WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції - Реферат

Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції - Реферат

адміністративною реформою Федеральну службу податкової поліції булоліквідовано як правоохоронний орган і на її базі створено Федеральну службу протидії економічним і податковим злочинам у структурі МВС Російської Федерації. Складно говорити про доцільність проведення таких змін. Податкова поліція за час роботи має значні напрацювання щодо виявлення, розслідування та попередження злочинів у сфері оподаткування. Значних успіхів податковою поліцією було досягнуто у сфері інформаційного забезпечення контрольної, перевірочної, оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності (система "ІСІППОЛ"). У їх структурі, крім слідчих та оперативних підрозділів, існували також експертні підрозділи, підрозділи фізичного захисту. Ліквідація в цілому правоохоронного органу (податкової поліції) не виключила необхідність в існуванні та виконанні спеціальної функції щодо забезпечення податкових надходжень до бюджету та протидії податковим правопорушенням, які були делеговані відповідним підрозділам МВС Росії.
Аналіз оперативної обстановки у сфері сплати податків та здійснення підприємницької діяльності свідчить про те, що податкова злочинність виходить на якісно новий рівень, перетворюється на одну з головних загроз економічної безпеки держави, оскільки є економічним підґрунтям існування організованих злочинних груп. Цей напрям злочинних проявів характери-зується тісним переплетенням офіційного та тіньового секторів економіки, постійним пе-ретіканням грошових коштів із легального обігу до тіньового та навпаки. Такі правопорушення носять масовий та організований характер.
Головними напрямами удосконалення діяльності підрозділів податкової міліції на сучасному етапі можуть бути: 1) подолання негативних тенденцій росту податкової та пов'язаної з нею економічної злочинності, яка паралізує податкову та економічну системи держави; 2) забезпечення функціонування цивілізованого підприємництва; 3) встановлення жорсткого оперативного контролю за дотриманням податкового законодавства суб'єктами підприємництва.
Як висновок можна зазначити, що: 1) криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції повинно мати системний характер (розробка відповідних криміналістичних рекомендацій; концепція криміналістичної освіти (підготовка кадрів) і відповідне технічне та інформаційне забезпечення процесу реалізації на практиці криміналістичних знань) та бути пріори-тетним напрямом удосконалення роботи цих підрозділів; 2) підвищення ефективності діяльності підрозділів податкової міліції пов'язане з необхідністю постійного аналізу їх діяльності та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 3) криміналістична освіта та відповідна підготовка кадрового потенціалу в системі податкової міліції повинна бути спрямована на впровадження результатів сучасних наукових досліджень і систематичної перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Література:
1. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. - 14 с.
2. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Університет внутрішніх справ. - Харків, 2000. - 19 с.
3. Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення / Лисенко В.В., Жвалюк В.Р., Задояний М.Т. та ін. - К.: Академія державної податкової служби України, 2000. - 416 с.
4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков: Консум, 1997. - 192 с.; Лысенко В.В. Возбуждение уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. - К.: Правові джерела, 1999. - 256 с.
5. Поляков М.П. Налоговая полиция как орган дознания: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородская высшая школа МВД Российской Федерации. - Нижний Новгород, 1995. - 24 с.; Пронин С.Б. Работа налоговой полиции по розыску и административному аресту иму-щества организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды // Юридический бюллетень предпринимателя. - 1997. - № 10. - С.114-122.
6. Налоговое расследование / Балакина А.П., Ковалёв В.Н., Кваша Ю.Ф. и др. - М.: Из-дательская группа " Юристъ", 2000. - 112 с.; Михайлов В.А. Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой полиции России. - М.: Департамент налоговой полиции, 1995. - 520 с.
7. Лавров В.П., Чегодаев С.С. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений по горячим следам // Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс лекций. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С. 8-26; Бородин В.Н., Бурданова В.С., Владимиров В.Ю. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с терроризмом // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2000. - № 1. - С. 65-71.
8. Матвієнко В.В. Криміналістичне забезпечення методики розслідування злочинів: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2000. - 20 с.; Скрыпников А.И. Психолого-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений // Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений: Тезисы научно-практической конференции. - М.; ВНИИ МВД России, 2002. - С. 5-9; Ищенко Е.П., Скорченко П.Т. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений - М.: Былина, 2000. - 204 с.; Іщенко А.В., Красюк І.П., Матвієнко В.В. Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування злочинів. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, Державний Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2002. - 211 с.
9. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования / Адамова В.А., Викторова Е.Н., Викторова Л.Н. и др. - М.: Высшая школа, 1992. - 351 с.
10. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. - М.: Новый юрист, 1997. - 400 с.
11. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. - М.: Раритет, 2001. - 272 с.
12. Коломацкий В.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования преступлений. - М.: Изд-во МВД России, 1996. - С. 15; Криминалистическое обеспечение де-ятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Бородулин А.И. и др. - М.: Новый юрист, 1997. - С. 4-50.
13. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. - М.: Раритет, 2001. - С. 7.
14. Дмитрук П.П. У податковій міліції служать справжні професіонали // Вісник подат-кової служби України. - 2001. - № 31. - С. 53.

 
 

Цікаве

Загрузка...