WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції - Реферат

Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції - Реферат

оперативних підрозділів податковоїміліції.
Інша структурна складова системи криміналістичного забезпечення - спеціальна криміналістична освіта (підготовка відповідних кадрів) - є трансформуючим елементом, у результаті дії якого криміналістичні знання формуються у професійні знання та навички співробітників податкової міліції. Значний вплив на якість та ефективність діяльності підрозділів по-даткової служби, в тому числі і податкової міліції, здійснює якісний склад співробітників. Як свідчать статистичні дані ГУПМ ДПА України, 45,4 % - це особи до 30 років та 38 % - від 30 до 40 років. Стаж роботи працівників податкової міліції становить: 3-10 років - 40 %; 10-20 років - 25 %. На сьогодні у податковій міліції працюють майже 45 % юристів з вищою освітою, понад 33 % - економістів, 17 % працівників мають вищу технічну освіту [14].
Однією з причин низької ефективності діяльності співробітників податкової міліції є також висока плинність кадрів. Як свідчать статистичні дані ДПА України, у 2000 р. звільнилося з податкової міліції: а) слідчих - 91 (6 - за віком; 5 - за станом здоров'я; 62 - за власним бажанням; 7 - у зв'язку з переходом до інших відомств; 8 - за скороченням штатів; 1 - з інших при-чин; 1 - через службову невідповідність; 1 - за порушення дисципліни); б) оперуповноважених - 345 (26 - за віком; 24 - за станом здоров'я; 218 - за власним бажанням; 3 - у зв'язку з переходом у інші відомства; 54 - за скороченням штатів; 3 - через службову невідповідність; 14 - за порушення дисципліни; 3 - за дискредитуючі вчинки). За цей же час прийнято на службу до податкової міліції: а) слідчих - 176; б) оперуповноважених - 446. Це викликано труднощами в роботі і значними навантаженнями на співробітників податкових органів щодо забезпечення надходжень доходів до бюджету. Хоча збільшення показників про кількість порушених кримінальних справ про ухилення від сплати податків та інших злочинів, що в першу чергу вимагається від співробітників податкової міліції, не завжди сприяє надходженню грошових коштів до бюджету, проте в окремих випадках такі показники є чинниками зменшення податкових надходжень до бюджету.
Концепція навчального курсу криміналістики повинна враховувати специфіку напрямів діяльності податкової міліції в цілому та за окремими посадовими категоріями (слідчий, оперуповноважений тощо). Реалізацією цієї концепції та в цілому підготовкою кадрів для підрозділів податкової міліції займається відповідний факультет підготовки та перепідготовки кадрів Національної академії державної податкової служби України (м. Ірпінь, Київська область). Значна кількість співробітників податкової міліції не мають спеціальної підготовки, оскільки приймаються на роботу після закінчення інших вузів. Відповідно постає завдання, з урахуванням осо-бливостей діяльності підрозділів податкової міліції, у навчальних програмах з криміналістики, програмах спеціальних навчальних курсів передбачити тематику, яка має безпосереднє відношення до криміналістичного забезпечення їх діяльності. Аналіз існуючих навчальних і робочих програм підготовки та перепідготовки кадрів для податкової міліції свідчить про відсутність належної тематики з предмета криміналістики у навчальному процесі, яка б розкривала особливості криміналістичної діяльності податкової міліції. В окремих випадках невиправдано до навчального процесу вводяться такі предмети, як "Взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними органами" та ін., які повинні бути окремими темами курсу криміналістики чи спеціального навчального курсу "Організація виявлення та розслідування податкових злочинів".
На нашу думку, навчальні та робочі програми з криміналістики за змістом, обсягом і посадовими категоріями повинні мати певну спеціалізацію. Тобто вони повинні враховувати зміст функцій, що виконуються різними правоохоронними органами, та в результаті давати такий рівень криміналістичних знань, який достатній для виконання функціональних (по-садових) обов'язків. Концепція спеціальної криміналістичної освіти повинна забезпечувати максимальну можливість співробітникам податкової міліції орієнтуватися в оперативній обстановці та адаптації їх до змін умов роботи, зміни структури та змісту злочинної діяльності у сфері оподаткування, появи нових способів вчинення злочинів тощо.
Наступною структурною складовою криміналістичного забезпечення є блок технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення та розслідування злочинів. Особливістю криміналістичних знань є те, що більшість їх безпосередньо проявляється та реалізується у діяльності щодо виявлення та розслідування злочинів лише з використанням відповідного технічного та інформаційного забезпечення. Мається на увазі комплекс технічних засобів та автоматизованих обліків і інформаційних систем, необхідних для реалізації криміналіс-тичних знань і навичок з метою встановлення, фіксації, дослідження та використання дока-зової інформації у ході виявлення та розслідування злочинів податковою міліцією. Для діяль-ності цього правоохоронного органу особливістю є використання сучасних комп'ютерних (автоматизованих) систем обліку (АРМів), автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) тощо. Реалізацію цього напряму криміналістичного забезпечення та ефективне впровадження сучасних техніко-криміналістичних та інших технічних засобів у діяльності податкової міліції необхідно, перш за все, спрямовувати на забезпечення навчальних закладів відповідними технічними засобами для належної підготовки кадрів. Це дозволить зменшити період адаптації випускників навчальних закладів і підготувати співробітників податкової міліції, які зможуть виконувати покладені на них завдання та функції.
Останнім часом з'являються пропозиції, в тому числі і на рівні законодавчого органу, щодо виведення із підпорядкованості податкових інспекцій підрозділів податкової міліції. Існують також пропозиції щодо ліквідації податкової міліції як правоохоронного органу та передачу її функцій підрозділам МВС чи створення самостійного відомства - Управління економічної безпеки, яке виконуватиме функції протидії податковим правопорушенням. Слід зазначити, що такі зміни впливають лише на структурну побудову органів, в обов'язки яких покладено ви-конання оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної функцій у процесі забезпечення надходжень до бюджету чи державних цільових фондів. Це означає, що незалежно від назви органів та їх підпорядкованості існуватиме необхідність у виконані зазначених вище функцій. Тобто цей процес потребуватиме відповідного наукового забезпечення, зокрема кри-міналістичними рекомендаціями та в цілому криміналістичного забезпечення діяльності таких підрозділів. Найбільш яскравим прикладом щодо цього можуть бути дані про діяльність податкових органів Російської Федерації. До недавнього часу (до 1 липня 2003 р.) їх складали два незалежних відомства - Федеральна служба податкової поліції та Міністерство з податків і зборів. У зв'язку з

 
 

Цікаве

Загрузка...