WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС - Реферат

Правові основи реформування банківської системи України відповідно до стандартів ЄС - Реферат

Українська частина Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС, з одночасним затвердженням її складу, та Українська частина Комітету з питань співробітництва, як допоміжний орган Української частини Ради з питань співробітництва [2].
Згодом з метою створення передумов для набуття Україною членства у ЄС затверджується Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (далі - Стратегія інтеграції). Вона визначає основні напрями співробітництва України з ЄС і пріоритети діяльності органів виконавчої влади на період до 2007 року, протягом якого мають бути створені передумови, необхідні для набуття Україною членства в Європейському Союзі.
Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу визначено такі етапи правової адаптації:
1) імплементація Угоди про партнерство;
2) укладання галузевих угод;
3) приведення чинного законодавства України у відповідність із стандартами ЄС;
4) створення механізму приведення проектів актів законодавства України у відповідність із нормами ЄС [3].
Із часу схвалення Концепції адаптації законодавства України до законодавства ЄС (далі - Концепція) адаптація визначається як процес зближення та поступового приведення законодавства України у відповідність із законодавством ЄС. Концепцією передбачено, що діяльність з адаптації законодавства повинна провадитися як складова, інтегральна частина нормотворчої діяльності органів виконавчої влади на основі єдиної системи планування, координації та контролю.
Для забезпечення приблизної адекватності законодавства України і законодавства ЄС у процесі провадження нормотворчої діяльності враховуються основні положення актів законодавства ЄС настільки, наскільки це доцільно для України з огляду на економічні, політичні та соціальні умови і наслідки прийняття відповідних правових норм, адаптованих до вимог законодавства ЄС.
Відповідно до Концепції метою проведення адаптації є:
- забезпечення відповідності законодавства України зобов'язанням, що випливають з Угоди про партнерство, інших міжнародних договорів, що стосуються співробітництва України з ЄС;
- розвиток національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів актів законодавства;
- створення правової бази для інтеграції України до ЄС [4].
Оскільки адаптація законодавства є планомірним і поступовим процесом, то Концепцією визначено пріоритетні сфери законодавства, які першочергово повинна охоплювати адаптація. До пріоритетних належать ті сфери законодавства, від зближення яких залежить зміцнення економічних зв'язків України та держав - членів ЄС, зокрема, до таких належить сфера банківського законодавства.
Відповідно до Концепції Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, яка була прийнята у листопаді 2002 року, адаптація законодавства - це поетапне прийняття та впровадження нормативно-правових актів України, розроблених з урахуванням законодавства Європейського Союзу.
Державна політика України щодо адаптації законодавства формується як складова частина правової реформи в Україні та спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, обов'язкового врахування вимог законодавства Європейського Союзу при нормопроектуванні, підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для інституційного, науково-освітнього, нормопроектного, технічного, фінансового забезпечення процесу адаптації законодавства України [5].
Важливу роль у проведенні правової реформи та інтеграції України до ЄС відіграє формування та виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС [6] (далі - Програма), яка була затверджена у березні 2004 року. Програма визначає механізм досягнення Україною відповідності критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування.
Керівництво стратегією інтеграційного процесу в Україні здійснює Президент України. З метою забезпечення входження України до європейського правового простору, гармонізації законодавства України з нормами та стандартами Європейського Союзу та координації діяльності з цих питань органів державної влади у 2000 році при Президентові України створено Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС, як консультативно-дорадчий орган. Функцію організаційно-технічного забезпечення діяльності Національної ради з питань адаптації законодавства України до законодавства ЄС покладено на Міністерство юстиції України [7].
Крім цієї функції, на Мін'юст України покладено і інші завдання у сфері адаптації законодавства, а саме:
1) забезпечення реалізації державної правової політики та політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
2) планування роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
3) координація роботи з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
4) організація роботи з підготовки щорічного плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проведення моніторингу виконання цієї програми;
5) здійснення науково-експертного, аналітичного, інформаційного та методологічного забезпечення виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та ін. [8].
Для забезпечення взаємодії органів державної влади та недержавних інституцій під час виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства у жовтні 2004 року утворюється Координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, яку очолює Прем'єр-міністр України.
Одними з основних завдань Координаційної ради є:
- розроблення пропозицій щодо розвитку співробітництва з ЄС у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
- формування єдиних підходів до провадження діяльності з адаптації законодавства;
- визначення переліку органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
- розгляд стану реалізації плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та ін. [9].
З метою вдосконалення нормопроектної роботи з урахуванням світового досвіду при Міністерстві юстиції було створено Центр порівняльного права. У грудні 2004 року його ліквідовано, а на його базі, як урядовий орган державного управління, створено Державний департамент з питань адаптації законодавства [10].
Основним призначенням департаменту є організація роботи з реалізації державної політики у сфері адаптації законодавства України дозаконодавства ЄС, підготовка рекомендацій щодо приведення законодавства

 
 

Цікаве

Загрузка...