WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків - Реферат

Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків - Реферат

ситуаційний підхід. Критерієм у цьому випадку виступає період, протягом якого відбуваються зміни початкової (відправної) ситуації, її трансформування в принципово нову ситуацію.
Образцов В.А. характеризує етап розслідування як відносно самостійний період інформаційно-пізнавальної діяльності працівника органу дізнання чи слідчого, який починається з моменту "входу" в ситуації і закінчується "виходом" з неї [10, с. 43].
У зв'язку з цим А.А. Закатов визначає межу між початковим і послідуючим етапом зміною залежно від специфіки злочинного діяння та слідчої ситуації [6, с. 38].
Для етапу розслідування властиво, з одного боку, мати вихідну ситуацію, а з іншого - ситуацію, яка приходить на зміну їй, якісно її змінюючи та розвиваючи.
Завдання початкового етапу розслідування полягають в отриманні первинної, сигнальної інформації як базисної і створення підґрунтя доказового фонду, необхідного для встановлення істини по справі, елементів предмета доказування та проміжних фактів.
На початковому етапі розслідування слідчий визначає обсяг доказової інформації по справі та співставляє її з тим обсягом доказування, який повинен встановити відповідно до кримінально-процесуального законодавства. При цьому обов'язково врахувати елементи, що входять до складу ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Межа початкового етапу розслідування проходить, з одного боку, на рівні отримання та логічної обробки первинної інформації, аналізу вихідної (першої) ситуації і встановлення у зв'язку з цим першочергових завдань розслідування, а з іншого - на рівні результатів їх вирішення, якісно змінюючи вихідну ситуацію на нову. Таку ж думку висловлює і В.А. Образцов [10, с. 44].
Розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів має декілька особливостей. Вони зумовлені тим, що значний час ця категорія злочинів, злочинні посягання залишаються невиявленими, злочинці уміло виконують різного роду дії з метою при-ховування злочинів та знищення слідів злочинної діяльності.
По справах з ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів обставинами, що направляють і зумовлюють розслідування, визначаються:
1) зміст і об'єкт вихідних даних про злочин;
2) спосіб злочинного діяння;
3) загальна характеристика слідів злочину.
В.В. Лисенко визначає такі слідчі ситуації, які склалися на момент порушення кримінальної справи:
1) первинні матеріали про скоєний злочин, отримані внаслідок проведення документальної перевірки;
2) первинні матеріали про ухилення від сплати, отримані внаслідок заходів, проведених податковою міліцією;
3) інформація про злочин, отримана в результаті заходів податкової міліції та відділу документальних перевірок територіальної податкової адміністрації;
4) інформація про злочин, отримана внаслідок розслідування інших злочинів [9, с. 81].
Залежно від слідчої ситуації, що виникла, слідчий проводить організаційні та процесуальні дії, планує проведення розслідування ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Цей підготовчий, початковий етап полягає в аналізі матеріалів справи, отриманні необхідної інформації про факти скоєння ухилення від оподаткування, механізму його скоєння, обсягу джерел доказів. Характер і направлення процесуальних дій слідчого визначається такими завданнями, які потрібно вирішити в ході розслідування і які мають кінцеву мету отримання достатньої інформації про виявлені факти порушення податкового законодавства.
На нашу думку, на початковому етапі розслідування ці завдання успішно вирішаться при врахуванні таких елементів ефективного розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, як:
1) вибір найбільш доцільних і раціональних прийомів та засобів вирішення досліджуваних питань у сфері оподаткування;
2) залучення до з'ясування складних, необхідних питань відповідних спеціалістів;
3) одночасне використання значних сил і засобів, що виключають у майбутньому тривале застосування незначних сил для компенсації пропущених можливостей, додаткового призначен-ня перевірок та інше.
Напрями розслідування на дослідчому етапі ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів можна визначити такі:
а) організація проведення документальних перевірок виконання податкового законодавства;
б) організація проведення виїмки первинних бухгалтерських та інших документів;
в) підбір і консультації спеціалістів;
г) створення слідчо-оперативних груп і проведення необхідних оперативних і пошукових заходів;
д) моделювання механізму ухилення від сплати податків у схемах і висунення на цій основі типових слідчих версій.
Таким чином, проаналізувавши сучасний етап наукових розробок щодо початкового етапу розслідування, можна зробити такі висновки.
Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів визначається як діяльність слідчого податкової міліції з визначення організаційних і процесуальних заходів, зумовлених слідчою ситуацією, направлених на отримання доказового матеріалу, достатнього для визначення об'єктивної істини по справі.
Отже, початковий етап розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів починається з моменту можливості приймати процесуальні рішення по справі (з моменту порушення справи) і закінчується після отримання достатньої кількості доказового матеріалу та забезпечення інших завдань судочинства.
Зроблені висновки сприятимуть більш глибокому розумінню положень однієї з основних стадій судочинства - досудового слідства, а також розробці ефективних заходів протидії ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Література:
1. Барабаш Т.М., Цимбал П.В. Предмет доказування у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. - Ірпінь, 2004.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988.
3. Герасимов И.Ф. Этапы раскрытия преступлений // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. - Свердловск, 1975.
4. Герасимов И.Ф. Тактические операции и эфективность расследования. - Свердловск, 1986.
5. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методикарасследования преступлений. - М., 1976.
6. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск, 1988.
7. Корж В.Л. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. - Харьков, 2002.
8. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. - К., 2002.
9. Лисенко В.В. Расследование уклонения от уплаты налогов. - Харьков, 1997.
10. Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. - Иркутск, 1985.
11. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Социалистическая законность. - 1985. - № 7.
12. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. - М., 1992.
13. Хлюпин Н.И. Тактические операции в структуре методики расследования отдельных видов преступлений. - Свердловск, 1980.

 
 

Цікаве

Загрузка...