WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти застосування податкової застави - Реферат

Правові аспекти застосування податкової застави - Реферат


Реферат на тему:
Правові аспекти застосування податкової застави
Проблема мінімізації податкового боргу вітчизняних платників податків, який за даними ДПА України станом на 1 січня 2004 р. перевищував 14 млрд грн, залишається надзвичайно гострою [1] і вимагає від органів державної податкової служби України вжиття комплексу цільових заходів щодо його зменшення.
Інститут податкової застави, який виник в Україні у перехідний період з розвитком ринкових відносин, поряд з іншими заходами податкових органів: адміністративним арештом, реалізацією рухомого і нерухомого майна у судовому порядку та продажем майна банкрутів, вилученням грошових активів тощо, відіграє важливу роль у системі управління забезпеченням мінімізації податкового боргу. Лише в 2003 році від реалізації майна боржників, що знаходилося в податковій заставі, до бюджету надійшло 0,5 млрд грн.
У вітчизняній юридичній літературі до дослідження окремих аспектів зниження податкового боргу, зокрема застосування податкової застави, звертались П. Андрушко, Н. Гуторова, О. Дудоров, О. Калітенко, В. Мойсик, Н. Рев'юк, В. Смирнов, Є. Харитонова, Г. Шершеневич та інші. Однак до кінця вирішеною цю проблему навряд чи можна назвати як у теоретичному, так і практичному аспекті. Тим більше, що в останній час питання щодо легітимності застосування податкової застави до платників податків, боржників постало досить гостро [2].
Враховуючи актуальність мінімізації податкового боргу, застосування при цьому податкової застави, недостатній рівень висвітлення проблеми в теорії, завданням статті автори визначають дослідження правових підстав застосування інституту податкової застави - як державного примусу, оскільки правова свідомість платників податків і добровільність виконання зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами ще не досягла необхідного рівня - до платників податків-боржників. У контексті поставленого завдання у статті досліджуються сутність інституту податкової застави, дотримання прав платників податків суб'єктів підприємницької діяльності в разі невідповідності обсягів податкового боргу обсягам їх активів, на які виникла податкова застава, а також співвідношення між здійсненням права на підприємницьку діяльність та виникненням права на податкову заставу.
Для усвідомлення сутності інституту "податкової застави" звернемось до загального поняття "застава", яке застосовується в юридичній літературі, цивільному праві, законодавчих актах і відомчих документах Національного банку України.
В. Смирнов зазначає, що застава - це один із способів (найбільш поширений і дієвий) забезпечення належного виконання зобов'язань [3]. Н. Рев'юк розглядає заставу як спосіб забезпечення зобов'язань, що має похідний характер та надає можливість першочергового задоволення основної вимоги з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами [4]. Дещо інакше трактує поняття "застава" А.Д. Медведєв. Він зазначає, що "з одного боку, застава - це спосіб забезпечення зобов'язання боржником шляхом встановлення відносного правового зв'язку з кредитором, а з іншого - безпосередній правовий зв'язок заставодержателя і речі" [6].Інші автори вважають, що застава - це право на чужу річ, що належить кредитору для забезпечення його права вимоги за зобов'язанням, і полягає воно в можливості пріоритетного задоволення з даної речі [5].
Отже, у наведених визначеннях більшість дослідників виділяють такий структурний момент, що характеризує поняття "застава" - це спосіб забезпечення зобов'язань або забезпечення права вимоги за зобов'язанням.
Далі розглянемо, як тлумачиться поняття "застава" у цивільному праві, законодавчих та інших нормативних актах.
Цивільний кодекс України від 16.01.03 № 435-IV (стаття 572) дає таке поняття застави: "В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено законом (право застави)" [7].
У постанові Національного банку "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків" від 30.12.96 № 343 зазначається, що застава - це частка матеріального майна, право власності якого належить позичальникові і перейде до банківської установи у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань, передбачених кредитною угодою.
Постанова Національного банку України "Про заходи щодо реалізації Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України" від 21.11.97 № 388 розглядає заставу як актив, який позичальник (клієнт банку) пропонує як забезпечення виплати своїх боргів.
У іншій постанові Національного банку України ("Про затвердження Інструкцій з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів установ Національного банку України й комерційних банків України" від 21.04.98 № 155) говориться, що застава - це спосіб забезпечення зобов'язань.
Таке визначення ґрунтується на положеннях Закону України "Про заставу" від 02.10.92 № 2654-XII, де зазначається, що застава - це спосіб забезпечення зобов'язань.
На нашу думку, останнє визначення найбільш відповідає функціональним завданням податкової служби, у практиці діяльності якої застава є способом забезпечення і реалізації конституційних положень - вимог ст. 67 Конституції України, де проголошено: "Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом".
Тому Закон України № 2181-III (ст. 1) і визначає податкову заставу як спосіб забезпечення податкового зобов'язання платника податків, не погашеного у строк.
Далі розглянемо підстави виникнення податкової застави та сторони при заставних відносинах.
Відповідно до статті 574 Цивільного кодексу України застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду. У контексті здійснюваного дослідження нас більше цікавлять законодавчі підстави її застосування.
Це чітко визначено у статті 574 Цивільного кодексу України "Підстави виникнення застави", де вказано, що застава виникає на підставі закону. А вичерпний перелік підстав виникнення податкової застави наводить Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181-III від 21.12.2000 (ст. 8):
- неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової декларації - з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов'язковий платіж) для подання такої податкової декларації;
- несплата у строки, встановлені Законом, суми податкового зобов'язання, самостійно визначеної платником

 
 

Цікаве

Загрузка...