WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення - Реферат

Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення - Реферат

головних суперечностей міжбюджетних відносин, на яку звертають увагу вітчизняні вчені. Для його усунення необхідно чітко розподілити в законодавчому порядку повноваження між органами державної та місцевої влади, знизити частку трансфертів у доходах місцевих бюджетів і підвищити податкові гарантії органів місцевого самоврядування. Це дозволить збалансувати місцеві бюджети за доходами та видатками. На покращання цієї ситуації прийнято Закон України "Про врегулювання міжбюджетних відносин на рівні районів, територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань". Однак усунути правові колізії можна за рахунок внесення змін у закони "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні". Практичний досвід застосування положень цих двох законів підтвердив недосконалість правового регулювання у сфері управління соціально-економічними процесами на регіональному та місцевому рівнях. Розмитість і дублювання повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування призводять до невизначеності їх відповідальності, послаблюють державний і громадський контроль за результатами їх практичної діяльності. У зв'язку з наданням органам місцевого самоврядування ряду повноважень центральних органів виконавчої влади виникає необхідність законодавчого визначення здійсненнямісцевими державними адміністраціями контролю за їх виконанням. Потребує змін з урахуванням адміністративної реформи в Україні положення щодо структури та функцій органів виконавчої влади [4, с. 127-128].
Процеси децентралізації функцій виконавчої влади можуть відбуватися у двох формах: делегування повноважень або передання певних функцій місцевим органам влади. У випадку делегування повноважень певна частина функцій центральної влади (за рішенням уряду) передається органам місцевого самоврядування (органам влади адміністративно-територіальних одиниць). Передання повноважень передбачає ієрархічну залежність того, кому їх передають, від того, хто їх передає, і означає обмеження свободи першого. У випадку передання функцій ієрархічної залежності немає [7, с. 33].
Передання повноважень органів центральної влади органам місцевого самоврядування має забезпечуватися переданням фінансових ресурсів, необхідних для виконання покладених завдань. З цією метою органами центральної влади з державного бюджету перераховуються трансферти та кошти, що закріплюються за місцевими бюджетами в Законі "Про Державний бюджет України" на поточний рік.
У законодавстві України делегування видаткових повноважень здійснюється згідно з частиною першою ст. 85 Бюджетного кодексу України, яка передбачає, що держава може передати (делегувати) Раді міністрів Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування право на здійснення видатків лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержав-них податків і зборів (обов'язкових платежів) або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України. А відповідно до п. 2 ст. 82 та частини другої ст. 83 Бюджетного кодексу України, видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного бюджету України.
Вагомим недоліком у правовому регулюванні мюжбюджетних відносин є те, що система затвердження місцевих бюджетів, викладена в Бюджетному кодексі України, не передбачає поділу доходів і видатків на власні та делеговані. Зокрема, частиною другою ст. 76 Бюджетного кодексу України встановлено, що рішенням про місцевий бюджет визначається загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні. Натомість у частині четвертій ст. 63 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97, передбачено, що в дохідній частині місцевого бюджету повинні окремо виділятися доходи, необхідні для виконання власних повноважень, і доходи на забезпечення виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, а частина сьома ст. 64 цього Закону містить доповнення, згідно з яким зазначена вимога поширюється і на видатки місцевих бюджетів, які також повинні поділятися на дві частини: видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень органів місцевого самоврядування, і видатки на виконання делегованих законом повноважень органів виконавчої влади. Таким чином, закріплений у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" поділ доходів і видатків не знайшов свого відображення в положеннях Бюджетного кодексу, що й стало однією з причин відсутності чіткого розмежування на законодавчому рівні делегованих і власних бюджетних повноважень місцевих органів влади при плануванні та виконанні місцевих бюджетів. А це відповідно не дозволяє прозоро використовувати кошти державного бюджету, надані для виконання делегованих функцій. Внаслідок цього унеможливлюється контроль за використанням коштів, наданих у вигляді закріплених загальнодержавних податків і дотації вирівнювання.
Література:
1. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 131. - 25 липня.
2. Концепція "Реформування міжбюджетних відносин в Україні": Проект. - К.: НДФІ, 1999. - 84 с.
3. Баліцька В.В. Реформування міжбюджетних відносин у контексті фінансової політики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжбюджетні відносини центру та регіонів". - К., 2004. - С. 17-24.
4. Василишин М.М. Формування місцевих бюджетів та обґрунтування міжбюджетних відносин // Фінанси України. - 2001. - № 7. - С. 125-128.
5. Ісмаїлов А.Б. Міжбюджетні відносини та напрями їх удосконалення // Фінанси України. - 2004. - № 6. - С. 27-32.
6. Каун О.Б. Концептуальні засади формування механізму міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. - 2001. - № 6. - С. 31-38.
7. Луніна І. Бюджетний кодекс України і реалії міжбюджетних відносин // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 32-36.
8. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Монографія. - К.: Атіка, 2004. - 344 с.
9. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Монографія. - Чернівці: Рута, 2004. - 264 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...