WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади фінансування органів державної податкової служби України - Реферат

Правові засади фінансування органів державної податкової служби України - Реферат

підвищення кваліфікації працівників. Слід зазначити, що у бюджеті 2004 року спостерігаються суттєві зміни у фінансуванні державної податкової служби України (загальні та спеціальні фонди становлять 1 295 066,0 грн). Адміністрування податків - процес, для якого законом визначено певні терміни й обсяги робіт, які не можна скоротити, не порушуючи законодавства. І вартість цього обсягу робіт у такі терміни цілком визначено - її не можна скорочувати без втрат для доходів бюджету. Протягом одного року працівник податкової служби забезпечує надходження до казни 583 тис грн. Отже, скорочення 20 тис. працівників означатиме, що не буде адмініструватися 11 млрд грн.
Разом з тим у ст. 54 проекту державного бюджету закладено норму, за якою фінансування органів податкової служби залежатиме від податкової заборгованості. Тобто, з одного боку, законодавець стимулює суто фіскальну діяльність державної податкової служби, а з іншого - позбавляє мінімальних ресурсів для виконання службових обов'язків. За таких умов роботу цих органів може бути просто заблоковано: вона позбавиться позитивної динаміки та ефективності, набутих останніми роками.
Так, ще раз підтверджується необхідність проведення певних змін у здійсненні фінансування податкових органів. Фінансування державної податкової служби України, в першу чергу, повинно направлятися на розвиток матеріально-технічної бази, на оплату праці та заохочення працівників податкових органів. Бюджет не може достатньою мірою забезпе-чити всі витрати, пов'язані зі здійсненням діяльності державної податкової служби України. Для цього необхідно визначити способи та методи удосконалення правового регулювання фінансування органів державної податкової служби України та шляхи їх втілення.
Тому потрібно шукати способи покращання даного стану. Перш за все, на нашу думку, потрібно знайти оптимальний варіант існування додатковихкоштів на фінансування податкових органів. Для цього потрібно проаналізувати всі можливі способи такого запровадження.
Одним із способів формування додаткових коштів фінансування податкових органів є акумулювання певного відсотка від донарахованих і стягнутих за результатами перевірок суми загальнодержавних податків і зборів, фінансових санкцій, але цей процент повинен бути меншим за той, що існував до 1999 року, тобто не 30 відсотків. Перевагою запровадження саме цього способу є те, що він був формально закріплений та фактично реалізований у нашій державі і це набагато полегшує його втілення. Можливо, цей відсоток не буде сталою величиною, а змінюватиметься залежно від обсягу бюджетного фінансування та потреб державної податкової служби України, тобто кожен рік із прийняттям бюджету - визначатиметься на основі чітко обґрунтованого складеного кошторису витрат.
У Росії поряд із бюджетними коштами існує цільовий фонд, спрямований на фінансування податкових органів. На законодавчому рівні закріплено статус цього цільового бюджетного фонду, суми і направлення витрат фонду, встановлено його статус. У цільовий бюджетний фонд направляються кошти в розмірі 0,75 відсотків від суми фактичних надходжень загальнообов'язкових податків і зборів. В Україні втілення цього способу забезпечило б ефективну діяльність Державної податкової служби України.
Аналіз показників надходження податків і зборів до бюджету дозволить визначити, яким саме повинен бути даний відсоток. Перевагою цього способу є те, що він виступатиме своєрідним стимулом для працівників податкових органів, тому що чим більше надійдесум коштів від податків та зборів, тим більше використається коштів на розвиток матеріально-технічної бази податкових органів і стимулювання працівників даного державного органу.
Головною умовою існування всіх вище перерахованих способів є перш за все чітка законодавча регламентація. Потрібно також зазначити, що будь-який спосіб буде не ефективним за відсутності контролю за використанням даних коштів, за їх цільовим спрямуванням.
Підсумовуючи вищевказане, в результаті проведеного дослідження слід зробити такі висновки:
- загальне фінансування органів ДПС не може залежати від податкової заборгованості окремих регіонів України;
- з метою покращання фінансування органів ДПС, підвищення гнучкості у використанні бюджетних коштів необхідно надати можливість акумулювати певний відсоток податкових планових надходжень до державного бюджету, забезпеченого органами ДПС. Ця величина може бути несталою і визначатися щорічно з прийняттям бюджету. Це посилить фіcкально- контрольну функцію державної податкової служби;
- витрати відповідного фонду повинні здійснюватися чітко до затвердженого кошторису та контролюватися відповідними державними органами, включати в себе не тільки розвиток матеріально-технічної бази, але і стимулювання роботи податківців.
Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141-142.
2. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30.06.99 // Відомості Верховної Ради. - 1999.- № 34. - ст. 189.
3. Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 24.12.99 // Відомості Верховної Ради. - 2000. - № 4. - ст. 8.
4. Аналіз виконання Державного бюджету України за 1998 рік / Затверджено постановою Колегії Рахункової палати від 8 вересня 1999 року № 18-1 / Відпов. за випуск Департамент контролю та аналізу бюджетного процесу. - К.: Рахункова палата України, 1999. - Вип. 3. - ст. 20
5. Аналіз використання коштів Державного бюджету у 2000 році на утримання органів виконавчої влади в процесі проведення адміністративної реформи / За матеріалами Колегії Рахункової палати від 26 вересня 2000 року № 2-2 / Відпов. за випуск департамент контролю видатків на державне управління. - К.: Рахункова палата України, 2000. - Вип. 24. - ст. 8-9.
6. Харенко М.В. Правові основи виконання Державного бюджету України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2001. - ст. 32.

 
 

Цікаве

Загрузка...