WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правові аспекти гармонізації податкового законодавства України у сфері непрямого оподаткування з правом ЄС - Реферат

Правові аспекти гармонізації податкового законодавства України у сфері непрямого оподаткування з правом ЄС - Реферат

акцизний збір.
Законодавство ЄС, яке регулює акцизний збір має складну структуру, що характеризується наявністю так званих горизонтальних і вертикальних директив.
Горизонтальні акти законодавства ЄС охоплюють основні аспекти врегулювання всіх категорій підакцизних товарів, не поділяючи їх на окремі групи.
Вертикальні акти здійснюють правове регулювання за категоріями підакцизних товарів, встановлюють структуру підакцизних товарів і мінімальний рівень акцизного збору, а також способи розрахунку акцизного збору.
На нашу думку, доцільно зупинитися на характеристиці положень так званої горизонтальної Директиви Ради 92/12/ЄЕС від 25.02.92 р. щодо загального режиму для підакцизних товарів та щодо зберігання, переміщення та моніторингу таких товарів (далі - Директива 92/12), яка регулює порядок обчислення та стягнення акцизного збору, визначає загальні засади щодо впорядкування системи акцизного збору, запроваджує загальну концепцію оподаткування підакцизних товарів.
У статті 4 цієї Директиви сформульовано визначення таких понять, як:
- ліцензований управляючий складом: фізична або юридична особа, яка отримала ліцензію від компетентного органу держави-члена, під час здійснення своєї діяльності виробляти, обробляти, зберігати, отримувати та відправляти підакцизні товари під режимом призупинення оподаткування на податковому складі;
- податковий склад: місце виробництва, обробки, збереження, отримання та відправки підакцизних товарів під режимом призупинення оподаткування ліцензованим управляючим складу при здійсненні ним своєї діяльності за дотримання певних умов, встановлених компетентними органами держави-члена, на території якої розташовано цей податковий склад;
- режим призупинення оподаткування: податковий режим, який застосовується до виробництва, обробки, зберігання та переміщення підакцизних товарів з призупиненням сплати акцизного збору;
- зареєстрований торговець: фізична або юридична особа, яка немає статусу ліцензованого управляючого складом, але отримала ліцензію від компетентних органів держави-члена на отримання при здійсненні своєї діяльності підакцизних товарів з іншої держави-члена під режимом призупинення оподаткування. Торговці такого виду не можуть зберігати та відправляти підакцизні товари під режимом призупинення оподаткування;
- незареєстрований торговець: фізична або юридична особа, яка немає статусу ліцензованого управляючого складом, але має право іноді отримувати при здійсненні своєї діяльності підакцизні товари з іншої держави-члена під режимом призупинення оподаткування. Торговці такого виду не можуть зберігати та відправляти підакцизні товари під режимом призупинення оподаткування. Незареєстровані торговці зобов'язані забезпечувати сплату акцизного збору компетентним податковим органам держави-члена призначення до відправки товарів [4, с. 788].
Проведений аналіз дозволяє констатувати, що новою для українського законодавства є передбачена в Директиві 92/12 система податкових складів. Згідно зі статтею 11 Директиви виробництво, обробка та зберігання підакцизних товарів, якщо акцизний збір не було сплачено, відбувається на податковому складі, при цьому правила щодо виробництва, обробки та зберігання підакцизних товарів встановлюються кожною державою-членом самостійно. Для відкриття та функціонування податкових складів необхідно отримати ліцензію від компетентних органів держави-члена. Право відкривати податкові склади мають лише уповноважені власники (ліцензовані управляючі складом).
Від ліцензованого управляючого складом вимагається:
- забезпечення гарантії, якщо потрібно, яка охоплює виробництво, обробку та зберігання, обов'язкову гарантію, яка охоплює переміщення, умови яких встановлюються компетентними органами держав-членів, де податковий склад було ліцензовано;
- відповідність вимогам, встановленим державою-членом, у межах території якої такий податковий склад розташовано;
- вести облік запасів і переміщення товарів по кожному складу;
- пред'являти товари на вимогу;
- надавати дозвіл на проведення усіх відповідних перевірок і контролю запасів.
Переміщення підакцизних товарів під режимом призупинення оподаткування відбувається між податковими складами.
Право отримувати підакцизні товари з іншої держави-члена під режимом призупинення оподаткування належить зареєстрованим і незареєстрованим торговцям, а також податковим представникам, яких призначено ліцензованим управляючим складом відправлення. Податковий представник повинен мати постійне місце здійснення діяльності у державі-члені призначення та мати відповідну ліцензію від податкових органів цієї держави-члена.
Директива 92/12 застосовується до таких товарів, як нафтопродукти, спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби. Дані товари обкладаються акцизним збором на момент їхнього виробництва у межах території ЄС або на момент їх ввезення на цю територію. Однак, якщо певний товар при ввезенні його на територію Співтовариства проходить митні процедури, імпорт вважається таким, що відбувся після завершення митної процедури.
Згідно зі статтею 6 Директиви 92/12 зобов'язання щодо сплати акцизного збору виникають у момент випуску для споживання або фіксації нестачі, яку необхідно обкласти акцизним збором.
Випуск підакцизних товарів для споживання означає:
- будь-який вихід, включаючи вихід з порушенням законодавства, з-під дії режиму призупинення оподаткування;
- будь-яке виробництво, включаючи виробництво з порушенням законодавства, таких товарів поза межами дії режиму призупинення оподаткування;
- будь-яке імпортування таких товарів, включаючи імпортування з порушенням законодавства, якщо такі товари не було розміщено під режимом призупинення оподаткування.
Акцизний збір накладається та стягується відповідно до визначеної кожною державою-членом процедури, при цьому держави-члени застосовують одні й ті ж процедури щодо накладання та стягнення збору як до національних товарів, так і до товарів з інших держав-членів [4, с. 789-790].
У випадку, якщо підакцизні товари, випущені для споживання в одній державі-члені, у комерційних цілях зберігаються в іншій державі-члені, акцизний збір стягується у тій державі-члені, де ці товари зберігаються. Стосовно товарів, придбаних приватними особами для особистого користування та які перевозятся ними, акцизний збір стягується у тій державі-члені, де такі товари було придбано.
Усі підакцизні товари, які переміщуються під режимом призупинення оподаткування між державами-членами, повинні супроводжуватися документом,складеним відправником. Цей документ може бути як адміністративним, так і комерційним.
Акцизний збір повинен бути сплачений особою, яка здійснює поставку чи зберігає товари, призначені для поставки, або особою, яка одержує товари для використання у державі-члені, іншій, ніж та, де товари вже було випущено для споживання, або відповідним торговцем чи особою публічного права.
Ліцензовані управляючі складом звільняються від оподаткування щодо втрат, які сталися в межах дії режиму призупинення оподаткування внаслідок непередбачуваних обставин або форс-мажору, а також щодо втрат, властивих природі товарів при їх виробництві, обробці, зберіганні та транспортуванні. Кожна держава-член визначає умови надання таких звільнень.
Підакцизні товари звільняються від сплати акцизного збору, якщо вони призначені:
- для

 
 

Цікаве

Загрузка...