WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові засади діяльності чергових частин органів внутрішніх справ у боротьбі з правопорушеннями - Реферат

Правові засади діяльності чергових частин органів внутрішніх справ у боротьбі з правопорушеннями - Реферат

оперативно-службової функції організації діяльності та боротьби зі злочинністю поки що неможливо. По-перше, законотворчий процес завжди відставав і відстає від суспільних відносин, що динамічно розвиваються. По-друге, структурно-змістовна характеристика напрямів діяльності чергових частин мають у своєму складі ряд елементів, що містять службову і державну таємниці. Звідси виникає соціальна потреба делегувати визначеному колу суб'єктів правозастосування правовідомчого і міжвідомчого правового регулювання різноманітних організаційно-тактичних і методичних аспектів діяльності чергових служб ОВС.
У порядку реалізації своєї нормотворчої функції МВС України видано ряд нормативних актів, що регулюють питання діяльності чергових служб ОВС. Найважливішими підзаконними актами, що прямо стосуються досліджуваної проблеми, є накази МВС України від 18.08.1992 р. № 485 із внесеними змінами та доповненнями, від 04.10.2003 р. № 1155, від 14.04.2005 р. № 400, від 10.10.2004 р. № 1177 [6-9]. Аналіз змісту цих відомчих актів показав, що вони в основному визначають організаційні форми та окремі методичні і тактичні прийоми діяльності таких структурних підрозділів ОВС, як черговічастини.
Так, у наказі МВС України від 18.08.92 р. № 485 систематизовано основні положення, що регулюють більшість напрямів діяльності та основні завдання чергових частин органів внутрішніх справ. Успішне вирішення великої кількості завдань, виконання яких безпосередньо покладається на чергові частини ОВС (реєстрація й оперативне реагування на заяви, що надходять; повідомлення про злочини й події; забезпечення введення ступенів готовності у міськрайліноргані та ін.) неможливе без налагодженого механізму збору, обробки та аналізу інформації для подальшого використання у вирішенні конкретних завдань, пов'язаних із попередженням і розкриттям злочинів, їх розслідуванням.
Цим же нормативним актом встановлено певну категорію інформації, якою повинен володіти черговий під час виконання службових обов'язків: про скоєні злочини на території, що обслуговується; правопорушення та інші події, злочинців, що розшукуються, осіб, які пропали безвісті тощо; про певну категорію осіб (щодо яких встановлено адміністративний нагляд, умовно засуджених, засуджених із відстрочкою виконання вироку та ін.); про наявні сили й засоби міськрайліноргану; про кількість і категорії осіб, що утримуються в ІТТ, приймальнику-розподільнику, спецприймальнику; про громадсько-політичні та спортивно-масові заходи, що вже проводяться або будуть проводитись та інша інформація.
Таким чином, як показує аналіз нормативного забезпечення діяльності зазначених структурних підрозділів органів внутрішніх справ, саме адміністративно-правові норми значною мірою визначають види відносин, суб'єктів цих відносин, їх права та обов'язки, обставини, що зумовлюють відповідну поведінку суб'єктів, а також юридичні засоби, які забезпечують належну поведінку.
Правове забезпечення діяльності чергових частин органів внутрішніх справ складається з міжнародного і конституційного регулювання окремих напрямів їх діяльності, законів, указів та розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, відомчих нормативних актів МВС України, нормативних актів представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування і внутрішньоорганізаційних адміністративно-правових актів.
Здійснений аналіз адміністративно-правових актів, що регламентують діяльність чергових частин органів внутрішніх справ, засвідчив, що у деяких випадках існує невідповідність відомчих норм нормам законодавства. У відомчих нормах часом зустрічаються формулювання, що і за формою, і за змістом суперечать формулюванням, закріпленим у законодавчих нормативно-правових нормах, що з урахуванням підзаконності відомчих норм неприпустимо. Підтвердженням цього є визначення адміністративно-правовими нормами місця чергових частин у системі органів внутрішніх справ. Чергові частини однаково належать і до міліції громадської безпеки, і до кримінальної міліції, оскільки є негалузевою, а міжгалузевою службою оперативного управління силами і засобами органів внутрішніх справ. У зв'язку із викладеним постає необхідність визначення конкретного місця чергових частин міськрайлінорганів, їх правового становища в системі органів внутрішніх справ, що по своїй суті на сьогодні є одним із важливих напрямів удосконалення їх правового статусу.
Отже, законодавче регулювання компетенції підрозділів чергових частин у сфері боротьби із злочинністю ще не досконале, тому ця проблема потребує постійних наукових досліджень, розробки науково-обґрунтованих рекомендацій з їх адаптації до нових соціально-економічних, правових і криміногенних умов функціонування.
Література:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 4. - Ст. 20.
3. Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
4. Про звернення громадян: Закон України від 02.19.96 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - №47. - Ст. 183.
5. Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності чергової служби органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 18.08.1992 р. № 485.
6. Про вдосконалення реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення і події та забезпечення оперативного інформування в ОВС: Наказ МВС України від 04.10.2003 р. № 1155.
7. Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі МВС України: Наказ МВС України від 10.10.2004 р. № 1177.
8. Про порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14.04.2004 р. № 400.
9. Про затвердження Настанови про дії органів, підрозділів внутрішніх справ... вищих навчальних закладів МВС України з ліквідації масових заворушень: Наказ МВС України від 11.11.2003р. № 1345 ДСК.
10. Про порядок збору, опрацювання та подання оперативної інформації: Наказ МВС України від 01.06.1992 р. № 325.
11. Малков В.Д. Организация роботи дежурных частей ОВД. - М.,1989.
12. Гижевский В.К. Назначение и организация деятельности дежурной служби ОВД. - К., 1988.

 
 

Цікаве

Загрузка...