WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи трудового права і соціального забезпечення - Реферат

Основи трудового права і соціального забезпечення - Реферат

повноваження:
А) трудовий колектив вирішує питання соціального розвитку;
Б) підприємство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці;
В) підприємство здійснює підготовку кваліфікованих робітників, їх економічного і професійного навчання у власних навчальних закладах і повинна надавати пільги випускникам професійних училищ, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів згідно законодавства України;
Г) піклування про пенсіонерів, що працювали на цьому підприємстві;
Д) поліпшувати умови праці жінок і підлітків, забезпечувати роботою в денний час;
Е) має право встановлювати додаткові відпустки, скорочений робочий день, а також заохочувати працівників;
Ж) має право встановлювати пенсію інваліду, що став на даному підприємстві, незалежно від розмірів пенсії;
З) в разі смерті працівника підприємство добровільно чи за рішенням суду забезпечує працівника допомогою.
Повноваження трудових колективів по забезпеченні трудової дисципліни:
- затверджує за поданням адміністрації і профспілкового суспільства правила внутрішнього трудового розпорядку, вживають заходів щодо забезпечення їх додержання;
- здійснюють заходи щодо зміцнення трудової дисципліни;
- застосовують заходи громадського заохочення і нагородження;
- встановлюють додаткові пільги і переваги для новаторів і передовиків;
- ставлять питання про притягнення до відповідальності порушників трудової дисципліни;
- має право знімати накладені ним стягнення.
3. Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників і уповноважених ними органів.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності і господарювання, що використовують найману працю і мають права юридичної особи.
Колективний договір укладається між власником чи уповноваженим органом з однієї сторони і однією чи кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовими колективом.
Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетентності. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо їх регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:
- зміст в організації виробництва і праці;
- забезпечення продуктивної зайнятості;
- нормування оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів зарплати та інших трудових виплат;
- встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
- участі трудового колективу у формуванні, розподілі, використанні прибутку підприємства, установи організації;
- режиму роботи, тривалості робочого часу, відпочинку;
- умов і охорони праці;
- забезпечення соціально-побутового обслуговування;
- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
- умов регулювання фондів оплати праці.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантій, соціально-побутові пільги.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства незалежно того чи є вони членами профспілки і є обов'язковими як для власника, так і для працівників підприємства. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, що визначений у договорі. Після закінчення дії колективний договір продовжує діяти до того часу, коли сторони не укладуть новий, чи не переглянути старий.
В разі структурної перебудови підприємства чи зміни власника колективний договір зберігає свою чинність на встановлений термін або може бути переглянутий.
Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів колективу. Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами він підписується в 5-денний термін з моменту його схвалення.
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи чи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому розпорядку, а власник підприємства зобов'язується виплачувати працівникові зарплату забезпечувати умови праці необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Працівник має право реалізувати свої здатності до продуктивної і творчої діяльності шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене трудовим договором чи угодою сторін.
Особливою формою трудового договору контракт в якому строк дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
Строки дії трудового договору:
1. Безстроковий;
2. На визначений строк;
3. На час виконання певної роботи.
Трудовий договір укладається у письмовій формі. Обов'язки є при організованому наборі працівників; при укладенні трудового договору в районах з особливим природним, географічним і геологічними умовами підвищеного ризику для здоров'я; при укладенні контракту; коли працівник наполягає на укладанні письмового трудового договору; при укладанні з неповнолітніми (ст.. 187 КЗпПУ); в інших випадках.
При укладанні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт чи документ, що засвідчує особу, трудову книжку, документ про освіту, про стан здоров'я.
Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого органу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично допустили до роботи.
Особі, що була запрошена в порядку переведення за погодженням між установами, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
При укладанні трудового договору може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі. Випробування не встановлюється ставка:
1. Неповнолітнім;
2. Молодих спеціалістів після закінчення професійних навчально-виховних закладів і вищих навчальних закладів;
3. Звільнених у запас з військової служби;
4. Інвалідів.
Строк випробування не може перевищувати трьох місяців. Якщо після закінчення випробуваного терміну робітник продовжує працювати , вважається, він витримав випробування.
Стаття 36 КзпПУ визначає підставиприпинення трудового договору:
1. Угода сторін;
2. Закінчення строку, крім випадків коли фактично трудові відносини тривають і сторони не вимагають їх припинення;
3. Призов чи вступ на військову службу;
4. Розірвання трудового договору з ініціативи

 
 

Цікаве

Загрузка...