WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки - Реферат

Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки - Реферат


Реферат на тему:
Поняття та сутність оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки
Попередження злочинів - досить складна діяльність, про що свідчить і сама термінологія. Так, слово "попередження" з грецької означає "попереджувальний, запобіжний". Крім термінології "попередження злочинів", часто використовуються і такі терміни, як "профілактика", "запобігання", "припинення". Якщо проаналізувати кримінологічну літературу, то немає жодного концептуального пояснення відповідних понять та їх співвідношення, оскільки вказані терміни використовуються не тільки в кримінологічному аспекті, але й, наприклад, у медичній практиці, а саме: як заходи, спрямовані на забезпечення високого рівня здоров'я і недопущення захворювань.
Крім попередження загальнокримінальних злочинів, актуальним є попередження злочинів у сфері економіки, яким безпосередньо займаються уповноважені на те суб'єкти, серед яких особливе місце відводиться оперативним підрозділам, які за специфікою своєї роботи не тільки викривають злочини, але здійснюють оперативно-розшукову профілактику.
Питаннями оперативно-розшукового попередження-профілактики займалися і продовжують займатися ряд науковців, серед яких можна виділити Козаченка І.П., Глушкова В.О., Джужу О.М., Кондратьєва Я.Ю., Кальмана О.Г., Лекаря А.Г., Алексєєва А.І., Дидоренка Є.А., Овчинського С.С. та інших, але питання оперативно-розшукової профілактики злочинів у сфері економіки в діяльності оперативних підрозділів є новим напрямом дослідження і залишається ще недостатньо вивченим.
Таким чином, попередження злочинів у сфері економіки - складний процес, його зміст відрізняється від інших видів діяльності. При цьому виділяють ряд складових частин, а саме: профілактика, запобігання та припинення злочинів. Кожний із цих елементів є відносно самостійним, але всі вони взаємопов'язані і мають одну і ту ж мету - не допустити вчинення злочину.
Розглянемо в даній роботі відмінності попередження від профілактики, запобігання та припинення.
Зупинимося більш детально на визначенні терміна "попередження".
У новому Тлумачному словнику української мови попередження - це наперед зроблене повідомлення про що-небудь; застереження проти чого-небудь [1], а в словнику української мови "попередження" тлумачиться як запобігання вияву чого-небудь небажаного [2].
З кримінологічного погляду, попередження правопорушень - це система загальних і спеціальних заходів, що застосовуються органами державної влади, громадськими організаціями, правоохоронними органами з метою нейтралізації, ослаблення чи усунення факторів, що спричиняють злочини та інші правопорушення, чинення впливу на потенційних правопорушників для того, щоб утримати їх від учинення протиправних дій.
Попередження злочинів є сукупністю різних взаємопов'язаних між собою заходів, що проводяться як державними, так і суспільними організаціями і спрямовані на те, щоб не допустити злочин і умови, які їх породжують.
У курсі кримінології, попередження злочинів - це особливий вид соціального управління, який покликаний забезпечити безпеку правоохоронних цінностей і полягає у розробці та здійсненні спеціальних заходів щодо виявлення й усунення детермінанту злочинності (тобто чинників (факторів) у різних сферах і на різних рівнях суспільного життя, що обумовлюють злочинність), а також справлянні запобіжного впливу на осіб, схильних до протиправної поведінки [3].
О.М. Джужа під попередженням злочинів розуміє систему соціальних і правових заходів, спрямованих на усунення причин та умов скоєння злочинів, якій належить провідна роль у запобіганні та ліквідації злочинності [4].
Виходячи із сказаного вище, оперативно-розшукове попередження злочинів у сфері економіки є діяльністю оперативних підрозділів із використанням оперативно-розшукових сил, засобів, заходів і методів на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють їх вчиненню.
Запобігання (згідно з новим тлумачним словником української мови) - це недопущення чогось, що заздалегідь готується [1].
У юридичній енциклопедії, запобігання злочинності характеризується як соціальна діяльність, що полягає в усуненні причин та умов злочинності, є різновидом соціального контролю та соціальної профілактики антигромадської поведінки, зокрема тієї, що виявляється в учиненні злочинів.
Залежно від ступеня сформованості причин та умов злочинної поведінки і пов'язаної з цим моментом їх реалізації, запобігання злочинну поділяється на:
- профілактику, що здійснюється до формування злочинного умислу;
- запобігання, що відбувається після сформування злочинного умислу до початкового вчинення злочинну;
- припинення злочину, до якого належать запобіжні заходи, здійснювані після початку кримінально-караних дій [5].
Російські автори у навчальному посібнику "Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ" під запобіганням розуміють дії з установлення осіб, які задумують конкретні злочини і прийняття необхідних заходів, що виключають реалізацію їх намірів [6].
Я.Ю. Кондратьєв у своїй монографії "Теоретичні правові та оперативно-тактичні засади запобігання злочинам оперативними підрозділами кримінальної міліції" роз'яснює, що запобігання злочину здійснюється як похідне від об'єкта та предмета, яке б не дублювало кримінологічне розуміння даного феномена, а включало у себе свої якості та властивості відповідно до специфіки предмета оперативно-розшукової діяльності.
Автором також проводиться розмежування запобігання у широкому та вузькому розумінні.
У широкому значенні, запобігання - це комплексне використання оперативно-розшукових сил і засобів.
У вузькому розумінні, запобігання злочинам є використанням оперативно-розшукових сил і засобів, як спеціально, чітко урегульовану законом і підзаконними актами діяльність оперативних підрозділів щодо протидії кримінальній активності з боку конкретних осіб [7].
Таким чином, під запобіганням злочинів у сфері економіки, на нашу думку, доцільно розуміти комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення осіб, які замислили і підготували злочини і чинення щодо них профілактичного впливу, з метою недопущення продовження й реалізації кримінальних намірів.
Відповідно до нового тлумачного словника української мови, припиняти - це переривати яку-небудь дію, процес, стан, що триває; змушувати кого-небудь перестати робити щось чи поводити себе відповідно до встановленого порядку [1].
Припинення злочинів - це діяльність оперативних підрозділів та інших правоохороних органів, спрямованих на те, щоб не допустити продовження й завершення злочину, у знешкодженні злочинних дій на стадії підготування чи замаху на злочин, у припинені злочину, що готується.
І.В. Сервецький у науково-практичному коментарі до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" під припиненням злочину розуміє застосування оперативно-розшукових заходів до конкретної особи або групи осіб з метою позбавити їхреальної можливості продовжувати вчинення злочину [8].
Виходячи із сказаного, припинення злочинів у сфері економіки є діяльністю оперативних підрозділів із використанням оперативно-розшукових сил, заходів, засобів, методів із метою перервати злочин, який мають намір вчинити особи.
Профілактика злочинів - це особливий вид соціального управління, який покликаний гарантувати безпеку правоохоронних цінностей і полягає в розробленні і здійсненні системи цілеспрямованих заходів щодо виявлення та усунення причин злочинів, умов, які сприяють їх здійсненню, а також запобіжного впливу на осіб, схильних до протиправної поведінки [4].
Профілактика, згідно з визначенням словника української мови, є заходами, що запобігають виникненню й поширенню чого-небудь;

 
 

Цікаве

Загрузка...