WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Основи встановлення плати за землю та її форми - Контрольна робота

Основи встановлення плати за землю та її форми - Контрольна робота

генофондовими колекціями та розсадни-ками багаторічних плодових насаджень; за землі кладовищ; за земельні ділянки (у межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України) інвалідів 1 і II груп, громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
o громадян, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки відповідних бюджетів.
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.
Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо земельного податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі чи їх частини, податок за земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку у визначеному порядку за формою, встановленою Головною державною податковою інспекцією України, щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого подають дані відповідній державній податковій інспекції.
По нововідведених земельних ділянках розрахунки розмірів податку подаються юридичними особами протягом місяця з дня виникнення права власності або користування земельною ділянкою.
Нарахування земельного податку громадянам провадиться державними податковими інспекціями, які видають платникові до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про сплату податку.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що перебуває у його користуванні.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно його частці у власності на будівлю.
Власники землі та землекористувачі сплачують земельний податок з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою податок сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.
Облік платників (товаровиробників сільськогосподарської продукції та громадян) і нарахування земельного податку провадяться щорічно за станом на 1 травня, інших суб'єктів-платників - за станом на 1 лютого.
Земельний податок сплачується рівними частками власниками землі і землекористувачами - виробниками товарної сільськогосподарської і рибної продукції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, а всіма іншими платниками - щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця.
Надміру сплачені суми податку підлягають поверненню платникові; за його письмовою заявою або за його бажанням зараховуються до сплати податку за наступний рік.
Платники, яких своєчасно не було залучено до сплати земельного податку, сплачують податок не більш як за два попередні роки.
Перегляд неправильно нарахованого податку, стягнення або повернення його платникові допускаються не більш як за два попередні роки.
Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за угодою сторін у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.
Платежі за землю зараховуються на спеціальні бюджетні рахунки бюджетів сільської, селищної, міської рад, на території яких розташовані земельні ділянки.
Для централізованого виконання робіт ЗО % коштів від земельного податку, що надійшли на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, централізуються на спеціальному бюджетному рахунку Державного комітету України по земельних ресурсах, 10 % - на спеціальних бюджетних рахунках Автономної Республіки Крим і областей.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і обласні ради у межах зазначених відрахувань можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів і міст, у підпорядкуванні яких останні перебувають.
Міські ради міст з районним поділом можуть встановлювати нормативи централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.
Кошти від плати за землю, що надходять на спеціальні бюджетні рахунки місцевих бюджетів, використовуються винятково для таких цілей::
o фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів:
o ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель:
o створення земельного інноваційного фонду;
o відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних із господарюванням на землях гіршої якості;
o економічного стимулювання власників землі і земле-користувачів за поліпшення якості земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду;
o надання пільгових кредитів, часткового погашення позичок та компенсації втрат доходів власників землі й землекористувачів внаслідок тимчасової консервації земель, що сталася не з їх вини;
o проведення земельної реформи, а також для зе-мельно-господарського устрою, розробки містобудівної документації й розвитку інфраструктури населених пунктів.
Кошти від земельного податку, що централізуються. спрямовуються на розробку і виконання державних програм щодо раціонального використання земельпідвищення родючості ґрунтів, на відшкодування витрат власників землі й землекористувачів, пов'язаних із господарюванням на землях гіршої якості, охорону земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохоронними заходами, розвиток загальнодержавної та регіональної інфраструктури, ведення державного земельного кадастру, землеустрою, моніторингу земель, а також проведення земельної реформи.
За нецільове використання коштів, що надходять від земельного податку у відповідний бюджет, фінансовими органами нараховується штраф у розмірі 100 % використаних сум, який надходить до Державного бюджету України.
Грошова оцінка земельної ділянки провадиться Державним комітетом України по земельних ресурсах за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про систему оподаткування"
2. Гега П. та ін. Основи податкового права. - К.: "Знання", 1998
3. Мельник П.В. та ін. Податкова система України: Практикум. - Ірпінь: "Академія ДПС України", 2001
4. Тарангул Л.Л. "Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації" //Фінанси України.- 2000.-№10
5. Томчинська М. "Оцінка податкової політики в Україні в 2000 і 2001 р.р. та її майбутні перспективи" //Економіст. - 2001.- №6

 
 

Цікаве

Загрузка...