WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС - Реферат

Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС - Реферат

досить широкий вибір у прийнятті більш суворих правил і норм, ніж ті, що встановлювалися у ЄС [12, с. 17].
Визнання необхідності гармонізації банківського права в країнах-членах ЄС обумовило необхідність встановлення ще двох принципів, які стали базою для розвитку банківського права Співтовариства. Йдеться про принципи взаємного визнання та контролю країни заснування (під країною заснування розуміється країна-член ЄС, у якій кредитний інститут був створений та зареєстрований як юридична особа й одержав авторизацію (ліцензію), необхідну для здійснення банківської діяльності; під державою перебування розуміється країна-член ЄС, у якій кредитний інститут здійснює банківську діяльність) [17, с. 28]. Суть цих принципів зводиться до наступного.
Принцип взаємного визнання спрямований на створення рівних гарантій (можливостей) для банків, заснованих у різних країнах-членах ЄС, коли вони здійснюють свою діяльність на території якої-небудь країни-члена ЄС. Згідно з даним принципом компетентні органи країни перебування кредитного інституту або його філії визнають вимоги, встановлені для кредитного інституту законодавством у країні його заснування, і зобов'язуються утримуватися від нав'язування такому кредитному інститутові додаткових стандартів, що існують для кредитних інститутів, заснованих у країні перебування даного кредитного інституту.
З принципу взаємного визнання логічно випливає інший - принцип контролю країни заснування. Суть його полягає в наступному: оскільки компетентні органи держави перебування утримуються від додаткових заходів контролю за іноземними кредитними інститутами, що діють на підвідомчій їм території, то повинне визнаватися право компетентних органів держави заснування здійснювати нагляд за підпорядкованими їм (у цьому розумінні) кредитними інститутами, що здійснюють свою діяльність за кордоном як у формі установи, філії, так і у формі надання банківських послуг без установи філії або субсидіарію. Кредитний інститут, таким чином, залишається під наглядом компетентного органу держави заснування незалежно від свого фактичного місцезнаходження і місця надання банківських послуг.
Даний принцип, проте, не виключав можливості держави перебування вжити заходів (аж до заборони здійснення банківської діяльності) щодо кредитного інституту (його філії), що грубо порушує законодавство держави перебування (надання послуг) [12, с. 19].
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1) в Україні вже створено основні політико-правові та організаційні засади адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
2) перш за все Україні потрібно взяти за основу побудови та розвитку правничої системи у банківській сфері взяти нові Європейські інтеграційні свободи: переміщення товарів, переміщення осіб, надання послуг, переміщення капіталів і принципи встановлення мінімальних стандартів, взаємного визнання, контролю країни заснування;
3) міжнародна співпраця в галузі банківського регулювання передбачає наявність двох механізмів її здійснення: інституційного і нормативного. Інституційний механізм означає створення державного органу, на який покладається розробка взаємопогоджених підходів. Нормативний механізм включає комплекс нормативних інструментів (актів), які включаютьв себе єдині стандарти банківського регулювання, - Україні слід більш глибоко та чітко проводити імплементацію норм, що стосуються встановлення мінімальних стандартів до кредитних інститутів, а саме - внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо: мінімального розміру статутного капіталу, гармонізації щодо однотипності визначення операцій кредитних інститутів, подання визначеного переліку документів для отримання ліцензії на надання банківських операцій тощо.
Література:
1. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною від 14 червня 1994 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 2003. - № 8.
2. Указ Президента України "Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) від 24 лютого 1998 року № 148 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 8 (12.03.98). - Ст. 296.
3. Указ Президента України "Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" від 11 червня 1998 року № 615 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 24 (02.07.98). - Ст. 870.
4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 16 серпня 1999 року № 1496 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 33 (03.09.99). - Ст. 1735.
5. Закон України "Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 21 листопада 2002 року № 228-ІV // Офіційний вісник України. - 2002. - № 50 (27.12.2002). - Ст. 2233.
6. Закон України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" // Офіційний вісник України. 2004. - № 15 (30.04.2004). - Ст. 1028.
7. Указ Президента України "Про національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 30 серпня 2000 року № 1033 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 35 (15.09.2000). - Ст. 1481.
8. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" від 30 грудня 1997 року № 1396 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 2 (29.01.98). - Ст. 47.
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" від 15 жовтня 2004 року № 1365 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 42 (05.11.2004). - Ст. 2763.
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державного департаменту з питань адаптації законодавства" від 24 грудня 2004 року № 1742 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 52 (14.01.2005) (частина 1). - Ст. 3447.
11. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське / За ред. П.Д. Біленчука: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 400 с.
12. Вишневський А.А. Банковское право Европейского Союза: Учебное пособие. - М.: "Статут", 2000. - 388 с.
13. Європейський Союз: Консолідовані договори. - К., 1999.
14. Опришко В.Ф., Омельченко А.В., Фастовець А.С. Право Європейського Союзу: Загальна частина. - К., 2002. - 460 с.
15. Европейское право: Учебник для вузов / Под ред. Л.М. Элтина. - М.: Норма, 2004. - 720 с.
16. Сідак М.В., Гайніш Е.Й. Засади адаптації банківського законодавства України до стандартів ЄС // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Право". - Випуск 3. - 2004. - С. 108-111.
17. Ерпылёва Н.Ю.Международное банковское право: Учебное пособие. - М.: Издательская группа "ФОРУМ" - "ИНФРА-М", 1998. - 264 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...