WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти застосування податкової застави - Реферат

Правові аспекти застосування податкової застави - Реферат

регулювання відносин з податковими органами щодо податкової застави.
Більше того, платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком окремих операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом:
- продажу інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, щовикористовуються у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме: готової продукції, товарів i товарних запасів, робіт і послуг за кошти за їх звичайними цінами;
- використання об'єктів нерухомого чи рухомого майна, майнових чи немайнових прав, а також коштів для здійснення прямих чи портфельних інвестицій, а також цінних паперів, що засвідчують відносини податкового боргу, надання гарантій, поручительств, переуступки вимоги та переведення боргу, виплати дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів;
- ліквідації об'єктів нерухомого або рухомого майна, за винятком їх ліквідації внаслідок обставин непереборної дії (форс-мажорних обставин) або відповідно до рішень органів державного управління.
Передбачені умови (ст. Закону 2181), за яких активи платників податків можуть звільнятися з-під податкової застави. Їх перелік наведено на рисунку 1.
Умови звільнення активів платників податків з-під податкової застави
Рис. 1. Схема звільнення платників податків з-під податкової застави
Як ще однин приклад можна навести лист Вищого арбітражного (нині Господарського) суду України "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства" від 24.09.99 № 01-8/451[8]. У ньому вказується, що заяви платників податків про визнання недійсними повідомлень податкових органів про податкову заставу майна і майнових прав, що належать платнику, підлягають розгляду господарськими судами на загальних підставах. Іншими словами, при розгляді в суді таких справ органам стягнення перед платниками податків ніякої переваги не надається.
Все вищенаведене дозволяє зробити такі висновки:
1. Сутність податкової застави як способу забезпечення податкових зобов'язань полягає саме в забезпеченні виконання зобов'язання, при якому кредитор-заставоутримувач набуває права в разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого заставою, отримати задоволення за рахунок заставного майна. Ці положення, спираючись на положення Конституції України (ст. 67), і відображає Закон України від 21.12.2000 № 2181-III.
2. Визначення сутності податкової застави, яке дається в Законі України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-III від 21.12.2000, є цілком логічним і не суперечить Конституції та чинному законодавству.
3. Податкова застава виникає у зв'язку з законом, що ґрунтується на конституційних положеннях. Через податкову заставу орган стягнення має право в разі невиконання забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у порядку, встановленому законом. Пріоритет заставодержателя на задоволення вимог із заставленого майна встановлюється також відповідно до Закону (ст. Закону 2181 від 21.12.2000 р.).
4. При виникненні права податкової застави державна податкова служба як орган виконавчої влади, який забезпечує надходження коштів до бюджетів та державних цільових фондів, виступає в ролі заставодержателя.
5. Інститут податкової застави є легітимним, він чітко визначений у чинному законодавстві - цивільному і податковому. Тобто при взаємовідносинах податкової служби та платників податків може виникнути ситуація, коли порушується Закон: неповна сплата податків, несвоєчасна сплата податків. Як засіб забезпечення зобов'язань, у даному випадку і виступає податкова застава.
6. Через зазначені причини у Законі України від 21.12.2000 № 2181-III не має суперечностей між виникненням права на податкову заставу і здійсненням права підприємницької діяльності, оскільки остання повинна здійснюватися суб'єктами підприємництва суто на підставах чинного законодавства України і не суперечити йому.
7. Конституційні права суб'єктів господарювання відстоювання своїх прав, зокрема і на оскарження дій податкового органу (органу стягнення) в суді щодо податкової застави, достатньо забезпечені чинним законодавством, а інститут податкової застави, визначений Законом від 21.12.2000 № 2181-III, не суперечить Конституції та чинному законодавству України.
Література:
1. Долгий О.О Оцінка податкового боргу: загальнодержавний та регіональний аспекти. Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми / Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - С. 128-131; Новицький А.М. Щодо проблеми кримінально-правової оцінки незбереження активів платника податків, що перебувають у податковій заставі // Науковий вісник АДПС України. - 2003. - № 1 - С. 171-178; Новицький А.М. Боротьба з приховуванням стійкої фінансової неспроможності в енергетиці: проблеми та шляхи їх розв'язання // Право України. - 2004. - № 5. - С. 52-54.; Ревюк Н. Застава як спосіб забезпечення сплати податків суб'єктами господарювання // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7. - С. 45.
2. Про попередню підготовку матеріалів для вирішення питання щодо відкриття конституційного провадження у справі: Лист Конституційного Суду України від 21 жовтня 2004 р. № 312-16/1200; Конституційне подання групи народних депутатів України від 2 квітня 2004 р. № 116 "Щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1 та статті 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 р. № 2181-III". - 5 с.
3. Смирнов В.В. Залог и страхование: Пособие. - К., 1995. - С. 7.
4. Рев'юк Н. Застава як спосіб забезпечення сплати податків суб'єктами господарювання // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7. - С. 45.
5. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - 9-е изд. - М., 1911. - С. 346.
6. Медведев Д.А. Российский закон о залоге // Правоведение. - 1992. - № 5. - С. 14.
7. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. - Одеса: Юридична література, 2004. - 1112 с.
8. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства: Лист Вищого арбітражного суду // Галицькі контракти. - Дебет - Кредит. - 2000. - № 20 (спецдодаток).

 
 

Цікаве

Загрузка...