WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків - Реферат

Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків - Реферат


Реферат на тему:
Початковий етап розслідування ухилень від сплати податків
Розслідування та розкриття злочинів - складний, специфічний пізнавальний процес, який включає в себе комплекс слідчих дій зі встановлення, зібрання та оцінки доказів з метою встановлення винних і прийняття відповідного рішення.
Відомо, що успішне розслідування злочинів у цілому залежить від того, як оперативно та якісно проведені першочергові слідчі дії, яка доказова база зібрана слідчими та органом дізнання на початковому етапі розслідування злочинів.
Пізнавальний процес розкриття ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів набуває актуальності на початковому етапі досудового слідства і відображається в діяльності податкової міліції як органу дізнання слідчих податкової міліції та зумовлений слідчою ситуацією і криміналістичною складністю розслідування.
Аналізуючи розслідування злочинів на початковому етапі досудового слідства ми виходили з того, що системний підхід до вивчення даної правозастосовної практики дозволить успішно вирішувати складні завдання не тільки початкового етапу розслідування, а й досудового слідства взагалі.
Питання розслідування злочинів на початковому етапі неодноразово піддавались аналітичному розгляду в юридичній літературі. Зокрема, в різні часові періоди початковий етап розслідування злочинів досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: Барабаш Т.М., Бєлкін Р.С., Герасимов І.Ф., Драпкін Л.Я., Закатов А.А., Корж В.П., Лисенко В.В., Лузгін І.М., Образцов В.А., Селіванов Н.А., Сидоров В.Є., Цимбал П.В., Філіпов А.Г. та ін.
У науці проблеми початкового етапу розслідування ще недостатньо розроблені і широко висвітлені на сучасному рівні. Вчені в своїх роботах розглядають лише окремі часткові питання початкового етапу розслідування.
Метою дослідження є визначення початкового етапу розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачає виділення таких завдань:
- визначення сучасного стану наукової розробки поняття початкового етапу розслідування та його завдання;
- визначення початкового етапу розслідування ухилень від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
На нашу думку, необхідно погодитись з позицією Т.М. Барабаш, І.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкіна, В.В. Лисенко, В.А. Образцова, В.Е. Сидорова, П.В. Цимбала щодо визначення відмінних ознак початкового етапу розслідування та початкового етапу розслідування ухилень від сплати по-датків, зборів та інших обов'язкових платежів [1, с. 147; 3, с. 31-35; 5, с. 17-20; 8, с. 31; 10,
с. 43; 12, с. 31-42].
Такими ознаками є висока вірогідність виникнення проблемних ситуацій у результаті неповноти первинних матеріалів і даних та складність встановлення джерел додаткової інформації. Також часто виникають і організаційні проблемні ситуації, які на початковому етапі розслідування носять найбільш гострий характер. Проблемні ситуації, головним чином, ви-никають при встановленні події злочину та способу ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
Слідчу ситуацію можна визначити як певну інформаційну систему, що відображає зібрані відомості про вагомі для об'єктивного розуміння події і визначення стану розслідування злочинів факти, мета якої - визначитися зі станом та направленням розслідування злочину на наступних етапах досудового слідства.
Сьогодні все більше застосовується ділення розслідування на три етапи: початковий, послідуючий та заключний [2, с. 68; 3, с. 34; 5, с. 18; 11, с. 27; 7, с. 177].
Головне завдання початкового етапу розслідування - виявлення необхідної доказової та тактичної інформації та її носіїв.
Послідуючий етап характеризується вирішенням проблемних ситуацій стосовно події злочину та осіб, які його скоїли. Головне завдання цього етапу - повне і всебічне доказування всіх обставин справи, а коли виникає конфліктна ситуація - її усунення.
Заключний етап розслідування характеризується вирішенням основних тактичних завдань, складних слідчих ситуацій.
Процесуальний, а не криміналістичний підхід до визначення етапу розслідування вбачається в концепції, при якій слідство розподіляють на два етапи:
- невідкладних слідчих дій;
- послідуючих слідчих дій [13, с. 28].
Слідчі дії, на нашу думку, - тільки один з елементів досудового слідства і не відображають інших процесуальних дій слідчого, тому ця концепція з практичного погляду має недостатній рівень.
Л.Я. Драпкін визначає три етапи розслідування з різними ознаками:
1) типові слідчі ситуації;
2) обсяг і зміст даних, які має слідчий на початку етапу;
3) основні завдання та домінуюча направленість діяльності учасників розслідування;
4) обстановка та умови розслідування [5, с. 18].
Необґрунтовано деякі автори пов'язують розмежування етапів з пред'явленням обвинувачення, ця думка підходить лише до окремих злочинів та слідчих ситуацій і не є універсальною [12, с. 25; 13, с. 28].
У зміст кожного етапу розслідування входять:
а) певна кількість інформації, відома на момент початку етапу;
б) програма діяльності, що відображає необхідні для вирішення завдання, сили і засоби, час та умови;
в) результати реалізації програми.
Звідси випливає, що суть етапу розслідування та його зміст розкривається в єдності із завданнями та слідчими ситуаціями, які вирішуються на тому чи іншому відрізку розслідування.
Діяльність особи, яка веде досудове слідство, на кожному етапі складається із таких елементів:
1) виявлення, фіксація, вилучення при необхідності джерел інформації (по справах про ухи-лення від сплати податків вилучення доказової інформації обов'язкове);
2) отримання, аналіз, дослідження зібраної інформації;
3) використання інформації для вирішення завдань етапу розслідування.
Основне завдання криміналістичного дослідження етапу розслідування злочинів В.А. Образцов зводить до визначення типової інформаційної моделі, використання якої дозволить слідчим чи органу дізнання вибрати оптимальний режим розслідування, ефективні засоби і методи вирішення завдань етапу [10, с. 43].
Виходячи з аналізу дослідженого, можна зробити висновки, що характер, структура і зміст завдань, які вирішуються при розслідуванні злочину, та обумовлені ними засоби, методи та процедура мають виражений ситуаційний характер. Завдання не можуть визначатися, описуватися і пояснюватися без зв'язку із слідчими ситуаціями.
Застосування ситуаційного підходу є перспективним для визначення особливостей етапу розслідування, при цьому важливо враховувати його закономірний зв'язок з початковою, відправною ситуацією на момент початку етапу.
При всебічному розгляді етапу розслідування не важко помітити, що його розмежування проходить при зміні слідчих ситуацій, на рівні трансформації відправної в нову, наступну ситуацію, розвинену з першої. Саме нова ситуація обумовлює необхідність програмування і вирішення новихзавдань розслідування.
Слідча ситуація, як і певний етап розслідування, має циклічний характер і складається із такої структури:
- вивчення і систематизація наявного обсягу інформації;
- моделювання інформаційно-логічних систем;
- моделювання ідеальних інформаційних систем;
- вивчення моделей та отримання нової ситуації.
Оцінка отриманої інформації є кінцевою метою дослідження, пізнання злочинного діяння і перехід в якісно нову слідчу ситуацію.
Для вияснення тривалості етапу розслідування ефективно застосувати

 
 

Цікаве

Загрузка...