WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти гармонізації податкового законодавства України у сфері непрямого оподаткування з правом ЄС - Реферат

Правові аспекти гармонізації податкового законодавства України у сфері непрямого оподаткування з правом ЄС - Реферат

постачання у контексті дипломатичних чи консульських відносин;
- для міжнародних організацій, визнаних як такі органами державної влади держави-члена, в якій вони знаходяться, а також членами такої організації, у межах та за дотримання умов, встановлених міжнародними конвенціями про заснування таких організацій, або угодами про штаб-квартири;
- для збройних сил будь-якої держави, яка є членом НАТО;
- для споживання відповідно до умов угоди, укладеної з країнами, які не є членами Співтовариства, або міжнародними організаціями, за умови, що така угода узгоджена у частині звільнення від ПДВ [4, с. 801].
Підсумовуючи викладене можна зробити висновок про існування суттєвих відмінностей між справлянням акцизного збору в країнах ЄС та в нашій державі. Вказані вище положення Директиви 92/12 необхідно врахувати в Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" від 26.12.92 р. № 18-19 (далі - Декрет № 18-19), для цього необхідно:
1) доповнити статтю 1 Декрету № 18-19 визначеннями термінів "податковий склад", "ліцензований управляючий складом", "режим призупинення оподаткування", "зареєстрований торговець" та "незареєстрований торговець", "податковий представник продавця", "невеликий виробник вин", "нестача товарів", "втрати, понесені в режимі відстрочення сплати акцизу", "відпуск підакцизних товарів у торгівельний обіг для їх реалізації" та ін.;
2) у Декреті № 18-19 чітко відтворити положення п. 1 статті 15 Директиви 92/12 про те, що між податковими складами відбувається переміщення підакцизних товарів, щодо яких застосовується режим призупинення оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою і ще не були випущені в торговельний обіг для реалізації;
3) передбачити в Дектреті № 18-19 випадки та порядок відшкодування сплачених акцизних зборів;
4) статтю 5 Декрету № 18-92 доповнити положеннями статті 14 Директиви 92/12, які стосуються випадків звільнення від оподаткування акцизами втрат підакцизної продукції, якщо ці втрати є форс-мажорними, випадковими або викликаними властивостями виробництва, переробки, зберігання та транспортування товарів. А також відокремити поняття втрат від нестачі товарів, яка підлягає оподаткуванню акцизними зборами.
Вказаних вище трансформацій мають зазнати також положення проекту Податкового кодексу України, прийняття якого могло б стати вагомим стабілізуючим фактором податкової системи нашої держави. Зокрема, доопрацювання потребують розділи IV "Податок на додану вартість" та V "Акцизний податок", які частково наближені до європейських стандартів, проте повного врахування положень, адаптованих до європейського законодавства, не зазнали.
Так, у разі врахування у розділі V "Акцизний податок" проекту Податкового кодексу України положень стосовно виробництва підакцизних товарів тільки на податкових складах, в Україні буде забезпечено побудову ефективного механізму оподаткування акцизним податком, стабільні надходження до бюджету, ефективне і просте адміністрування акцизного збору та мінімізацію ухилень від оподаткування [11, с. 10].
Крім внесення змін до податкового законодавства, складовою податкової реформи в Україні повинна стати трансформація державної податкової служби в орган державного управління європейського типу.
Так, у розділі Білої книги "Непряме оподаткування" підкреслюється, що імплементації законодавства ЄС про податок на додану вартість повинно передувати створення відповідної адміністративної системи, що включатиме:
- центри з обробки податкових декларацій, платіжних документів, повернення податкових платежів платнику податку;
- мережу регіональних і місцевих підрозділів податкових органів, що здійснюють надання інформації платникам податку про їхні права та обов'язки, а також контролюють правильність нарахування податкових платежів;
- регістр платників податків з реєстраційними номерами кожного;
- систему зв'язку та обміну інформацією між центральними і місцевими органами податкової адміністрації;
- правові процедури, наявність компетентних судових органів для розгляду суперечок між платниками податків і податковими адміністраціями [9, с. 188].
Щодо порядку нарахування та справляння акцизного збору, то на виконання положень Директиви 92/12, на базі Державної податкової адміністрації України необхідно створити компетентний орган державної влади, до повноважень якого б входило:
- надання дозволів ліцензованим управляючим складом і зареєстрованим торговцям на здійснення їх діяльності, а також реєстрація податкових складів;
- створення та підтримання електронної бази даних, здійснення контролю та моніторингу за пересуванням підакцизних товарів у режимі відстрочення сплати акцизу.
Враховуючи те, що наша держава прагне приєднатися до ЄС їй потрібно звернути увагу на зазначені вище заходи щодо організації стягнення ПДВ та акцизного збору, обумовити та забезпечити механізм їх реалізації в національному законодавстві.
У 2008 році завершується дія Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС, тому нашій державі необхідно сконцентрувати всю увагу на виконанні взятих на себе зобов'язань, завершити переговори про вступ до ЄС на основі угоди про асоціацію або продовжити розвивати свої стосунки з Європейським Союзом у межах УПС. Від того, як буде вирішено дане питання, залежать подальші кроки України щодо адаптації її законодавства до європейських стандартів, у тому числі і в податковій сфері.
Оскільки реалізація поставлених завдань має надзвичайно вагоме суспільне значення, то, виходячи з цього, вважаємо за необхідне посилити роботу усіх рівнів державних органів із метою вивчення досвіду гармонізації податкових систем країн-членів ЄС і можливостей його використання в українських умовах.
Література:
1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами і їх державами-членами від 16 червня 1994 р. // www.rada.gov.ua.
2. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями) // www.rada.gov.ua.
3. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992р. № 18-92 (із наступними змінами та доповненнями). // www.rada.gov.ua.
4. Вовк Т., Водянніков О., Коноваленко І. Податкові аспекти права СОТ та acquis ЄС. Орієнтири податкової реформи в Україні. - Харків: Консум, 2004. - С. 960.
5. Європейська інтеграція України. Основні положення директив ЄС щодо справляння ПДВ // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 32. - С. 30-37.
6. Основні положення директив ЄС щодо справляння акцизного збору // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 43. - С. 19 - 26.
7. План дій Україна - Європейський Союз. Європейська політика сусідства. Консолідований проект // Український інвестиційний журнал. - 2005. - № 3. - С. 32- 46.
8. Податковий кодекс України (проект) від 14 травня 2002 р. (редакція прийнята в другому читанні) // www.rada.gov.ua.
9. Розвиток співробітництва Україна - Європейський Союз // Збірка матеріалів. - К.: ЦТІ "Е та Е", 2003. - С. 240.
10. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. - М.: Изд-во "НОРМА", 2001. - С. 336.
11. Чумак Т. Адаптація нормативно-правових актів України до законодавства Європейського Союзу // Вісник податкової служби України. - 2003. - № 1. - С. 7-11.

 
 

Цікаве

Загрузка...