WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові гарантії діяльності захисника у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів - Реферат

Правові гарантії діяльності захисника у справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів - Реферат

санкції. Для потреб податкового законодавства, хоча це і не бажано, таке можна припус-тити. Однак згідно з ст. 62 Конституції України обвинувачення не може обгрунтуватись припущеннями. Як бути судам у подібних випадках? Брати до уваги докази, що не підтверджують фактичні затрати, чи ні? Брати до уваги рзмір несплачених податків, виходячи з припущення про те, що витрат не було, чи враховувати такі витрати? Наці питання судова практика відповіді не дала і фактично людей засуджують, виходячи з таких припущень. Відповідно до процесуального законодавства (ст. 64 КПК України) рішення щодо доведеності обставин предмета доказування не може грунтуватись на припущеннях, особливо, що стосується питань відмови, а порушенні кримінальної справи або її закриття чи виправдання підсудного.
Автори коментаря до Кримінального кодексу стверджують: "встановлюючи розмір суспільно-небезпечних наслідків як ознаки об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 212 КК України, слід враховувати і ті витрати платника податку, фактично ними здійснені, які, однак, не знайшли документального відображення у фінансовій звітності, а тому не впливають на виконання податкових зобов'язань і застосування щодо платника фінансових санкцій". Саме таку позицію має відстоювати адвокат. Але для цього він повинен подбати про докази, заявити відповідні клопотання, просити призначення експертизи, порушити питання про залучення до процесу спеціаліста.
З 1 січня 2001 р. закон дозволяє визначати суму податкових зобов'язань платників за допомогою непрямих методів. До 1 січня 2005 р. діятиме правило, за яким, якщо платник податку або іншого обов'язкового внеску відмовляється узгодити податкове зобов'язання, нараховане з використанням непрямого методу, податкова інспекція повинна звернутися до суду з позовом про визнання суми податкового зобов'язання. Зрозуміло, що обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків не може грунтуватися на визначенні суми податкового зобов'язання непрямим методом, адже в подібних випадках в основу розрахунків покладено припущення. Розмір такого податкового зобов'язання є спірним до остаточного вирішення його судом.
З першого погляду, таке роз'яснення дає підстави думати, що у разі, якщо суд задовольнить позов, то після цього може бути пред'явлено обвинувачення в ухиленні від сплати податків. Насправді ж тільки після винесення судом такого рішення у платника податків виникає обов'язок сплатити суму податкового зобов'язання. Якщо ж після визначення розміру податку судом платник умисно продовжує ухилятись від сплати податків, то лише за таких обставин можуть виникнути підстави для порушення кримі-нальної справи з моменту винесення рішення суду.
Закон надає податковим органам право визначати оподатковуваний прибуток громадян з урахуванням оподаткування осіб, які займаються аналогічною діяльністю, тобто припускається, що прибуток особи не менший, ніж в осіб, які займаються аналогічною діяльністю.
Вважаємо, що будувати обвинувачення на такому припущенні недопустимо. У цьому випадку для застосування статті 212 КК необхідно встановити і довести у визначеному КПК порядку розміри реально існуючих об'єктів оподаткування конкретного платника і фактично несплачені ним суми обов'язкових платежів. Непрямі методи визначення розмірів податків і застосування аналогії (тобто визначення розмірів податку на підставі припущень) "мають лише фінансово-правове значення і не повинні впливати на кримінальне переслідування за ст. 212 КК", як слушно зауважують автори коментаря до КК. Тим більше, що на відміну від процесуального закону, застосування кримінального закону за аналогією є недопустимим і протиправним. У такому напрямі і повинен формувати свою позицію захисник.
Таким чином, основні труднощі у кваліфікації злочинів у сфері господрської діяльності, зокрема, ухилень від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів полягають у необхідності вивчення законодавства, до якого відсилають описово-бланкетна диспозиція цієї статті та перевірка правильності висновків щодо несплати податків, порушення законодавства про бюджетну систему, легалізацію (відмивання) грошових коштів тощо. Захисник при цьому повинен бути готовий до спростування висновків подат-кових служб, інших контрольних органів (КРУ, органів, які контролюють правильність застосування цін тощо), адже інакше важко розраховувати на ефективний захист.
У зв'язку з вищевикладеним можна зробити такі висновки. Необхідно розрізняти поняття "правова допомога" і "захист прав особи в кримінальному процесі". Пропонується узгодити положення Кримінально-процесуального кодексу України щодо правових гарантій діяльності захисника з Конституцією України, Законом "Про адвокатуру" та міжнародно-правовими актами. Потрібно залишити здійснення захисту прав обвинуваченого за професійними адвокатами і закріпити при провадженні в порядку протокольної форми досудової підготовки матеріалів справи право правопорушника мати захисника з початку провадження, побачення з ним до першої дачі пояснень і можливість його участі при проведенні процесуальних і слідчих дій (проведення деяких з них, не пов'язаних з процесуальним примусом, також потрібно дозволити при такій формі провадження).
Література:
1. Конституція України. - К.: ВАТ "Патент", 1996. - 54 с.
2. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. - К.: Либідь, 1999.
3. Про адвокатуру: Закон України від 19. 12. 92 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1.
4. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: А.С.К., 2002.
5. Барабаш Т.М. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук. - К.: Національний університет ім. Т. Шевченка, 2002. - 23 с.
6. Варфоломєєва Т.В. Суб'єкти надання правової допомоги // Адвокат. - 2001. - № 6. - С. 35.
7. Гаврилов С.Н. Адвокат в уголовных процессах.: Учебное методическое пособие / Под редакцией П.П. Лупинского. - М.: Юрист, 1996. - 112 с.
8. Защита в уголовном деле: Пособие для адвокатов / Под редакцией Е.Ю. Львовой. - М.: Юрист, 2000. - 216 с.
9. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі. - К.: Вища школа, 2002. - 270 с.
10. Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле: Учебник / Под редакцией доктора юридических наук, профессора И.Б. Мартковича. - М.: Манускрипт, 1999. - 408 с.
11. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія України (статті, доповіді, рецензії): У 3-х т. - К.: Генеза, 1999 - С. 384.
12. Пасенюк О.М. Актуальні проблеми надання правової допомоги і роль адвокатури в Україні // Адвокат. - 2002. - № 4-5. - С. 5-7.
13. Судебные речи известных русских юристов. - М., 1958. - С. 182.

 
 

Цікаве

Загрузка...