WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки - Реферат

Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки - Реферат

сукупність заходів [2].
Сутність кримінологічної профілактики, як зазначає Кальман О.Г., полягає у реалізації таких заходів, які були б безпосередньо спрямовані на випередження, обмеження, усунення кримінологічних чинників і захисту економіки від злочинних посягань на різних етапах розвитку злочинної економічної діяльності [9].
Згідно зі ст. 1 проекту Закону України "Про профілактику злочинів" від 12.05.1998, під профілактикою злочинів розуміється здійснення системи заходів, спрямованих на виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів.
У кримінології виділяють декілька рівнів профілактики злочинів, а саме:
- загальносоціальна профілактика, тобто попереджувальна діяльність, що здійснюється у суспільстві в цілому;
- профілактика у соціальних групах і колективах;
- індивідуальна профілактика (рання і безпосередня).
Отже, профілактика є загальна та індивідуальна.
Загальна профілактика - це діяльність щодо виявлення детермінанта злочинності, а також розробка і здійснення заходів, спрямованих на їх усунення чи нейтралізацію.
Індивідуальна профілактика є системою цілеспрямованого, організованого з урахуванням педагогічних вимог виховного впливу на свідомість, почуття, волю профілактованої особи з метою усунення, нейтралізації, блокування у неї негативних і одночасно формування позитивних якостей, стереотипів і звичок законослухняної поведінки, тобто здійснення профілактичного впливу, а саме: сукупності різного роду дій, спрямованих на позбавлення та усунення антисуспільних намірів у свідомості осіб, які вчиняють або потенційно здатні допустити правопорушення.
Відповідно до зазначеного вище закону, до заходів загальної профілактики злочинів відносяться: профілактична перевірка, профілактичний припис, повідомлення про невиконання профілактичного припису, кримінологічне дослідження, роз'яснення положень законодавства України з питань профілактики злочинів, інформування населення про стан злочинності, засоби та методи захисту населення від злочинних посягань.
До заходів індивідуальної профілактики злочинів належать: роз'яснення суспільної небезпечності поведінки особи, яка скоїла правопорушення, та усне її попередження про неприпустимість протиправних і антигромадських дій; офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки; профілактичний облік в органах внутрішніх справ чи служби безпеки і здійснювані у зв'язку з цим заходи; адміністративний нагляд ОВС; соціальний патронаж [10].
У теорії ОРД оперативно-розшукова профілактика - це система цілеспрямованих оперативно-профілактичних та інших передбачених чинним законодавством заходів, що проводяться щодо осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів, для здійснення оперативного контролю за ними, профілактичного впливу, попередження злочинів, які готуються.
На думку І.П. Козаченка, оперативно-розшукова профілактика - це самостійна форма ОРД, а саме: цілісна система оперативного контролю і профілактичного впливу щодо осіб, криміногенної обстановки (ситуації) та інших антисуспільних явищ, попередження задуманих злочинів і тих, що готуються, з використанням оперативно-розшукових сил, засобів і методів. Розкриваючи поняття оперативно-розшукової профілактики, доцільно виходити із таких суб'єктів, які цілеспрямовано здійснюють профілактику злочинів як явну функцію, володіють можливістю вибору лінії поведінки, мають у розпорядженні спеціальні сили і засоби профілактичного впливу [11].
Грунтуючись на аналізі практичної діяльності оперативних підрозділів і теоретичних основ ОРД, прийнято виділяти такі напрями оперативно-розшукової профілактики:
1) виявлення і усунення умов, які сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки (загальна профілактика);
2) виявлення осіб, від яких слід очікувати вчинення злочинів у сфері економіки, здійснення профілактичного впливу, з метою переорієнтувати даних осіб, змусити їх відмовитись від злочинних намірів (індивідуальна профілактика);
3) запобігання злочинам у сфері економіки [12].
Підсумовуючи сказане, "попередження, запобігання, припинення і профілактика", на перший погляд, є синоніми, тобто слова, однакові за своїм змістом, але в діяльності оперативних підрозділів, як показав аналіз дослідження, вони мають різне значення. Так, попередження злочинів у сфері економіки є більш широке за своїм змістом, метою якого є виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів у цілому, а запобігання - це дія, яка здійснюється після того, як уже було формування злочинного умислу.
Припинення здійснюється після початку дій, відповідальність за які передбачена кримінальним законодавством. Якщо воно стосується профілактики, то це значення за своїм змістом є більш вузьким, а саме: цілий ряд заходів, які запобігають виникненню й поширенню злочинів, і використовується для конкретної спеціалізації.
Крім того, між профілактикою злочинів у цілому і оперативно-розшуковою профілактикою є ряд певних відмінностей. Сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки полягає в дослідженні тих її внутрішніх, закономірних, стійких і суттєвих властивостей, які визначають її природу і призначення. З цього погляду оперативно-розшукова профілактика виступає як частина (підсистема) цілісного процесу профілактики злочинів.
Також оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки відрізняється від інших видів профілактики ще тим, що вона вивчає особливості не тільки гласної, але й негласної діяльності оперативних підрозділів з усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки, а також особливості впливу на профілактованих осіб з допомогою сил, заходів, засобів і методів, які є в їх розпорядженні.
Виходячи із сказаного вище, оперативно-розшукова профілактика злочинів у сфері економіки - це врегульована нормативно-правовими актами діяльність оперативних підрозділів із застосування цілого комплексу оперативно-розшукових заходів, методів і сил з метою проведення систематичного контролю за оперативною ситуацією у сфері економіки і особами, від яких слід очікувати вчинення правопорушень, та здійснення на них профілактичного впливу з метою недопущення вчинення задуманих злочинів читих, що готуються.
Дане нами визначення оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки, яким би повним, вичерпним воно не здавалося, може мати ще багато різносторонніх тлумачень.
Література:
1. Новий тлумачний словник української мови. - Т. 2, 3. - К.: Аконіт, 2003.
2. Словник української мови. - Т. 3,7-8. - К.: Наукова думка, 1977.
3. Курс кримінології (загальна частина) / За загальною редакцією О.М. Джужи. - К.: Юрінком-Інтер, 2001. - С. 352.
4. Джужа О.М. Стислий словник кримінологічних термінів: Навчальний посібник. - К.: НАВСУ, 1999.
5. Юридична енциклопедія. - Т. 2. - К.: Видавничо-Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999.
6. Оперативно-розыскная деятельность ОВС. - Москва, 1991. - 386 с.
7. Кондратьєв Я.Ю. Теоретичні правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції. - К.: НАВСУ, 2004. - 444 с.
8. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність". - К.: Парламентське видавництво, 2000. - 208 с.
9. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та практичні проблеми попередження: Автореферат докторської дисертації. - 2004.
10. Проект Закону України "Про профілактику злочинів" від 12.05.1998.
11. Козаченко І.П. Оперативно-розшукова профілактика. - К.,1991. - 136 с.
12. Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ України (загальна частина). - Луганськ, 1999 - С. 390.

 
 

Цікаве

Загрузка...