WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий статус працівників податкової міліції України - Реферат

Правовий статус працівників податкової міліції України - Реферат

податкової міліції.
А в Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України [12] в розділі II "Права, обов'язки і відповідальність" визначено основні спеціальні права та обов'язки, які поширюються на працівників податкової міліції. Зазначені особи користуються всіма соціально-економічним, політичними та особистими правами і свободами, виконують усі обов'язки громадян, передбачені Конституцією України, іншими законодавчими актами, а їх права, обов'язки та відповідальність, що випливають з умов служби, визначаються законодавством, присягою, статутами та відповідними положеннями.
У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України [13] у статті 2 акцентується увага на основних спеціальних обов'язках, що поширюються на працівників податкової міліції.
Розглянувши загальні та спеціальні права й обов'язки державних службовців податкової міліції, а також загальні і спеціальні обмеження, пов'язані з проходженням служби, можна зробити висновок, що визначені основні межі відповідної поведінки цієї категорії працівників при виконанні ними службових функцій щодо займаної посади, тобто визначені їх повноваження.
Таким чином, службову функцію державного службовця органів податкової міліції складають завдання, предмет діяльності, відповідні для них права, обов'язки, обмеження (повноваження) та основні форми діяльності, закріплені в правових нормах.
Такі елементи службової функції державного службовця підрозділів податкової міліції, як завдання та предмет діяльності, організаційне становище, визначаються відповідно до конкретної посади, залежно від її місця в системі посад державного апарату. Права, обов'язки та обмеження (повноваження) державного службовця підрозділів податкової міліції забезпечують виконання завдань щодо кожної відповідної посади. Повнова-ження становлять відповідну частину компетенції державного органу.
Правовий статус та місце податкової міліції в системі державних органів не можуть бути визначені без органів державної податкової служби. Залежно від забезпечення виконання функцій держави органи державної податкової служби (у тому числі податкової міліції) належать до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.
Особливості здійснення форм державної діяльності визначають своєрідність державних органів, які здійснюють цю діяльність.
У зв'язку з цим П.Т. Василенков зазначив, що своєрідність діяльності державних органів визначається особливостями завдань і методів їх реалізації. Органи, які належать до системи державних органів, як правило, застосовують одну і ту ж форму державної діяльності, одними і тими ж методами виконують одні і ті ж завдання. Але обсяг повноважень, тобто обсяги компетенцій, якими наділено орган держави для виконання цих зав-дань, неоднаковий.
Той чи інший обсяг державної діяльності, що належить відповідному органу держави або коло питань, передбачених правовим актом, на вирішення яких уповноважений цей державний орган, має назву компетенції органу. Безумовно, компетенція органу держави залежно від його положення в системі цих органів неоднакова. Органи держави відрізняються один від одного також і за своєю організаційною структурою, яка визначається специфікою їх роботи, завданнями, що виконуються на відповідному етапі розвитку суспільства [13].
Сьогодні місце податкової міліції в системі органів виконавчої влади необхідно встановлювати у складі Державної податкової адміністрації залежно від того, виконання якої з функцій держави вона забезпечує.
Органи державної податкової служби забезпечують здійснення правоохоронної функції держави шляхом виконання завдань, пов'язаних із попередженням порушень законодавства у галузі оподаткування, підприємницької діяльності; розкриттям та розслідуванням відповідних правопорушень та злочинів; притягненням порушників до відповідальності. Ці завдання стоять перед структурним підрозділом Державної податкової адміністрації - податковою міліцією, яка стовідсотково повинна належати до системи правоохоронних органів у вузькому значенні за умови функціонування його як самостійного державного органу. Але правоохоронна функція органів державної податкової служби не превалює над функцією фінансового контролю, тобто не є основною в їх діяльності. Крім цього, функція контролю за дотриманням законодавства у галузі оподаткування та захист інтересів держави у процесі формування централізованих фондів дозволяє віднести органи податкової служби до загальної системи правоохоронних.
Завдяки даній функції контролю за своєчасністю сплати та правильністю обчислення податків та інших обов'язкових платежів у бюджет та в установлених законом випадках позабюджетні фонди, органи державної податкової служби і податкова міліція зокрема належать до системи спеціальних органів фінансового контролю.
У статті 19 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" додатково визначаються завдання, що стоять перед підрозділами податкової міліції: розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів; запобігання корупції в органах податкової служби та виявлення її фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків.
Необхідно зазначити, що у зв'язку з виконанням специфічних завдань податкова міліція виконує також і відмінні від органів податкової служби функції (оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, охоронну). Спільною у даному випадку є лише функція контролю за дотриманням податкового законодавства.
Права та обов'язки органів державної податкової служби регулюються розділом 3 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", а повноваження податкової міліції закріплюються окремою статтею розділу V. Зазначимо, що повноваження податкової міліції визначаються статтею 21 не як система взаємообумовлених прав та обов'язків посадових осіб підрозділів податкової міліції, а є лише більш розширено викладеними, перефразованими завданнями та функціями. Так як податкова міліція належить до складу органів державної податкової служби, тому на посадових осіб підрозділів податкової міліції повинні були б розповсюджуватися всі права, передбачені статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Реалізація ж наданих прав повинна здійснюватись посадовими особами підрозділів податкової міліції в межах їх посадових обов'язків та професійного рівня.
З урахуванням зазначеного можна стверджувати, що державно-владні повноваження державного службовця підрозділів податкової міліції як елемента його правового статусу формуються наступним чином:
1) визначення правоохоронної діяльності та діяльності зпитань фінансового контролю підрозділів податкової міліції;
2) формулювання завдань (функцій), прав та обов'язків органів податкової міліції для здійснення правоохоронної діяльності та діяльності з питань фінансового контролю у певному напрямі;
3) визначення компетенції конкретних підрозділів податкової міліції з головного управління до низових підрозділів;
4)

 
 

Цікаве

Загрузка...