WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові підстави взаємовідносин між органами державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів - Реферат

Правові підстави взаємовідносин між органами державного казначейства України та розпорядниками бюджетних коштів - Реферат

цих коштів; в) подання недостовірних звітів та інформації про виконання бюджету; г) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань; д) нецільового використання бюджетних коштів; е) неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів припиняти перерахування коштів із бюджетів та (або) оплату рахунків із повідомленням керівників зазначених органів; 10) здійснення безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийняте державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування [1, ст. 25 ч. 1]; 11) звернення до суду, в тому числі у разі виявлення бюджетних правопорушень [2, п. 5 пп. 8]; 12) вимагання від посадових осіб міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності [2, п. 5 пп. 7]; 13) застосування адміністративних стягнень до осіб, винних у бюджетних правопорушеннях відповідно до закону [1, ст. 118 п. 1 пп. 1]; 14) застосування права зменшувати асигнування розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, витрачених не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному законами України [1, ст. 119]; 15) закриття розрахункових рахунків після закінчення бюджетного періоду.
2. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього. На цій стадії Державне казначейство України здійснює облік та складання щорічної звітності про використання коштів Державного бюджету України [6, п. 16]. Звіти про виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів подаються у порядку та за формами, встановленими Державним казначейством [5, п. 52]. Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державного казначейства, а розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державного казначейства та місцевим фінансовим органам.
Функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб найраціональніше проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування усіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим. Однак для ефективного управління державними фінансами треба чітко визначити й розмежувати управлінські функції та повноваження за ними між учасниками бюджетного процесу, насамперед між Державним казначейством і Міністерством фінансів, зокрема з управління зовнішніми та внутрішніми боргами, між Державним казначейство та Податковою адміністрацією щодо контролю за виконанням дохідної частини бюджетів, Потребують свого розв'язання також міжвідомчі відносини Державного казначейства з органами законодавчої та виконавчої влад, які відповідають за здійснення контролю за виконанням державного і місцевих бюджетів, зокрема між Державним казначейством та Рахунковою палатою щодо контролю за додержанням виконання видаткової частини Державного бюджету.
Отже, Державне казначейство виступає з'єднувальною ланкою між усіма рівнями системи управління державними фінансами. Однак воно здійснює лише частину державних повноважень з управління державними фінансами - державновладні повноваження в бюджетному процесі суб'єкта фінансової діяльності держави, відповідно до його компетенції, а також воно відповідає за виконання лише ряду операцій зі здійснення функцій управління державними фінансами на стадії виконання державного та місцевих бюджетів і стадії звітування про їхнє виконання, основними з яких є функції щодо фінансового контролю за діяльністю розпорядників бюджетних коштів та їхнє притягнення до відповідальності. Крім того, управлінського характеру бюджетними повноваженнями в бюджетному процесі наділені як головні та нижчі за рівнем розпорядники бюджетних коштів щодо Державного казначейства України, як організації, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування їхніх рахунків, так і Державне казначейство України та його територіальні органи щодо них, але лише в межах їхньої встановленої законодавством компетенції.
Література:
1. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.
2. Положення про Державне казначейство України: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.95 № 590 // Збірник постанов Уряду України. - 1995. - № 11. - Ст. 262.
3. Про затвердження Порядку перерахування окремих видів субвенцій місцевим бюджетам з Державного бюджету України на 2001 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 385 // Офіційний вісник України. - 2001. № 43. - С. 59. - Ст. 1929.
4. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 9. - С. 21.
5. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. № 228 // Офіційний вісник України. - 2002. - № 9. - С. 101. - Ст. 414.
6. Про затвердження Порядку касового виконання державного бюджету за видатками: Наказ Державного казначейства України від 25.05.2004 р. № 89.
7. Административное право России: Часть 2. Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления: Учебник. - Изд-во 2-е / Под. ред. А.П. Коренева. - М.: Щит, 2002. - 348 с.
8. Административное право: Учебник / Под. ред. Л.Л. Попова. - М.: Юристъ, 2002. - 697 с.
9. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юриспруденция, 2000. - 304 с.
10. Казначейська система виконання бюджетів: Навчальний посібник / За ред. С.І. Юрія. - Тернопіль: ТАНГ, 2002. - 356 с.
11. Козлов Ю.М. Фролов Е.С. Научная организация управления и право. - Москва: Изд-во Московского университета, 1986. - 247 с.
12. Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюджета (экономико-правовой аспект): Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. - 160 с.
13. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету // Фінанси України. - 1998. - № 3. - С. 37-45.
14. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Колектив авторів. Наук. керів. Цвєтков В.В. - К.: Оріяни, 1998. - 364 с.
15. Стоян В.І. Казначейська система виконання бюджетів // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 56-64.
16. Фінансове право: Підручник. - Харків: Консум, 1998. - 496 с.
17. Финансы: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева. - М.: ПБОЮЛ, 2001. - 640 с.
18. Чечуліна О. Становлення і завдання Державного казначейства України // Бухгалтерсь-кий облік та аудит. - 1997. - № 4. - С. 15-17.
19. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. - М.: Юристъ, 2002. - 320 с.
20. Эриашвили Н.Д. Финансовое право: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 727 с.
21. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури: теорія і практика. - К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. - 440 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...