WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади реалізації прав людини на медичну допомогу - Реферат

Правові засади реалізації прав людини на медичну допомогу - Реферат

держави, відповідно і на регіональних рівнях, на нашу думку, такої комплексної роботи не проведено. У крайньому випадку більшість громадян України щодо неї не проінформовано.
А чи є надія на те, що в нашій країні коли-небудь буде цивілізована система медичної допомоги? Вважається, що вирішення цього питання залежить від влади, від вищих інстанцій та ін. У дійсності необхідно кардинально змінювати свідомість суспільства. Глибоко вкорінені стереотипи поведінки, звички і забобони не дозволяють нам помітити, що вести себе по-старому уже неможливо, адже особливістю демократичного устрою суспільства є те, що суспільство формується потребами самого суспільства. Владане приходить до нас по якихось династичних каналах або дякуючи рішенням якоїсь всесильної політичної системи. Суспільство саме вирішує, кому бути при владі. Якщо суспільство дозволяє себе обманювати, або веде себе пасивно у виборі влади, отже, все його влаштовує, а тому така ситуація ніколи не зміниться без участі самого суспільства.
Те ж саме можна сказати про систему медичної допомоги. Якщо ми продовжуємо вести себе за застарілими моделями поведінки, якщо і лікарі, і пацієнти не знають або не хочуть знати про існування нового правового поля і нових практичних орієнтирів, отже, це їх влаштовує, зрозуміло, ситуація з системою охорони здоров'я ніколи не зміниться сама по собі, без зусиль з боку суспільства.
Галузь медицини - одна із найважливіших сторін суспільного життя, і регулюється вона правовими нормами. Так, поняття "пацієнт" має певний правовий зміст, те ж саме особливо торкатиметься в перспективі таких учасників охороно-оздоровчого процесу, як страхова медична організація, лікувальний заклад, його посадову особу, лікуючий лікар (особа, яка надає медичну допомогу), органи управління охорони здоров'я тощо. Відсутність досвіду правових взаємовідносин у галузі системи охорони здоров'я - це одна із найбільш серйозних проблем у нових ринкових умовах, які склалися сьогодні в Україні.
Мета суспільства в тому, щоб зробити свій вклад у становлення нової системи взаємовідносин пацієнта і лікаря, пацієнта і влади, лікаря і влади, щоб іще раз пояснити, із чого складається сучасний правовий простір у сфері охорони здоров'я громадян.
Ситуація може змінюватися на краще тільки тоді, коли більшість громади усвідомить, що вона є замовником, бо фінансує медицину.
У свою чергу, той, хто від імені громади виступає замовником медичних послуг, не просто має право на медичну допомогу, а повинен контролювати й оцінювати ефективність використання ресурсів, які громада надає медикам для забезпечення цього права.
Доцільно надати професіональну свободу лікарям як державної, так і приватної форм діяльності, що є одним із важливих принципів прийнятих декларацією ВМА. Надавши лікарям незалежність і професійну свободу в здійсненні медичної діяльності, суспільство забезпечує найкращу із можливих систем охорони здоров'я для своїх громадян, що, в свою чергу, сприятиме створенню сильної і безпечної держави [3].
Для органічного і гармонійного поєднання вище вказаних способів фінансування і його правового забезпечення необхідно передбачити наступне:
- вибір мінімального базового в 6 % державного фінансування медичної сфери;
- розробку Медичного кодексу України (медичного права) і поетапне введення його в сферу діяльності медичної галузі;
- розвиток інтеграції нових форм, методів і відповідних механізмів фінансово-правових відносин між усіма учасниками страхового ринку щодо надання медичних послуг населенню;
- введення нових форм і методів управління в систему охорони здоров'я;
- застосування в медичній діяльності різних систем соціального моніторингу та прогнозування для ефективної і стабільної роботи медичної галузі;
- введення у вищих медичних навчальних закладах і вивчення нових дисциплін інформаційного та особливо правового аспекту для підготовки діяльності медичних працівників у нових ринкових умовах;
- вивчення та оцінку ризиків інвестиційної діяльності приватних медичних страхових компаній на ринку України та вивчення і застосування зарубіжного досвіду діяльності страхування в медичній сфері;
- проведення інформаційно-просвітницької і роз'яснювальної роботи з питань, що належать до функціонування системи обов'язкового медичного страхування (ОМС), яке буде однією із головних законодавчо визначених функцій фондів ОМС.
Регулярні опитування і вивчення суспільної думки дозволять відслідковувати динаміку змін соціально-економічної ситуації конкретної території і певною мірою оцінювати результативність інформаційно-просвітницької діяльності. Виконання вказаних завдань повністю забезпечить реалізацію прав людини на медичну допомогу.
Література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30.
2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ. Закони України про охорону здоров'я (збірник нормативно-правових актів) / Під ред. В.Ф. Москаленка, В.В. Костицького. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - 464 с.
3. Декларація відносно незалежності і професійної свободи лікаря. Прийнята 38-ю Всесвітньою медичною асамблеєю. - Ранчо Міраж, Каліфорнія, США, 1986. - жовтень.
4. Костецький В.В. Соціально-економічні та правові проблеми запровадження страхової медицини в Україні. - К., 2001. - 16 с.
5. Набухотний Т.К., Павлюк В.П., Макієнко Т.С., Скалецький Ю.М. Права людини в системі взаємовідносин "лікар-пацієнт" у відкритому суспільстві. - Київ: Медицина України, 2000. - С. 267.
6. Підгорна Л.М. Медичне страхування: перспективи впровадження: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (29 травня). - К., 2002. - Т. 2. - С. 199.
7. Стратегія реалізації державних гарантій надання медичної допомоги населенню України на засадах медичного страхування: Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції 25-26 грудня 2001 року. - Ірпінь, 2001. - С. 253.
8. Стратегічні напрями розвитку охорони здоров'я в Україні: Моногр. // За заг. ред. В.М. Лехан. - К.: Сфера, 2001. - 176 с.
9. Тихомиров А.В. Организационные начала публичного регулирования рынка медицинских услуг. Статут. - М., 2001. - С. 255.
10. Фінансово-економічні засади реформування охорони здоров'я в Україні: Нові законодавчі ініціативи. Обговорення законопроекту "Про фінансування охорони здоров'я та медичне страхування": Всеукраїнська науково-практична конференція (27 лютого). - К., 2004 - С. 255.
11. Ушаков Е.В. Права и гарантии в системе медицинской помощи. Что нужно знать каждому пациенту. - М.: Кнорус, 2003. - С. 200.

 
 

Цікаве

Загрузка...