WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів - Реферат

Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів - Реферат


Реферат на тему:
Поняття та суть оперативно-розшукової діяльності правоохоронних органів
Оперативно-розшукова діяльність як наука, відповідно до класифікації юридичних наук, розробленої теорією держави і права, відноситься до спеціальних прикладних юридичних наук [6, С. 13 ]. Оперативно-розшукова діяльність (далі - ОРД) має три основних значення. Перше - це специфічний вид державної діяльності спеціальних служб правоохоронних органів, який направлений на протидію злочинності, забезпечення національної безпеки і державної таємниці. Друге - це самостійна юридична наука, яка має свій предмет і метод дослідження, що спирається на досягнення інших наук. І третє - ОРД розглядається як самостійна навчальна дисципліна у системі юридичної освіти.
Щодо підготовки фахівців для оперативних підрозділів органів внутрішніх справ і податкової міліції, важливими є всі три перераховані вище напрями, але основним з них є перший, який передбачає діяльність, направлену, в першу чергу, на боротьбу зі злочинністю, і який є складовою частиною всієї правоохоронної роботи ряду державних відомств: Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Державної податкової служби, Державної прикордонної служби, Державного департаменту України з питань виконання покарань та інших, перерахованих у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" [1, ст. 5].
У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" зазначено, що ОРД - це система гласних і негласних, пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються визначеними в законі оперативними підрозділами, із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [1, ст. 2].
Таким чином, ми бачимо, що ОРД - це різновид соціально корисної людської діяльності, тобто частина регламентованої нормативними актами державно-владної діяльності компетентних державних органів, спрямована на виконання вищезазначених завдань і функцій.
Оперативно-розшукова діяльність як вид діяльності держави встановлюється вищими органами державної влади України, які також визначають права і обов'язки суб'єктів, котрі здійснюють ОРД і вирішують питання контролю за цією діяльністю. У підручнику, підготовленому колективом вищих навчальних закладів Росії, наукове визначення ОРД розглядається у вузькому і широкому значеннях. У вузькому розумінні, ОРД - це вид соціально корисної юридичної державної діяльності уповноважених на те законодавством суб'єктів, що являє собою систему актів поведінки конспіративного і гласного застосування спеціальних сил, засобів і методів, а також здійснення оперативно-розшукових дій і прийняття оперативно значущих рішень, направлених на захист людини і суспільства від злочинних посягань за наявності об'єктивних труднощів, за неможливості досягнення цієї мети шляхом реалізації інших законних засобів.
У широкому розумінні, у визначенні ОРД змінюється зміст одного з основних її суб'єктивних елементів - мети. Крім її вузької направленості (захист суб'єктів, що охороняються законом, від злочинних посягань), метою такої діяльності виступає забезпечення безпеки людини, суспільства, держави [4, С. 48].
Виходячи зі змісту сказаного, можна виділити дві групи ознак ОРД. Перша витікає з наукового визначення даної діяльності, і друга - ознаки, передбачені законодавством.
До першої групи відносяться такі:
- вид державної діяльності, основаної на законі;
- діяльність уповноважених законом суб'єктів;
- діяльність, яка здійснюється як гласним, так і негласним шляхом;
- мета діяльності - захист людини і суспільства;
- ОРД застосовується у випадках неможливості використання інших гласних засобів.
Друга група - це ті ознаки, що витікають із ст. 2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність":
- система гласних і негласних заходів;
- заходи можуть бути пошукові, розвідувальні і контррозвідувальні;
- оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися тільки визначеними в Законі суб'єктами;
- оперативно-розшукові заходи застосовуються з допомогою оперативних та оперативно-технічних засобів.
Аналіз перерахованих груп ознак свідчить про те, що в цілому вони співпадають за своїм змістом і доповнюють одна одну. Все це ще раз підкреслює, що оперативно-розшукова діяльність має не тільки правовий, але й науково-теоретичний і практично-прикладний характер.
Практично-прикладне значення ОРД полягає в тому, що вона є ефективною формою боротьби зі злочинністю і використовується в діяльності правоохоронних органів, які здійснюють дізнання та попереднє слідство.
Але необхідно зазначити, що форми, сили і засоби ОРД використовуються тільки тоді, коли досягнення поставленої мети неможливе іншим законним шляхом. Це підкреслює винятковий, вимушений характер такої діяльності.
Сам термін "оперативно-розшукова діяльність" означає, відповідно до тлумачного словника, що розшук здійснюється практично, швидко, завчасно може змінити хід справи, реалізувати відповідні матеріали [3, С. 465]. Крім того, поняття "оперативний" часто пов'язується не тільки із швидкістю, гнучкістю, але й з таємністю роботи. Підрозділи і особи, які займаються ОРД, мають назву оперативних, а працівників часто називають оперативниками.
Звичайно, швидкість реагування і конфіденційність у роботі - невід'ємні ознаки оперативності. На практиці не завжди може проявитись швидкість в оперативній роботі. Так, під час роботи по справах оперативного обліку (передбачених п. 4 ст. 9-1), Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" термін їх ведення встановлюється до 6 місяців і може бути продовжений, по кримінальних справах - два місяці, а розгляд справ про адміністративні правопорушення - зовсім мінімальний.
Виходячи із завдань і функцій оперативних служб ОВС і податкової міліції, інших правоохоронних органів та різнорідних правових відносин, які визначаються вищевказаним законом (ст. 6), можна зробити висновок, що вся оперативна робота складається з двох основних видів:
перший - пов'язаний з попередженням, розкриттям злочинів і розшуком злочинців та інших осіб;
другий - це різна адміністративно-перевірочна робота.
Для більш конкретного визначення поняття ОРД необхідно, на нашу думку, проаналізувати її ознаки, які подано у ст. 2 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". У першу чергу Закон визначає систему гласних і негласних заходів.
Гласні заходи найбільш поширені як у самій оперативно-розшуковій діяльності, так і взагалі у практиці боротьби зі злочинністю для виявлення і

 
 

Цікаве

Загрузка...