WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Представництво в галузі митної справи - Реферат

Представництво в галузі митної справи - Реферат

надати послуги з декларування товарів, транспортних засобів тощо на високому професійному рівні.
Підставами виникнення представництва є юридичні факти, коло яких визначено в законі. Відповідно до ч. 3 ст. 237 ЦК України представництво виникає на підставі договору, закону, акту органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
Обсяг і характер повноважень представника залежать від тих юридичних фактів, з яких виникає представництво. Представництво в галузі митної справи є договірним або добровільним, оскільки виникає за волею суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, яка визначає особу митного брокера, який здійснюватиме декларування. Особа, яку представляють, самостійно визначає повноваження представника шляхом укладення договору. Таким договором звичайно є договір-доручення, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується виконати від імені й за рахунок іншої (довірителя) певні юридичні дії.
У новому Цивільному кодексі України цей інститут набув розвитку. Новизна його в тому, що в оборот введено комерційне представництво. Відповідно до ст. 243 комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником підприємців.
Комерційне представництво ґрунтується на нормах (за деякими винятками), встановлених для представництва, і є видом добровільного представництва з особливим суб'єктним складом і сферою застосування. Особливістю суб'єктного складувідносин комерційного представництва в галузі митної справи є те, що комерційним представником є митні брокери - суб'єкти підприємницької діяльності, які засновані у встановленому законом порядку та діють на підставі ліцензії Державної митної служби України. Також до особливостей здійснення комерційного представництва в митній сфері необхідно віднести предмет, системний характер дій комерційного представника тощо. Представляючи свого клієнта, митний брокер як комер-ційний представник завжди (постійно та систематично) надає послуги щодо декларування товарів, транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Крім того, митний брокер як комерційний представник має право одночасно представляти різні сторони в угоді, якщо на це є їхня згода або якщо така можливість передбачена законом. У будь-якому випадку інтереси осіб, що представляються, мають пріоритет стосовно інтересів самого комерційного представника. Комерційний представник зобов'язаний виконувати дане йому доручення з заповзятістю звичайного підприємця. Не допускається здійснення угод комерційним представником від імені особи, яку він представляє, щодо себе особисто.
Таким чином, комерційне представництво в галузі митної справи являє собою діяльність, що здійснюється митним брокером самостійно, на свій ризик, і спрямована на систематичне одержання прибутку від надання послуг з декларування товарів, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Комерційне представництво необхідно відрізняти від комерційного посередництва. Справа в тому, що комерційний посередник діє від власного імені, хоча і в інтересах особи, яку представляє, а комерційний представник діє від імені підприємця. Крім того, комерційний посередник може представляти інтереси будь-яких осіб та в багатьох сферах, а комерційний представник (митний брокер) - лише підприємців і лише у певній сфері підприємництва (тільки суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності щодо декларування товарів, транспортних засобів тощо).
Головна особливість комерційного представництва полягає в тому, що за згодою сторін та у випадках, передбачених законом, допускається одночасне комерційне представництво різних сторін. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовою угодою між ним та особою, яку представляють, або довіреністю. По суті, ст. 244 нового ЦК дозволяє говорити про договір про комерційне представництво, за яким одна сторона - представник - надає іншій стороні - підприємцю - послуги з представництва від його імені при укладенні договорів у сфері підприємницької діяльності за обумовлену сторонами винагороду. Гос-подарюючий суб'єкт, який звернувся до митного брокера за послугами, зобов'язаний оплатити митному брокеру винагороду за надані послуги з декларування його товарів і транспортних засобів, крім випадків, коли в самому договорі є вказівка на його безоплатний характер. Крім того, представник має право на відшкодування витрат, понесених ним при ви-конанні доручення.
Отже, можна зробити висновок про те, що комерційне представництво здійснюється, як правило, на підставі договору доручення. Цей договір повинен визначати обсяг наданих митному брокеру (митному первізнику) повноважень і порядок їх реалізації.
Таким чином, формування інституту комерційних представників в Україні у галузі митної справи розвивається досить швидкими темпами, що пов'язано з гострою потребою господарюючих суб'єктів у професійних послугах митних брокерів і митних перевізників.
Брокер є професійним учасником митних відносин у сфері митного декларування, він є найбільш підготовленим для того, щоб надати клієнту допомогу. Відносини між брокером і клієнтом виникають з ініціативи клієнта, але цілком зрозуміло, що брокер не повинен пасивно очікувати, коли хтось звернеться до його послуг. Тому брокери як звичайні суб'єкти підприємницької діяльності можуть рекламувати свої послуги, що є основним видом їхньої підприємницької діяльності.
Звертаючись до послуг митного брокера, клієнти мають певні переваги, зокрема: з'являється можливість отримувати послуги висококваліфікованих фахівців у такій специфічній сфері, як митне декларування та митне перевезення (оскільки для митних посередників пред'являються певні фінансові, професійні та кваліфікаційні, організаційно-технічні, спеціальні ви-моги, а це, в свою чергу, зменшує ризик клієнтів таких посередників); витрати на послуги, пов'язані з проведенням декларування товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон, а також перевезенням товарів, що перебувають під митним контролем за участю митних посередників, у галузі митної справи значно менші, оскільки розра-ховуються в розмірі визначеного процента до обсягу товарів, що переміщуються (перевозяться); значне збільшення обсягів експортно-імпортних операцій та їх оперативне оформлення за допомогою суб'єктів підприємницької діяльності в галузі митної справи знижує зростання власних витрат на такі цілі, а також відбувається економія часу.

 
 

Цікаве

Загрузка...