WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

також вимагає від оперативного працівника надзвичайно високої професійної та фізичної підготовки, формування в нього оперативного мислення, здатності в екстремальнихумовах прийняти правильне рішення, у будь-який момент скоригувати його, не відступаючи від морально-етичних, правових і прак-сеологічних (вони містять тактичний аспект)критеріїв виправданості удавання до професійного ризику. Ситуації професійного ризику, на нашу думку, виникають не обов'язково одночасно з виникненням кримінально-правових (процесуальних) відносин, а ще раніше, наприклад, коли виникають оперативно-розшукові відносини. Це надзвичайно важливо для практики, тому що оперативний працівник, спираючись на визначені чинними законодавчо-нормативними актами права й обов'язки, має можливість використовувати всі правові інститути та механізми, яких стосується професійний ризик. Безперечно, він містить у собі творчий, а за наявності спеціального спорядження (екіпіровки) і технічний аспекти. Зазначимо, що ці аспекти професійного ризику можуть виявлятися в оперативно-розшуковій роботі, оскільки виконання обов'язків за шаблоном може бути виправданим у ситуаціях, що не містять несподіванок, випадковостей, невизначеності. Істотним чинником для розуміння відмінностей ризику в сфері оперативно-розшукових відносин і професійного ризику (останнє поняття значно ширше) є, на нашу думку, певні підстави їх вияву. По-перше, професійний ризик як такий, існує з моменту виникнення кримінально-правових (процесуальних) стосунків між правоохоронним органом і злочинцем, тоді як умовою виявлення оперативного ризику є виникнення оперативно-розшукових стосунків між оперативними працівниками підрозділів податкової міліції і особами, які обґрунтовано підозрюються у підготовці або вчиненні злочину. Другою істотною особливістю оперативного ризику є звернення до нього в неоприлюднених умовах здійснюваних заходів. До третьої особливості належать сили, засоби і методи, що застосовуються в оперативно-розшуковій діяльності, де ризик виступає як засіб досягнення мети, що стоїть перед оперативним працівником. Враховуючи сказане можна стверджувати, що професійний ризик виникає одночасно з будь-якими правовими відносинами - кримінально-процесуальними, оперативно-розшуковими та ін., зокрема, охоронними (ст. 19 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990 р. № 509-XII). Але деякі особливості оперативно-розшукової діяльності виділяють його окремо у професійний ризик у сфері оперативно-розшукових відносин [5, 19-29].
Отже, співробітники податкових органів, з огляду на свої професійні обов'язки, зобов'язані чинити дії, пов'язані з подоланням небезпеки завдання шкоди інтересам, що охороняються законом, у тому числі і своїм особистим. Питання лише в тому, щоб розв'язання екстремальної, позаштатної ситуації, яка виникла, було в межах необхідної оборони або крайньої необхідності, тобто дії співробітників для того, щоб їх вважали правомірними, ні в якому разі не повинні виходити за межі цих інститутів.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна виділити три групи основних взаємопов'язаних ознак, які повинні відображати змістовну структуру поняття професійного ризику працівників податкової служби. Перша група ознак більш загальна - це ті, що характерні для професійного ризику працівників ДПС як правоохоронного органу. Серед них: а) невизначеність, непередбачуваність, несподіваність ситуацій, що виникають на практиці, б) загроза безпеці держави, її економічному сектору (економічній безпеці) або особистій чи громадській безпеці, чи матеріальним цінностям, людині, її законним правам та інтересам, в) імовірність настання не бажаних наслідків. Друга група має специфічне забарвлення і характерна для тих випадків професійного ризику, виявлення яких пов'язано з виконанням працівниками податкової служби суто специфічної функції з контролю за дотриманням податкового законодавства: а) загроза існуючій системі оподаткування, яка являє собою сукупність податків і зборів та порядок (процедуру) їх справляння, б) здійснення дій з контролю за дотриманням податкового законодавства відповідно до повноважень і обов'язків, визначених чинним законодавством. Третя група ознак носить характер обов'язкової вимоги і стосується безпосередньо ризи-куючих працівників податкових органів в екстремальних, позаштатних ситуаціях - ситуаціях ризику: а) правомірність дій, що здійснюються, зокрема і в інтересах кримінального судочинства, б) обмеженість дій у ризикованій ситуації межами крайньої необхідності і необхідної оборони.
Вивчення ситуацій профризику при здійсненні податківцями правоохоронної діяльності, накопичений емпіричний досвід його подолання, окреслені вище змістовно-структурні ознаки дають змогу, виходячи із запропонованого автором раніше визначення професійного ризику працівників податкової міліції ДПС та інших правоохоронних органів [5, 32-33], визначити професійний ризик працівників підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби України як невизначеність результатів (наслідків) діяльності, що здійснюється на виконання поставлених завдань у процесі реалізації оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної функцій відповідно до загально-прийнятих морально-етичних норм і вимог чинного законодавства в умовах небезпечності, при яких виникає реальна загроза системі оподаткування, життю або здоров'ю - власному чи іншої особи, - безпеці суспільства і держави, інтересам фізичних і юридичних осіб, що охороняються законом, з метою запобігання, припинення або усунення такої загрози, попередження та виявлення порушень податкового законодавства, навіть і з заподіянням шкоди, але менш значної за відвернену, або яка відповідає небезпечності посягання чи обстановці захисту.
Під професійним ризиком працівників оперативно-розшукових підроз-ділів податкової міліції у сфері ОРД слід розуміти невизначеність результатів (наслідків) їх дій, що здійснюються за вище означених умов у процесі оперативно-розшукової діяльності за її принципами, з метою отримання інформації для захисту системи оподаткування, забезпечення безпеки громадян, суспільства і держави, припинення порушень податкового законо-давства та в інтересах кримінального судочинства.
Професійний ризик працівників інших підрозділів податкових органів не перетинає меж, окреслених завданнями і функціями податкової служби. Він також пов'язується з професійною діяльністю податківців, виконанням покладених на них завдань і функцій за умов невизначеності та небезпеки, при реалізації повноважень, наданих чинним законодавством саме цим підрозділам податкових органів.
Викладене дає підстави сформулювати такі висновки.
Діяльність працівників податкової служби, її спеціального підрозділу - податкової міліції - постійно відбувається в умовах, коли звернення до інституту професійного ризику є об'єктивною необхідністю. Зокрема, специфіка оперативно-розшукової роботи,

 
 

Цікаве

Загрузка...