WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Предмет доказування при протокольній формі досудової підготовки матеріалів про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (рефе - Реферат

Предмет доказування при протокольній формі досудової підготовки матеріалів про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (рефе - Реферат

виключити витрати сил і засобів по роботі з об'єктами, що не стосуються справи; швидко звіряти отримані докази з джерелами інформації, що знаходяться в автоматичних банках даних ДПА України, або зразками для порівняльного дослідження; оперативно перевірити причетність певних осіб до вчиненого злочину. У підсумку такі дослідження можуть істотно допомогти у розкритті і розслідуванні злочину. Лише один недолік вони мають, а саме: особа, яка здійснює дослідження, не несе кримінальної відповідальності за завідомо неправдиву довідку.
Як докази, можуть бути використані і матеріали, отримані органами адміністративної юрисдикції, наприклад, при здійсненні адміністративного провадження у справах про фінансові правопорушення - ухилення від сплати податків, яке призвело до ненадходження вбюджет коштів у розмірі менше тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За протокольною формою досудової підготовки матеріалів доказування обставин вчиненого злочину проводиться, в першу чергу, шляхом отримання пояснень від правопорушника та очевидців. Обставини предмета доказування вимагають встановити відомості, що характеризують особу правопорушника. Такі відомості у справах про ухилення від сплати податків можуть мати місце в:
1) довідках про наявність або відсутність судимості;
2) характеристиках особи;
3) матеріалах притягнення до адміністративної відповідальності;
4) матеріалах раніше проведених ревізій та документальних перевірок.
Щодо такого учасника протокольної форми, як очевидець, виникають деякі спірні питання. Очевидець злочину - це особа, яка безпосередньо бачила подію і може розповісти про обставини, які підлягають встановленню. Свідок - особа, яка має будь-які відомості, що стосуються обставин розслідуваного злочину, в тому числі і відомості, які характеризують особу правопорушника, що стосуються підприємницької діяльності господарюючого суб'єкта тощо. Виникає питання, в ролі кого особа дає пояснення (показання), якщо вона не є безпосереднім очевидцем вчинення злочину і як оформляються такі пояснення. Виходячи з положень закону, не можна стверджувати, що статус очевидців аналогічний статусу свідків, як зазначає В.М. Тертишник. Процесуальний статус очевидців (свідків) має бути більш детально врегульований у КПК стосовно протокольного провадження. На нашу думку, і від осіб, які раніше проводили ревізію або документальну перевірку діяльності господарюючого суб'єкта, повинні бути отримані пояснення як від свідків з метою повного і всебічного встановлення всіх обставин (особливо, що стосується виду, розміру та характеру шкоди, завданої ухиленням від сплати податків або іншими правопорушеннями в сфері оподаткування), які входять у предмет доказування.
Оскільки необхідною ознакою розглядуваного складу злочину є спричинення матеріальної шкоди, характер і розмір якої входить до предмета доказування, органом дізнання під час провадження у порядку протокольної форми досудової підготовки матеріалів мають бути здійснені заходи до її відшкодування і які дозволяють забезпечити заявлений позов. Для цього, по-перше, необхідно роз'яснити правопорушнику неохідність відшкодувати завдану державі матеріальну шкоду, ознайомити його з положеннями цивільного законодавства, яке визначає підстави і порядок відшкодування матеріальної шкоди, а також інших нормативних актів, зокрема, ДПА України. У випадку добровільного відшкодування завданої шкоди, до матеріалів протокольної форми додаються копії документів, що підтверджують таке відшкодування, в протоколі зазначається про обставини вчиненого злочину, матеріали передаються прокурору, який направляє кримінальну справу до суду для вирішення питання про її закриття за наявності передбачених законом підстав у порядку ст.ст. 7-1, 7-2 КПК України. У зв'язку з тим, що під час протокольної форми досудової підготовки матеріалів не можна застосовувати заходи процесуального характеру, що дозволяють забезпечити позов, слід застосовувати заходи адміністративного впливу, наприклад, зупинення операцій по видатковій частині розрахункового рахунку тощо.
У випадку, коли до направлення матеріалів протокольної форми досудової підготовки прокуророві не відшкодовано завданої ухиленням від сплати податків шкоди, орган дізнання повинен повідомити про це юридичний відділ територіальної ДПІ для підготовки матеріалів для за явлення цивільного позову. Прокурор, зрозуміло, має право сам від імені держави подавати і підтримувати цивільний позов.
Для ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів характерно те, що більшість обставин предмета доказування можуть бути встановлені безпосередньо з первинних та інших документів. Матеріалів документальних перевірок, ревізій. Але це не означає, що в процесі проведення протокольної форми повинні бути вивчені лише ті дані, що відображені в документах. Отримання достатніх даних, встановлення зв'язків між окремими подіями можливе тільки при певному поєднанні, комбінації відомостей, що складають предмет доказування у справі. Визначаючи обсяг доказової інформації, особа, яка проводить дізнання спів ставляє відомості, що містяться в первинних документах, з тим обсягом доказів, який обв'язково встановлюється відповідно до ст. 64 КПК України.
Для того щоб повно, всебічно й об'єктивно розслідувати ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів і прийняти правильне, справедливе рішення в процесі проведення прротокольної форми, необхідно встановити максимальну кількість доказів. Водночас потрібно збирати тільки ті докази, які мають безпосереднє відношення до справи, тобто оцінювати їх на предмет допустимості і належності.
Якщо всі обставини, що входять до предмета доказування, не будуть встановлені в повному обсязі, то матеріали протокольної форми підлягають поверненню органу дізнання. Тоді гостро постає проблема обмеженого строку проведення протокольної форми податковою міліцією, а також методів і засобів отримання доказової інформації.
Виходячи з вищевикладеного, необхідно зазначити, що злочини, передбачені ч. 1 ст. 212 КК України, мають специфіку при виявленні обставин скоєного правопорушення. В окремих випадках потрібне проведення слідчих дій (експертиза, обшук, виїмка, очна ставка тощо), які не можна провести в межах протокольної форми. Тому навіть зміни в законодавстві щодо провадження протокольної форми досудової підготовки матеріалів справи не вирішують усіх проблем кримінального судочинства в даному напрямі, і, зокрема, тих, що виникають при розслідуванні ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.

 
 

Цікаве

Загрузка...