WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади фінансування органів державної податкової служби України - Реферат

Правові засади фінансування органів державної податкової служби України - Реферат

раза і становили 515,4 млн гривень. Питома вага цих видатків у загальному обсязі видатків на функціонування органів державного управління становила 48,5 % й у 2,4 раза перевищувала видатки на утримання апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів. Тільки затверджені видатки на утримання Державної податкової адміністрації з 1996 року збільшилися у 3 рази і досягли в 1999 році суми в 373 млн грн, що в 1,8 раза перевищувала видатки на утримання всього апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів [6]. При цьому додатково до бюджетних призначень Державної податкової адміністрації на розвиток її матеріально-технічної бази щорічно спрямовувалося 30 % від донарахованих і стягнутих податків і зборів, які використовувалися на фінансування державних податкових інспекцій та погашення заборгованості із соціальних виплат з бюджету. Іншим органам виконавчоївлади також було надано право використовувати позабюджетні кошти на своє утримання, що поліпшувало їх становище та ставило в нерівні умови порівняно з іншими органами. Наприклад, Державна митна служба, Міністерство енергетики, Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки щорічно використовували на своє утримання позабюджетні кошти.
З метою запобігання корупції, комерціалізації та впливу підвідомчих структур на політику, яку повинні проводити, виходячи з державних інтересів, певні органи центральної виконавчої влади, Рахункова палата неодноразово зверталася до Верховної Ради України з пропозицією про внесення змін до законодавства стосовно зарахування коштів, одержаних від надання платних послуг органами державної влади, у повному обсязі до Державного бюджету України, що дозволило б забезпечити контроль за їх використанням. Рахункова палата наголошувала на недопустимості фінансування центральних органів виконавчої влади за рахунок таких коштів, оскільки це суперечить нормам Бюджетного кодексу України, згідно з якими фінансування державних органів проводиться за рахунок бюджетних коштів, та статті 95 Конституції України, якою визначено, що винятково Законом "Про Державний бюджет України" визначаються видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
Аналіз цих показників вказував на потребу внесення певних змін, що знайшли своє вираження в Законі України "Про джерела фінансування органів держаної влади" від 30.06.99.
Другий період починається саме з прийняттям Закону України "Про джерела фінансування органів державної влади" від 30.06.99 [3], згідно з яким органи державної влади, в тому числі державна податкова служба України, здійснюють свою діяльність винятково за рахунок державного бюджету. Саме тому в наш час бюджет виступає не лише основним, а й єдиним джерелом фінансування органів державної податкової служби України.
Враховуючи вимоги зазначеного нормативно-правового акту, у Законі України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" до складу бюджету включені установи та організації, в тому числі податкова служба, які утримуються за рахунок бюджету, і утворено спеціальний фонд Державного бюджету України [6].
Рішення про включення позабюджетних коштів до складу державного бюджету створює, з одного боку, умови для більшої прозорості бюджету та сприяє реальній оцінці обсягів усіх джерел утримання бюджетних установ та організацій. З іншого - утворення спеціального фонду саме в такий спосіб, як це запропоновано в законі, розширює перелік цільових надходжень бюджету, які спрямовуються на здійснення конкретних видатків, що водночас обмежує гнучкість використання бюджетних ресурсів.
Видатки на утримання органів державного управління необхідно визначати не залежно від обсягів позабюджетних коштів, які вони отримали в процесі виконання своїх функціональних повноважень, а спираючись на можливості державного бюджету і дотримуватися принципу рівності у фінансовому забезпеченні, встановлених нормативів, умов оплати праці та затвердженої штатної чисельності.
Закон України "Про джерела фінансування органів державної влади", про який йшлося вище, докорінно змінив систему фінансування податкових органів України, адже ним було заборонено органам державної влади, в тому числі державній податковій службі, створювати позабюджетні фонди, мати позабюджетні спеціальні рахунки та використовувати кошти, одержані за здійснення функцій держави, що передбачають видачу дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрацій та інших дій на платній основі, в будь-який інший спосіб, крім зарахування таких коштів до Державного бюджету України.
З прийняттям ЗУ "Про джерела фінансування органів ДПС" у ст. 6 "Про джерела фінансування органів ДПС" внесено зміни, та при цьому видатки на утримання органів державної податкової служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з держаного бюджету. Такий порядок існує і до сьогодні.
На нашу думку, заборона існування позабюджетних коштів у податкових органах значно скоротила обсяг фінансування зазначених органів, що в свою чергу відобразилося на матеріально-технічній базі державної податкової служби України та певним чином на самій роботі даного органу. Адже недостатнє фінансування є однією із передумов неякісного функціонування.
У 2002 році пропонувалося збільшити дохідну частину на 4,7 млрд грн і водночас скоротити видатки на утримання податкової служби на 295 млн грн, тобто на третину визначеної Кабінетом Міністрів України мінімальної потреби (982, 8 млн грн). Таким чином, фонд оплати праці мав бути зменшений на 194 млн грн - це призведе до скорочення 17 тис. працівників податкової служби. Крім того, у проекті вдвічі менше мінімальної потреби визначено коштів на придбання і ремонт оргтехніки, витратні матеріали, поштові відправлення. Лише на 75 % можуть бути оплачені комунальні послуги та електроенергія. Повністю скасовано капітальні видатки, на 70 % зменшено кошти на перепідготовку та

 
 

Цікаве

Загрузка...