WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий статус працівників податкової міліції України - Реферат

Правовий статус працівників податкової міліції України - Реферат


Реферат на тему:
Правовий статус працівників податкової міліції України
Питання правового статусу працівників податкової міліції тісно пов'язане з категорією "юридична відповідальність" посадових осіб підрозділів податкової міліції, яка є надзвичайно важливим правовим засобом механізму правового регулювання податкових органів. Саме особливостями служби в органах податкової міліції, особливим правовим статусом її працівників пояснюється доцільність заміни одного виду юридичної відповідальності на інший у разі вчинення працівником податкової міліції адміністративного проступку, а відтак специфіка юридичної відповідальності за порушення правових норм, які охороняються адміністративними санкціями. Але проблема правового статусу працівників податкової міліції ще не досліджувалась і потребує розгляду.
Необхідно зазначити, що працівники органів податкової міліції є державними службовцями і виконання ними службових функцій пов'язане з наданням державно-владних повноважень. Ці працівники спеціально уповноважені вирішувати ті чи інші соціально-правові питання, приймати викладені в формі правових актів рішення, пов'язані у певних випадках з державним примусом.
О.В. Петришин стверджує, що закріпленню правового статусу і перш за все державно-владних повноважень державних службовців надається першочергове значення, так як компетенція цих працівників визначає відповідне юридичне ставлення до здійснення державної діяльності [1].
Владна природа службових повноважень забезпечує реальну можливість для державних службовців органів податкової міліції впливати на суб'єктів суспільних відносин із метою досягнення соціально корисного результату, забезпечує обов'язок інших суб'єктів правових відносин виконувати законні вимоги і розпорядження цих працівників.
Розглядаючи елементи правового статусу державних службовців, О.В. Петришин включає до них наступні:
а) юридичні державно-владні повноваження;
б) юридичну відповідальність [2].
Погодившись з таким твердженням, необхідно зазначити, що без наявності цих двох головних елементів не можна говорити про правовий статус службовця взагалі, адже процес їх об'єднання визначено та чітко закріплено в законодавстві:
1) що і яким чином повинен виконувати співробітник, який займає ту чи іншу посаду;
2) до якої юридичної відповідальності може бути притягнута особа за порушення, недоліки в службі та за службові досягнення.
Крім того, О.В. Петришин правильно зазначає, що повинно йтися не про правовий статус посади, як про це говориться в юридичній літератури, а про юридичний статус державного службовця-громадянина, який займає управлінську посаду в державному апараті [3].
У зв'язку з цим необхідно зауважити, що не можна відривати один від одного такі тісно пов'язані поняття, як службовий та юридичний статус державного службовця. Проте, на нашу думку, такий елемент правового статусу, як юридичні державно-владні повноваження, пов'язаний із посадою, яку обіймає державний службовець. До того ж і юридична відповідальність цих працівників визначається посадою в органах державного управління.
Автори книги "Загальна теорія права і держави", визначаючи місце посади в правовому статусі службовця, зазначають, що "посада - службове місце, якому відповідає правове положення особи, яка його обіймає. Посадою визначається характер роботи, що виконується, обов'язки та права, заохочення і відповідальність службовця, вимоги щодо професійної підготовки" [4]. Ми поділяємо цю думку.
В.М. Манохін наголошує на невід'ємному зв'язку між посадою та державно-владними повноваженнями службовця, а також вважає, що повноваження державного службовця охоплюють дії, які створюють юридичні наслідки і спрямовані на виконання державних завдань. Повноваження державного службовця вихідні від компетенції органу держави (у якому службовець працює), є його частиною та мають відповідну структуру:
а) завдання відповідно до посади;
б) основні функції, які здійснює службовець у своїй діяльності;
в) права, обов'язки та обмеження, що встановлюють межі практичної реалізації кожної з функцій, покладених на службовця відповідно до займаної посади;
г) правові форми діяльності службовця, через які він здійснює свої функції, права та обов'язки (накази, розпорядження та інші);
д) організаційні відносини службовця з іншими державними службовцями (рівними, нижчими та вищими за рангом) [5].
На нашу думку, повноваження державних службовців органів податкової міліції створюють ті межі, в яких вони діють. Дані повноваження визначаються правами, обов'язками та обмеженнями, що надаються або покладаються на державного службовця органів податкової міліції. А тому В.М. Манохін говорить не про структуру повноважень, а про структуру службової функції державного службовця. Саме вона включає в себе всі зазначені вище елементи. Повноваження ж є вагомою складовою службової функції.
Загальні права, обов'язки та обмеження для всіх державних службовців закріплено в основному нормативному акті, що регулює трудову діяльність цієї категорії працівників у Законі України "Про державну службу" [6]. У ньому в загальному вигляді визначені основні права, обов'язки та обмеження державних службовців, які вони незалежно від відомчої належності, державної функції та займаної посади повинні виконувати.
Державні службовці підрозділів податкової міліції як співробітники правоохоронного органу та органу фінансового контролю виконують спеціальні державні функції, мають особливий правовий статус та наділені спеціальними правами та обов'язками, законодавством для них встановлені особливі обмеження при проходженні служби.
Таким чином, правовий статус державних службовців органів податкової міліції визначається як Законом України "Про державну службу", так і спеціальними нормативними актами, а саме: Законами України "Про держану податкову службу в Україні", "Про міліцію", Постановою Кабінету Міністрів України "Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги" від 30 жовтня 1998 року № 1716 [7], Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України [8], Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України [9].
У даних нормативних актах зазначені основні спеціальні права, обов'язки та обмеження для державних службовців при проходженні служби в підрозділах податкової міліції. Конкретні ж права та обов'язки державних службовців органів податкової міліції щодо займаної посади визначаються на підставі типових кваліфікаційних характеристик та закріплюються в посадових положеннях та інструкціях. Такі висновки випливають з аналізу норми частини 2 статті 11 Закону України "Про державну службу" [10].Обмеження, пов'язані із проходженням служби в органах податкової міліції відповідно до частини 3 статті 16 зазначеного Закону, можуть встановлюватися винятковозаконодавчими актами України.
Так, у статті 23 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" [11] зазначено деякі обмеження, пов'язані зі вступом та проходженням служби в органах

 
 

Цікаве

Загрузка...