслідок "упущеної вигоди", що є різновидом збитків у розумінні ч. 2 ст. 22 ЦК України, однак, не є різновидом матеріальної шкоди (10).

 
 

Цікаве

Загрузка...