WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції - Реферат

Поняття та особливості адміністративної відповідальності працівників податкової міліції - Реферат

міліції необхідно розглянути міри адміністративного примусу.
Примусові міри можна поділити на три групи: адміністративно-попереджувальні; адміністративного припинення; адміністративного стягнення.
Адміністративно-попереджувальні міри застосовуються органами управління не в зв'язку з виникненням правопорушення, а при здійсненні своїх повноважень. Вони носять швидше вимушений характер, оскільки держава змушена їх застосовувати при відповідних обставинах.
Розглянемо ці міри більш детально:
1) перевірка документів здійснюється з метою перевірки паспортного режиму, посвідчення особи порушника і перевірки у водіїв транспорту документів на машину і на право її водіння;
2) реквізиція - примусове вилучення відповідними державними органами майна власника при надзвичайних обставинах;
3) огляд як адміністративно-попереджувальна міра здійснюється при перевірці речей, які перетинають державний кордон. Призначенням даної міри є боротьба з порушеннями митних правил і контрабандою;
4) примусове лікування покликане сприяти боротьбі з заразними захворюваннями;
5) примусовий огляд водіїв транспортних засобів на наявність алко-гольного сп'яніння покликаний забезпечити безпеку дорожнього руху.
"У системі адміністративно-охоронних мір, - як пише Г.Т. Агєєнкова, - значну питому вагу займають адміністративні запобіжні заходи. Багато з вищезазначених мір запобігають правопорушення, припиняють його динаміку. Інші - застосовуються з забезпечувальною метою, супроводжуючи провадження у справах про адміністративні правопорушення".
Запобіжні адміністративні заходи не можуть бути мірами адміністративної відповідальності, оскільки їх застосування завжди передує процесу встановлення всіх обставин скоєного адміністративного правопорушення. У зв'язку з цим запобіжні адміністративні міри не можуть характеризуватися як міри адміністративної відповідальності. Не може бути відповідальності без доведення провини порушника в скоєнні правопорушення.
Розглянемо міри адміністративного запобігання, які найчастіше застосовуються щодо працівників податкової міліції.
Вимога припинити протиправну поведінку застосовується в разі потреби припинити її. Ця вимога у випадку її невиконання утворює склад непокори і карається в адміністративному порядку. У випадку непокори представник влади припиняє адміністративне правопорушення, вчинене працівником податкової міліції. В разі припинення такого адміністративного правопорушення необхідно враховувати, що працівники податкової міліції через специфіку своєї діяльності можуть мати при собі табельну зброю, яка вписана в посвідчення особи. При затримці цих працівників податкової служби за відсутності ознак непокори чи опору було б неправильно застосовувати до них такі міри адміністративного запобігання, як застосування зброї або прийомів самбо.
"З метою припинення правопорушень, коли вичерпані інші міри впливу, а також для встановлення особи порушника та складання протоколу, а також в ряді інших випадків постові та патрульні, так само як і інші посадові особи міліції, можуть доставляти порушників в органи внутрішніх справ".
В юридичній науці є дві думки щодо того, чи є доставлення окремою мірою адміністративного припинення або воно входить до адміністративної затримки. Так, М.І. Рябов писав, що складовими елементами адміністративної затримки є доставлення і затримка. Такої ж думки дотримується Л.В. Коваль, який зазначив, що поняття "доставлення" поглинається поняттям "затримка адміністративного порушника". Іншу думку висловив Е.М. Клюєв, який вважає, що доставлення правопорушника (зокрема особи, яка підозрюється в скоєнні злочину) до органу міліції не входить у зміст поняття "затримка". Таке доставлення, безумовно, завжди передує затримці в змісті ст. 106 КПК України, але не обов'язково його припускає". П.П. Якимов і П.М. Давидов зазначають, що доставлення особи в органи міліції завжди передує його затримці, але дані дії є самостійними, відмінними одне від одного. Мають рацію ті автори, що вважають, що доставлення є самостійним заходом адміністративного впливу, підтвердженням цього може служити ст. 259 КпАП України.
Таким чином, після припинення протиправної поведінки працівника податкової міліції настає його доставлення до органів внутрішніх справ, але воно може не застосовуватись, якщо працівник податкової міліції порушив норми адміністративного законодавства в безпосередній близькості від органу податкової міліції чи з'явився з повинною до органів внутрішніх справ.
Хотілося б погодитися з думкою Г.Т. Агєєнкової, яка писала, що потрібно встановити максимальний термін для доставлення (наприклад, якнайшвидшим чином, але не більше 24 годин).
Тому необхідно доповнити ст. 259 КпАП України, яка у частині 5 буде звучати так: "Доставлення порушника має бути проведене в можливо короткий строк, але не більше 24 годин".
Дуже широкомасштабною і різноманітною є адміністративно-юрисдикційна діяльність міліції. У зв'язку з цим співробітники міліції повинні припиняти правопорушення і доставляти порушників до органів внутрішніх справ не зважаючи на те, знаходяться вони на службі чи ні.
"Під адміністративним затриманням розуміється примусове, як правило, короткочасне обмеження волі дій і пересування особи, яка скоїла адміністративне правопорушення".
Адміністративне затримання застосовується з метою припинення адміністративних правопорушень, встановлення особи правопорушника, складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі немож-ливості його складання на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгля-ду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопо-рушення.
Адміністративне затримання відрізняється відкримінально-процесу-ального. Дані види затримання регулюються різними правовими нормами (за строками затримання, за підставами та наслідками застосування). Вони застосовуються різними державними органами (посадовими особами).
1. Адміністративне затримання регулюється ст. 261 КпАП, а кримінально-процесуальне - передбачене ст. 106 КПК України.
2. Адміністративне затримання може тривати не більше 3-х годин, а кримінально-процесуальне - на строк до 3-х діб.
3. Адміністративне затримання застосовується за скоєння адмініст-ративного проступку, а кримінально-процесуальне - за скоєння злочину.
4. Наслідком адміністративного затримання є складання протоколу про адміністративне правопорушення і притягнення винного до адміністративної відповідальності, а кримінально-процесуального - до порушення кримінальної справи.
5. Адміністративне затримання здійснюється посадовою особою органу управління, тоді як кримінально-процесуальне може здійснюватися тільки прокурором, слідчим або органом дізнання.
Адміністративне затримання працівника податкової міліції може відбуватися тільки за наявності адміністративного правопорушення, при цьому він має право знати, за яке правопорушення його затримано, і вимагати прокурорської перевірки обставин його затримання.
Залежно від строку адміністративне затримання класифікується на загальне затримання правопорушників на термін до 3-х годин та спеціальне, яке застосовується до осіб, які перебувають у стані сп'яніння, на той же строк, початок якого обчислюється з моменту їхнього витверезіння, а також затримання інших осіб у випадках, зазначених у ч. 2 та ч. 3 ст. 263 КпАП України на строк до 10-ти діб, але вже з санкції прокурора.
Спеціальна затримка працівника податкової міліції, який скоїв адміністративне правопорушення, здійснюється у випадку неможливості встановити його особу як працівника податкової міліції.
Таким чином, адміністративна відповідальність працівників податкової міліції - це один із найважливіших правових інститутів, що служить цілям виховання та покарання правопорушників, відновленню правопорядку та попередженню нових правопорушень. Мета, яка стоїть перед даним правовим інститутом, може бути досягнута тільки в разі правильного визначення підстав адміністративної відповідальності працівників податкової міліції. Вивченню цієї проблеми автор присвятив окрему роботу.

 
 

Цікаве

Загрузка...