WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

крім загальних вимог до психічного і фізичного здоров'я людини, висуває ще й ряд спеціальних вимог. По-перше, ефективність дій оперативного працівника в екстремальних умовах залежить передусім від можливостейорганізму - в розумінні нормального забезпечення фізичних і психічних функцій (психофізіологічна надійність, готовність у будь-який момент до дій в екстремальних умовах). По-друге, оперативному працівникові повинна бути притаманна здатність до переходу від одного виду діяльності до іншого, йому слід мати розвинене сприйняття, вдосконалювати свої професійні вміння і навички, морально-етичні якості. По-третє, управління професійними ризиками, сутність якого полягає в їх мінімізації, потребує організаційно-правового, в тому числі кадрового, а також інформаційного, техніко-інфраструктурного, тактичного забезпечення, налагодженої системи управління на всіх рівнях: загальнодержавному та відомчих - стратегічному, оперативному і тактичному. У зв'язку з цим подальші дослідження такого виду діяльності необхідно здійснювати в першу чергу з урахуванням організіційно- право-вого, морально-етичного, інформаційного, праксеологічного - він містить тактичний - і психологічного аспектів. Взагалі, податковій практиці потрібно, щоб заходи, яких вживають не тільки працівники податкової міліції, їх оперативних підрозділів, а й інших структурних підрозділів податкових органів, відповідали [5, 39]:
- морально-етичним критеріям: присязі, службовому обов'язку, честі, принципу "усі рівні перед законом", презумпції невинності, гуманізму, відповідності поведінки кожного податківця етичним вимогам юридичної етики тощо;
- правовим і організаційним критеріям: вони випливають з вимог Законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчо-нормативних актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування; вимагають знання загальних й особливих вимог щодо правомірності дій у стані необхідної оборони, крайньої необхідності, при затриманні злочинців, дотримання умов правомірності звернення до відповідних положень законів і потребують ефективного організаційного забезпечення та ін.;
- праксеологічним критеріям, які містять тактичний аспект: вміння оцінити наявну інформацію, а також конкретну ситуацію, що склалася, виявити свої переваги в ній, забезпечити собі в екстремальній ситуації можливу свободу дій з метою запобігти небажаним наслідкам від дій злочинців, нав'язати їм власну ініціативу, оперативно керуючи наявними силами, засобами, можливостями, забезпечити перевагу в силах; вміння проявити в будь-якій ситуації свої інтелектуальні можливості; бути завжди завбачливо екіпірованим тощо.
Література:
1. Долгий О. Щодо кримінальних порушень встановленого законом порядку зміни складу структури бюджетів // Право України. - 1998. - № 3. - С. 18-20.
2. Попович В.М. Транснаціональна злочинність у сфері фінансово-господарської діяльності / У кн.: Стратегія і досвід боротьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом: Матеріали науково-практичної конференції. - К.: РВВ МВС України, 1995. - С. 86-89.
3. Протидія відмиванню коштів злочинного походження з використанням підприємницьких структур підвищеного ризику: Аналітичні матеріали НДЦ АДПСУ.- Ірпінь, 2001. - 135 с.
4. Тлумачний словник української мови: понад 12 500 статей (близько 40 000 слів) / За ред. д-ра філософських наук, проф. В.С. Калашника. - Х.: Прапор, 2003. - 992 с.
5. Долгий О.А., Задояний М.Т., Крошко В.П. та ін. Мінімізація професійного ризику працівників підрозділів податкової міліції органів ДПС України (теоретичні та практичні аспекти): Монографія / За ред. О.А. Долгого. - К.: Атіка-Н, 2002. - 184 с.
6. Энциклопедический словарь правовых знаний (Советское право) / Ред. кол. В.М. Чхиквадзе (глав. ред). - М.: Изд-во "Советская энциклопедия", 1965. - 512 с.
7. Юридический энциклопедический словарь / Гл.ред. А.Я. Сухарев. Ред.кол.: М.М. Богуславский, М.И. Козырь, Г.М. Миньковский и др. - М.: Советская энциклопедия, 1984. - 415 с.
8. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 224 с.
9. Дахно И. Юридический словарь: Словарь законодательных и нормативных терминов. - 2-е изд., доп. - К.: А.С.К., 2001. - 1056 с.
10. Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. - М.: Книжный мир, 2000. - 720 с.
11. Українсько-російська енциклопедія з податків. - К.: ПП "Павлушка", 2000. -736 с.
12. Налоги. Словарь-справочник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 240 с.
13. Толкушкин А.В. Налоги и налогообложение: Энциклопедический словарь. - М.: Юристь, 2001. - 512 с.
14. Словник-довідник для працівників органів державної податкової служби / Автори-упорядники: Бондаренко М.О. та ін. / За ред. М.Я. Дем'яненка, П.В. Мельника. - К.: ДІЯ, 2001. - 344 с.
15. Рудашевский В. Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятия решений и их моделирование // Вопросы психологии. - 1974. - № 2.
16. Солнышков Ю. Критерии оценки возможных решений // Военная мысль.- М., 1970. - № 11. - С. 64-71.
17. Чухваев М. Риск // Техника молодежи.- 1964.- № 4.
18. Петровский В. А. Новое исследование в психологии: Сборник.- 1973.- № 1.
19. Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. - Симферополь: СОНАТ, 1998. - 224 с.
20. Fiksel J. Quantitative risk analysis for toxic chemicals in the environment // J. Of hazard materials. - 1987/ - 10. - № 2-3. - p. 227-240.
21. Вітлінський В.В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України. - 2003. - С. 3-9.
22. Долгий О. Роль та значення виявлення податкових ризиків у процесі модернізації дослідчих перевірок // Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2002. - № 4(18). - С. 202-205.
23. Столбовий В. Правомірний професійний ризик як інститут соціально-правового захисту співробітників ОВС // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - 2000. - № 1. - С. 237-342.
24. Омельченко А.И. Творческий риск, его государственно-правовая охрана.- М., 1955. - С. 7-12.
25. Ойгензихт В. А. Категория риска в современном гражданском праве // Правоведение.- 1971.- № 5.
26. Ойгензихт В. А. / Проблема риска в гражданском праве. - Душанбе, 1972.
27. Абчук В. А. Теория мудрой отваги // Наука и жизнь.- 1973.- № 5.
28. Мельник П. Кримінологічна концепція вибору та рання профілактика професійних ризиків // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 47. - www.visnuk.com.ua
29. Постановление Верховного Совета СССР от 2 июля 1991 г. № 2282-1 "О введении в действие Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик". - http:// www. business.pravo/ru.
30. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 № 1251-XII. - www.rada.kiev.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...