WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правовий статус органів, які контролюють справляння податків і зборів - Реферат

Правовий статус органів, які контролюють справляння податків і зборів - Реферат


Реферат на тему:
Правовий статус органів, які контролюють справляння податків і зборів
Питання правового статусу суб'єктів податкових правовідносин, зокрема тих, які контролюють справляння податків і зборів, неодноразово досліджувалися в працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців фінансово-правової галузі. Серед них можна виділити дослідження Н.І. Хімічевої, С.Г. Пепеляєва, М.П. Кучерявенька, Д.В. Винницького [1]. Метою нашого розгляду є дослідження статусу органів, які контролюють справлян-ня акцизних зборів згідно з податковим законодавством України, їх місце в системі суб'єктів податкових правовідносин.
Проблема визначення статусу органів, які контролюють справляння податків та зборів, невід'ємно пов'язана з двома концептуальними положеннями. По-перше, які платежі відносяться до системи надходжень, контроль за якими делегується державою відповідним органам. По-друге, які механізми делегування повноважень закріплюються при цьому, який набір прав та обов'язків складає їх правовий статус. На жаль, чинне законодавство України дуже суперечливо розкриває ці проблеми і використовує декілька понять, які складно та неоднозначно співвідносяться одне з одним. Так, Закон України "Про державну податкову службу в Україні" [1] використовує поняття "податкові органи", Бюджетний кодекс України [2] - термін "органи стягнення", Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами" [3] - поняття "контролюючі органи", "органи стягнення", "податкові органи".
Такий різноманітний підхід, на нашу думку, лише ускладнює регулювання їх статусу повноважень. Здається, що і розробники законодавчих актів погано розуміють цю проблему. Наприклад, складно знайти яку-небудь логіку в виділенні таких органів згідноз Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовим фондами". Так, відповідно до п. 1.15 ст. 1 цього Закону, до складу податкових органів входять органи державної податкової служби та митні органи, тоді як у п. 2.1. ст. 2 до складу контролюючих органів окремо віднесені митні органи (п.п. 2.1.1) та податкові органи (п.п. 2.1.4). Більше того, до складу контролюючих органів, фактично, віднесені "державні органи, які в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) і погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу" (п. 1.12 ст. 1 Закону). Мабуть, у цьому випадку до контролюючих органів повинні бути віднесені всі органи, які контролюють надходження обов'язкових платежів згідно зі ст.ст. 14, 15 Закону України "Про систему оподаткування". Але тоді до їх складу доцільно включити і органи МВС, які контролюють справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів тощо. І взагалі незрозуміло, як до органів, уповноважених здійснювати заходи з погашення податкового боргу, віднесені державні виконавці (п.п. 2.3.1), коли до складу контролюючих органів їх не віднесено. Подібні протиріччя притаманні як і іншим законодавчим актам у галузі оподаткування, так і окремим нормам таких актів, які кореспондуються один з одним.
Систему органів, які контролюють надходження коштів у централізовані фонди, складають державні органи або органи місцевого самоврядування, які у межах своєї компетенції забезпечують формування дохідних частин централізованих публічних фондів у відплатній (мито, державне мито, плата за торговий патент тощо) або в безоплатній (податки, збори та інші обов'язкові платежі) формі у встановлені терміни та розміри.
При цьому ми торкаємось іншої проблеми, яка передбачає розмежування компетенції подібних владних органів у галузі оподаткування, закріплення їх правового статусу в такій формі, щоб окремі права та обов'язки не дублювалися у різних органів. Саме так можна створити раціонально функціонуючу систему взаємодоповнюючих органів, які контролюють справляння податків та зборів. До системи органів, які здійснюють мобілізацію коштів у централізовані фонди, на нашу думку, необхідно віднести:
1. Податкові органи.
2. Митні органи.
3. Органи Пенсійного фонду України.
4. Органи Фонду соціального страхування.
5. Органи Міністерства Внутрішніх Справ.
6. Судові органи.
7. Органи, які здійснюють реєстрацію актів цивільного стану.
8. Органи Державного казначейства.
9. Органи місцевого самоврядування.
У системі органів, які здійснюють мобілізацію коштів у формі податкових платежів, головне місце займають податкові органи. Власне, це і є їх основним повноваженням, бо саме з цією метою і створена така спеціалізована структура. Важливою ознакою податкового органу є його представницький характер, коли, з одного боку, він представляє державу як власника податкових коштів, а з іншого - діє відповідно до своєї компетенції. Податкові органи діють від імені держави і є носіями відповідних повноважень державно-владного характеру.
Державна податкова служба України створена як єдина система керування і контролю за дотриманням податкового законодавства, за правильністю числення, повнотою і своєчасністю внесення у відповідний бюджет податків і інших обов'язкових платежів, установлених законодавством. Таким чином, державна податкова служба України - це єдина централізована система органів, яка входить у систему центральних органів державного керування і здійснює контроль за правильністю начислення, повнотою і своєчасністю сплати податків і інших неподаткових платежів і незалежна у своїй діяльності від інших державних органів.
Податкові органи для виконання завдань мають відповідні обов'язки і права. Однак надані їм права в деяких випадках виступають одночасно і їх обов'язками. Для державного органу всі права, що випливають з його завдань і функцій, не є права у самому класичному розумінні, тобто такі, які орган може використовувати чи не використовувати винятково на власний розсуд, а виступають як служіння державі, тобто, у широкому розумінні - виконання обов'язків перед нею. Усі права й обов'язки, що формують повноваження податкових органів, розподіляються на дві групи. Група, що кореспондується з правами й обов'язками платників, та група прав і обов'язків, які реалізуються при взаємодії з іншими суб'єктами податкових правовідносин. Важливу роль при цьому має відігравати закріплення вичерпного переліку прав і обов'язків податкового органу, який сформує обмеження в застосуванні податковим органом протиправних дій щодо платників податків.
До системи органів державної податкової служби відносяться: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальніпідрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями - податкова міліція. Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків і інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше райони), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції й у їхньому складі відповідні підрозділи податкової міліції.
У Державній податковій адміністрації України і державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і

 
 

Цікаве

Загрузка...