WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання здійснення митного контролю в Україні - Реферат

Правове регулювання здійснення митного контролю в Україні - Реферат

власник митного ліцензійного складу допустив порушення чинного законодавства щодо зовнішньоекономічної діяльності [3].
Варто зазначити, що будь-яку процесуальну процедуру контролю у внутрішній діяльності органу виконавчої влади можна умовно поділити на стадії не тільки за процедурними заходами, а й за суб'єктами виконання (конкретний підрозділ митного органу). З метоюдокладного розгляду цього питання спробуємо визначити ці стадії. Зокрема, провадженню у справах про порушення митних правил (у випадку порушення митних правил керуючим митного ліцензійного складу) передують контрольні заходи, яків період провадження і після нього продовжують здійснювати суб'єкти контролю. Ці заходи полягають у втручанні державного виконавчого органу в оперативну діяльність суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до суб'єктного складу та заходів існує ряд процесуальних стадій, що стосуються контролю.
Так, службова особа оперативного підрозділу, яка за своїми функціональними обов'язками здійснює безпосередній контроль за діяльністю митних ліцензійних складів, проводить:
- перевірку документів;
- митний огляд (зіставлення документальних даних із наявними);
- складання акта митного огляду, протоколу про порушення митних правил, відібрання пояснень у причетних осіб і свідків;
- інформування про стан справ безпосереднього керівника та відповідної посадової особи митного органу або у відповідний митний підрозділ шляхом надання рапорту та відповідних документів (акта митного огляду та ін.);
- передачу протоколу про порушення митних правил у підрозділ по боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил.
Підрозділ, який здійснює функції по боротьбі з контрабандою, проводить:
- провадження у справі про порушення митних правил;
- надання справи про порушення митних правил на розгляд уповноваженій посадовій особі митного органу або скерування матеріалів справи, де санкція статті Митного кодексу України передбачає конфіскацію (згідно зі ст. 54 Конституції України) на розгляд до суду.
Підрозділ або службова особа, яка здійснює функції обліку та загального контролю за митними ліцензійними складами, що розміщені в зоні діяльності митного органу:
- підготовка рішення за підписом начальника митного органу за місцем розташування митного ліцензійного складу про призупинення його діяльності;
- вручення примірника такого рішення керуючому митним ліцензійним складом;
- скерування копії рішення на адресу центрального апарату Державної митної служби України.
Уповноважена посадова особа митного органу (начальник митниці або особа, яка виконує його обов'язки):
- розглядає справу про порушення митних правил;
- виносить постанову про порушення митних правил;
- приймає рішення про призупинення ліцензії на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу.
У разі повторного вчинення порушення митних правил або інших порушень митний орган повинен здійснити решту заходів щодо анулювання вищеозначеної ліцензії. Крім визначених вище заходів, поділених на стадії контролю, додатково застосовується ряд інших.
Зрозуміло, що процесуальні стадії здійснення контролю митними органами, залежно від специфіки підконтрольного об'єкта та комплексу правовідносин, будуть відрізнятися один від одного.
Необхідно зазначити, що під час провадження у справах про порушення митних правил є елементи контрольної діяльності.
Таким чином, контроль або контрольна діяльність завжди реалізується в таких функціях: процесуальній (яка завжди однотипова) та специфічній (виконання конкретного завдання).
Варто звернути увагу на те, що контрольна діяльність є інструментом досягнення законності і дисципліни в державному управлінні, що у процесі повсякденної діяльності державних органів знаходить своє зовнішнє відображення у припиненні порушень закону та дисципліни.
Тому чітке правове регулювання контрольної діяльності митних органів, а саме: механізму та стадій, підстав і заходів контрольної діяльності, чітке закріплення у законах процесуальних прав та обов'язків - є гарантією забезпечення законності та дисципліни в державі.
Література:
1. Митний кодекс України. - Київ: Юрінком Інтер, 2002. - С. 14.
2. Митний кодекс України, прийнятий 11.07.2002. - Харків: ТОВ "Одісей", 2002. - С. 11.
3. Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затверджене наказом Держмитслужби України від 31.12.1996 № 592.
4. Аверьянов В. Предмет адміністративного права: доктринальна оцінка // Право України. - 2004. - № 10. - С. 25-30.
5. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание деятельности и организационные структуры. - К., 1990. - С. 19.
6. Атаманчук Г.В. Государственное управление: Проблеми методологии правового исследования. - М.: ЮрЛит, 1975. - С. 84.
7. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации / Под ред. Н.И. Химичовой. - Саратов: Изд-во ГОУВПО "Саратовская государственная академия права", 2004. - С. 109.
8. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России / Отв. ред. Н.И. Химичева. - М.: Юристь, 2003. - С. 234.
9. Воронков А.В. Проблемы теории административного права: сравнительно-правовое исследование. - СПб.: Изд. СПб. ун-та, 2001. - С. 62.
10. Паращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посібник. - Харків: НЮАУ, 1999. - С. 7.
11. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. - К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2004. - С. 31.
12. Кивалов С.В. Средства осуществления таможенной политики Украины: Уч. пособие. - Одесса: Астропринт, 1995. - С. 7.
13. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М.: Юридическая литература, 1972. - С. 63-64.
14. Пискотин М.И. Научные основы государственного управления в СССР. - М.: Наука, 1968. - 439 с.
15. Селіванов АО. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин: Наукове видання. - К.: ІнЮРЕ, 2000. - С. 10.
16. Стефанюк В. Судовий контроль за діяльністю органів державної влади // Право України. - 1998. - № 3. - С. 8.
17. Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. - М.: Изд. г-на М.Ю. Тихомирова, 2001. - С. 23.
18. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні. Наукова доповідь / За загальною редакцією Ю.С. Шемшученка, В.Б. Авер'янова. - 1995. - С. 5.
19. Харитонова О.І. Сутнісні ознаки адміністративного права як галузі публічного права // Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. - К.: Видавничий дім "ІНЮРЕ", 2002. - С. 80.
20. Шаповал В. Конституція України як форма адміністративного права // Право України. - 2000. - № 1. - С. 13.
21. Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови: у 4-х т. - К.: АКОНІГ, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...