WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні - Реферат

Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Правове регулювання ринку цінних паперів в Україні
В Україні триває складний процес становлення і розбудови суверенної демократичної, правової держави, інтеграції її в світову політичну і економічну систему. Перехід до ринкових економічних відносин спричинив виникнення нових інститутів цивільного, фінансового, адміністративного та інших галузей права. На сьогодні склалася ситуація, коли розвиток суспільних відносин випереджує відповідне формування нормативно-правової бази. Така ситуація призводить до неврегульованості суспільних відносин, що є підставою для різноманітних зловживань. Усе вищесказане стосується і відносин, які виникли в результаті формування фондового ринку.
У статті відстоюється позиція, що фондовий ринок у його широкому розумінні в умовах сьогодення потребує досконалої методологічної бази для розроблення і прийняття ефективного законодавства в даній галузі. Гальмування процесів розвитку і функціонування ринку цінних паперів за умов недосконалої законодавчо-правової бази негативно позначається на формуванні інвестиційних ресурсів і капіталізації економіки. Адже економічні процеси сьогодення неможливі без обігу цінних паперів і належного функціонування фондового ринку.
Ступінь розробки даної теми в спеціальній літературі невисокий. Уже було видано декілька монографічних видань, як російських так і українських, в яких викладені теоретичні положення організації фондовго ринку, а також виствітлені основні теоретичні вчення про окремі види цінних паперів. Проблеми застосування цінних паперів у господарському обігу привертають увагу фахівців юристів та економістів, таких як: Альохін В.П., Колесник В.В., Оскольский В.В., Кутиркін А.Н., Рибак В.В,, Мозговий О.М. Мельник В.А., Лукашов С.В., Щербина В.С., Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов'язнюк І.В. тощо. Проте все ще спостерігається неповне дослідження та використання інструментів фондового ринку в Україні: деякі інститути зовсім не знайшли свого врегулювання нормами внутрішнього українського законодавства, наприклад, захист від використання інсайдерської інформації.
Дана стаття присвячена дослідженню існуючої законодавчої бази регулювання випуску та обігу цінних паперів, державного регулювання ринку цінних паперів та практики застосування цінних паперів в Україні.
Законодавство про цінні папери і фондовий ринок почало складатися в останні роки існування СРСР і на сьогодні перебуває у стадії формування. Існуючи аспекти регулювання ринку цінних паперів закріплені рядом законодавчих актів України, таких як: Конституція України, відповідні кодекси і закони України, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Законодавче регулювання ринку цінних паперів є багаторівневою структурою, в основу якої покладено конституційні принципи. Цивільний кодекс України, Кодекс про адміністративні правопорушення, кримінальний Кодекс України, закони України "Про власність", "Про підприємництво", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" регулюють відносини на фондовому ринку. Укази Президента, постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні документи відповідних державних органів у сфері регулювання ринку цінних паперів забезпечують проведення фінансової та інвестиційної політики в Україні [1].
1995 р. Верховна Рада України схвалила Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України [2], яка окреслила модель фондового ринку та принципи його функціонування. У Концепції сформульовані основні принципи функціонування фондового ринку - урегульованість, контрольованість, ефективність, надійність захисту інвесторів, прозорість, відкритість, конкурентність, цілісність ринку.
Надалі важливим кроком у становленні і існуванні та функціонуванні ринку цінних паперів став указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку", згідно з яким була створена Державна Комісія з цінних паперів та фондового ринку як центральний орган державної виконавчої влади. Законодавче закріплення статусу, прав і завдань ДКЦПРФ набула згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Найголовнішим елементом розвитку ринку цінних паперів є законодавчо-правове регулювання, яке забезпечує загальнообов'язковий регулятивний вплив на діяльність і поведінку всіх учасників ринку цінних паперів. Цей елемент утворює необхідний нормативно правовий базис, на якому учасники ринкових взаємовідносин, у тому числі держава та її уповноважені органи, реалізують свої права, інтереси, обов'язки і повноваження.
Державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та їх запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері [3]. Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється з метою: реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних [4]; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на формування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можливостей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; гарантування прав власності на цінні папери; захист прав учасників фондового ринку; інтеграція у європейський та світовий фондові ринки; дотримання учасниками цінних паперів вимог актів законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів контролю та прозорістю ринку цінних паперів.
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснюється у таких формах, як: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів; регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав та обов'язків учасників ринку цінних паперів; видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; заборони та зупинення на певний термін (до одного року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до відповідальності; реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та інформації про їх випуск (емісію); контролю за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску ціннихпаперів та інформації про їх випуск, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють професійну діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...