WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання поведінки державних службовців - Реферат

Правове регулювання поведінки державних службовців - Реферат

кроком у напрямі протидії хамству, непатріотизму, коруп-ційності, клановості чи кумівству та іншим неетичним проявам поведінки представників державної влади, оскільки за вчинення державними службовцями дисциплінарних проступків, до них потрібно буде застосовувати дисциплінарні стягнення.
Пропонуємо, зокрема, встановити такі види дисциплінарних стягнень для державних службовців: 1) догана; 2) попередження про неповну службову відповідність вимогам закону (що пред'являються до громадян, які займають посади, передбачені Законом "Про державну службу"); 3) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу (спеціального звання держслужби); 4) звільнення з займаної посади з наданням можливості зайняти іншу (менш відповідальну) вакантну посаду на державній службі; 5) звільнення з державної служби без надання можливості зайняти іншу посаду (на держслужбі). Такі види стягнень ми вважаємо за необхідне запровадити як основні.
Крім того, доцільно дати відповідь на питання: "Чи потрібно встановлювати додаткові види дисциплінарних стягнень для окремих груп службовців державного апарату?". Але це питання будерозглянуто у нашій наступній науковій статті.
Підтримуємо такий науковий підхід, відповідно до якого, на даному етапі правового регулювання державної служби та поведінки державних службовців (у широкому та у вузькому значенні) в нашій країні актуальною виглядає необхідність підготовки та прийняття саме базового законодавчого акта з питань морально-етичних та державно-правових аспектів поведінки державних службовців - у формі Кодексу основних правил поведінки та дисциплі-нарної відповідальності державних службовців України (скорочено - Кодекс поведінки держслужбовця) [3].
Виходячи з того, що до різних категорій державних службовців можуть висуватися різні спеціальні вимоги, дія зазначеного Кодексу повинна поширюватися лише на усіх державних службовців у вузькому розумінні (тобто лише на всіх службових і посадових осіб держслуж-би, на яких поширюється дія Закону "Про державну службу"). Вважаємо, що для інших службовців державного апарату (міліціонерів, митників, суддів, прокурорів, податківців, слідчих та інших) потрібно буде приймати окремі закони, з метою правового регулювання їхньої поведінки (у межах кожного професійного виду служби в держапараті). Але загальні етичні вимоги повинні залишатися однаковими для усіх категорій і груп державних службовців. Тобто серед етичних вимог потрібно виділяти основні та додаткові.
Якщо буде реалізовано такий підхід, якщо окремі випадки поведінки не будуть врегульо-вані основними вимогами, тоді їх потрібно буде врегульовувати додатковими вимогами. Вважаємо, що основні етичні вимоги потрібно сформулювати у зазначеному "Кодексі поведінки державних службовців". Тоді додаткові етичні вимоги можна буде зазначити в окремих законах про певні види служби в державному апараті.
У зв'язку з цим виникає питання щодо структури вищезазначеного Кодексу. Вважаємо, що в цьому Кодексі потрібно передбачити такі групи питань: 1) визначення понять ("етика держслужби", "поведінка держслужбовця" та ін.); 2) перелік дозволеної державним службовцям поведінки у відповідних випадках (у службовий, у позаслужбовий час та ін.); 3) перелік не дозволеної державним службовцям поведінки (у конкретних ситуаціях);
4) можливих засобів впливу на державних службовців за неналежну поведінку (моральних, дисциплінарних, інших); 5) порядок, умови та особливості накладення стягнень за порушення вимог такого Кодексу.
Оскільки одним законом (Кодексом) об'єктивно не можна регламентувати усю багатоманітність випадків поведінки, у зазначеному Кодексі потрібно буде визначити саме "основні" (принципово важливі) вимоги до етики державної служби та моралі державних службовців, зокрема такі, як: 1) додержання Конституції та законів України; 2) законослухняність; 3) вірність присязі; 4) повага до визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина; 5) чесність і порядність (у загальнолюдському розумінні); 6) професійність; 7) патріотизм; 8) професіоналізм; 9) людяність; 10) пріоритет загальнодержавних інтересів. Крім того, потрібно також зазначити такі вимоги, що стосуються конкретних сфер: а) позапартійність; б) позарелігійність; в) позабізнесовість; г) заборона лобіювання недержавних інтересів; д) неприйняття подарунків; е) некорупційність; ж) виконання громадянських обов'язків.
У більш розгорнутому вигляді зазначені основні та додаткові етичні вимоги до державних службовців повинні бути конкретизовані фахівцями (з питань державного управління та державної служби), під час підготовки такого Кодексу. У свою чергу, з цього питання плануємо підготувати окрему наукову статтю.
На завершення зазначимо, що виходячи з принципів демократизму, громадяни мають право знати, які закони влада збирається ухвалювати. Тому прийняттю вказаного в цій статті Кодексу поведінки державного службовця України (у разі його прийняття) повинно передувати відкрите громадське обговорення (із залученням юристів, соціологів, психологів, політологів, педагогів, податківців, митників та інших фахівців - як українських, так і закордонних).
Література:
1. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. № 3723. - XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490 (із наступними змінами).
2. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Преса України, 1997. - 80 с.
3. Коваленко В. Правила поведінки для державних службовців // Український юрист. - 2005. - № 5 (29).
4. Гринівецька Н.М. Проблеми формування сучасного типу державного службовця в Україні: Автореферат кандидатської дисертації. - Київ: УАДУ, 1998.
5. Грушанська Н.І. Правові засади депутатської етики (на досвіді парламенту України: Автореферат кандидатської дисертації. - Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 1999.
6. Коваленко В.Л. Новий підхід до регулювання поведінки державних службовців // Вісник державної служби України. - 1999. - № 3. - С. 92-98.
7. Шемшук В.А. Этическое государство: прошлое, настоящее, будущее. - Москва, 2001. - 224 с.
8. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: Пер. з фр. - Київ: Основи, 1996. - 420 с.
9. Загальні правила поведінки державного службовця. Затверджені наказом Начальника Головдержслужби України та зареєстровані у Мінюсті України 07.11.2000 за № 783/5004.

 
 

Цікаве

Загрузка...