WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регулювання здійснення митного контролю в Україні - Реферат

Правове регулювання здійснення митного контролю в Україні - Реферат

трансформацію митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи ГАТТ/СОТ"; № 412 від 11.06.1996 "Про створення Академіїмитної служби України"; № 126 від 08.02.1997 "Про положення про Державну митну службу України"; № 799 від 20.07.1998 "Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон України"; № 699 від 23.05.2000 "Про приєднання України до Міжнародної Конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства та додатків І, ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ до неї", відіграли прогресивну роль у реформуванні митно-правових відносин і становленні митного законодавства.
Конституція України гарантує право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Тому завдання, що покладено на суди, надзвичайно важливе - захищати кожного окремого громадянина від втручання будь-якого органу, яке ґрунтується лише на адміністративному акті, те, що він має можливість доручати судді перевірку законності цього адміністративного акта при дотриманні адміністративно процесуальної процедури. Так, виключається допустимість свавільних дій адміністративного органу. Видаючи адміністративний акт, орган вимушений зважувати, чи витримає цей акт перевірку судом згідно з законом і правом [16].
Згідно зі ст. 11 Митного кодексу України, митні органи, реалізуючи митну політику виконують такі основні завдання:
- виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;
- захист економічних інтересів України;
- забезпечення виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;
- сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних і фізичних осіб;
- застосування відповідно до закону заходів і нетарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України;
- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, удосконалення форм і методів їх здійснення;
- контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;
- здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку;
- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;
- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;
- розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
- ведення митної статистики;
- ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів [1].
Як бачимо, більшість завдань і функцій митних органів має в основному організаційний та контролюючий характер. Г.В. Атаманчук зазначає, що контроль - це зворотний зв'язок в управлінні, процес аналізу результатів управлінських впливів, засіб впливу на об'єкти та суб'єкти державного управління [6]. Тому на будь-якій стадії реалізації завдань митних органів присутня контрольна діяльність як у здійсненні зовнішнього, так і внутрішнього контролю.
Ефективне використання митного контролю, тобто певних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання законодавства України про митну справу, є одним із напрямів реалізації митної політики нашої держави. Митний контроль здійснюється на основі таких принципів: законності, оперативності, ефективності співробітництва з митними органами інших держав, поваги до підконтрольних суб'єктів. Неможливо відокремити контрольну діяльність від здійснення інших функцій, покладених на митні органи, у першу чергу тому, що контрольна діяльність митних органів охоплює широке коло організаційних і методичних питань, що стосуються багатьох елементів митної справи, таких як: переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України; митне оформлення товарів, стягнення митних платежів; ведення митної статистики; боротьба з контрабандою та порушенням митних правил; оскарження та розгляд рішень, дій або бездіяльності митних органів України і їх посадових осіб та інші.
Крім того, аналіз показує, що не тільки зазначені у ст. 11 Митного кодексу України завдання митних органів, але і ст.ст. 21, 22 щодо прав і обов'язків мають зміст контролю. Особливе значення митному контролю приділено у другому розділі Митного кодексу України, передусім щодо порядку здійснення форм, вибірковості митного контролю та тривалість перебування під митним контролем. Більш чітко регламентовано порядок надання документів і відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, доступу посадових осіб митних органів на територію чи в приміщення підприємств для здійснення митного контролю та порядок здійснення спільного митного контролю на митному кордоні України.
Митні органи при здійснені контрольних функцій застосовують конкретні способи (прийоми), які називають методами. Хоча деякі вчені, зокрема О.Ю. Бакаєва, при дослідженні митного контролю вказують на існування не методів митного контролю, а його форм. Митний кодекс Російської Федерації [8] до форм митного контролю відносить: перевірку документів і відомостей, усне опитування, отримання пояснень, митне спостереження, митний огляд товарів і транспортних засобів; митний огляд; особистий огляд; перевірку маркування товарів спеціальними марками, наявність на них ідентифікаційних знаків; огляд приміщень і території; митну ревізію. З такою позицією російського законодавства важко погодитися. На нашу думку, ототожнення форм і методів митного контролю у Митному кодексі Російської Федерації не сприяє ефективності його здійснення. Вважаємо за необхідне в Митному кодексі України чітко визначити як форми, так і методи митного контролю.
Здійснення митного контролю передбачає наявність певного місця, де він здійснюється. Таким місцем є зони митного контролю, що створюються у відповідних місцях. Вони можуть бути постійними і тимчасовими (утворюються за необхідності). Поза зонами митного контролю забороняється проведення перевірок. Главами 7 та 8 визначено зони митного контролю та порядок його здійснення з відповідними правами митних органів.
Митне оформлення товарів здійснюють митні органи з ініціативи суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає запровадження контролю на всіх його етапах, а виявлення фактів порушення митних правил або контрабанди - є результатом контрольної діяльності.
Контрольна діяльність сама по собі є інструментом досягнення законності та дисципліни в державному управлінні. У процесі

 
 

Цікаве

Загрузка...