WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення - Реферат

Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення - Реферат


Реферат на тему:
Правове регулювання міжбюджетних відносин та напрями його вдосконалення
На сучасному етапі переходу України до ринкових умов господарювання реформування міжбюджетних відносин є особливо актуальним і стратегічно важливим. Проблема оптимізації відносин між бюджетами різних рівнів постала досить гостро у зв'язку з неузгодженістю інтересів органів державної і місцевої влади щодо розподілу видаткових повноважень та їх фінансового забезпечення. Незважаючи на конституційне закріплення інституту місцевого самоврядування в 1996 році, прийняття ряду нормативно-правових актів, направлених на вдосконалення бюджетного процесу та бюджетних процедур в останні роки, фінансові проблеми органів місцевого самоврядування залишаються і надалі невирішеними. В умовах переходу України до ринкових відносин досить гостро постала проблема реформування міжбюджетних відносин і вибору оптимальної їх моделі організації. З часу проголошення державного суверенітету в нашій країні відбулися значні позитивні зміни в бюджетній сфері, в тому числі стосовно розподілу видатків і закріплення дохідних джерел між рівнями бюджетної системи, забезпечення більш прозорого механізму надання трансфертів регіонам залежно від рівня їх соціально-економічного розвитку та податкоспроможності.
Формування міжбюджетних відносин досить складна та багатогранна проблема. Вона торкається не лише суто розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи для виконання власних і делегованих повноважень, але й удосконалення діючої системи управління фінансуванням органів місцевого самоврядування та законодавчого розподілу функцій і відповідальності між центральними і місцевими органами влади.
Окремі аспекти цієї проблеми відображено в працях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених. Більш глибоко вони розкриті в працях українських вчених-економістів:
Н. Бак, С. Букокивинського, О. Кириленко, В. Кравченко, І. Луніної, У. Огня, К. Павлюк, С. Слухая, В. Федосова, С. Юрія та інших. Але досить багато уваги теоретичним основам міжбюджетних відносин, принципам їх формування, закріпленню доходів і видатків за різними рівнями влади приділено і в роботах українських вчених-юристів. Необхідно відмітити вагомий вклад у цій сфері Л.К. Воронової, О.Б. Заверухи, О.В. Корпаня, О.А. Музики, А.А. Нечай та інших.
Водночас аналіз літературних джерел і нормативно-правових актів, свідчить, що правові питання побудови міжбюджетних відносин у реалізації як регіональної, так і державної політики досліджені не досить повно. Це стосується необхідності узгодження питань щодо фінансування органами самоврядування власних і делегованих державою повноважень. До цього часу не окреслено в законодавчому порядку права та обов'язки державних владних структур і органів місцевого самоврядування в процесі виконання бюджету. Не затверджена Концепція міжбюджетних відносин та відсутня програма розвитку міжбюджетних відносин на середньострокову перспективу.
Із прийняттям Бюджетного кодексу України значно покращилася ситуація в сфері міжбюджетних відносин. До позитивних зрушень у бюджетно-податковій сфері необхідно віднести:
- перехід від старої системи фінансування місцевих бюджетів на основі розподілу податків, їх закріплення за певним рівнем бюджетної системи;
- використання формульного підходу до розподілу бюджетних ресурсів;
- застосування щоденних нормативів перерахування в автоматичному режимі як дотацій вирівнювання, так і коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих;
- стимулювання органів місцевої влади за рахунок надання їм додаткової дотації з державного бюджету в результаті перевиконання планових річних обсягів загальнодержавних податків і зборів.
Таким чином, в Україні після прийняття Бюджетного кодексу та ряду інших нормативно-правових актів, досягнуто певних успіхів у напрямі побудови міжбюджетних відносин за принципами децентралізації. Водночас, поряд з перевагами існують вагомі недоліки, зумовлені перехідним періодом, а також суперечностями у природі самої системи фіскальної децентралізації. Ще й досі залишається ряд невирішених питань, а саме:
- неузгодженість повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- наявність значної кількості неефективних зустрічних фінансових потоків;
- централізація фінансових ресурсів з наступним їх перерозподілом між рівнями бюджетної системи;
- недосконалість формульного підходу до визначення обсягів фінансової допомоги регіонам і відсутність ефективного механізму надання фінансової допомоги регіонам для стимулювання їх соціально-економічного розвитку тощо.
Тому основні напрями вдосконалення новоствореної системи міжбюджетних відносин повинні відбуватися шляхом подолання недоліків, що притаманні країнам із перехідною економікою та з урахуванням досвіду тих зарубіжних країн, які досягли значного прогресу на шляху децентралізації.
На сьогодні основними напрямами реформування міжбюджетних відносин є:
- децентралізації бюджетно-податкових відносин. У сучасній теорії фінансового права розрізняють дві моделі міжбюджетних відносин: централізовану та децентралізовану. Одним із головних принципових положень, що характеризує різницю між ними, є залежність від державного устрою. У світовій практиці існує дві основні організаційні форми міжбюджетних зв'язків: бюджетний унітаризм і бюджетний федералізм. Для країн з федеративним устроєм характерна система міжбюджетних відносин, яка базується на договірно-правових стосунках між федерацією та її суб'єктами. Інша модель організації міжбюджетних відносин - бюджетний унітаризм, поширена в унітарних державах, принципи якої закладаються в законодавчому порядку центральними органами влади [2, с. 39]. Враховуючи зарубіжний досвід, національні особливості та закріплений у Конституції України державний устрій, доцільна побудова міжбюджетних відносин на основі бюджетного унітаризму у поєднанні з елементами децентралізації, відповідно до якої розширюються бюджетні права органів місцевої влади та підвищується питома вага місцевих бюджетів у загальній структурі державних видатків.
Децентралізована модель організації міжбюджетних відносин в Україні повинна ґрунтуватися на таких принципах: чіткому законодавчому розмежуванні видаткових повноважень між різними рівнями влади;

 
 

Цікаве

Загрузка...