WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

Поняття професійного ризику працівників державної податкової служби - Реферат

розробок зазначених проблем згадали в своїх дослідженнях А. Алексєєв, Д. Гребельський, Г. Іванін, О. Лєкарь,Г. Сінілов та ін.
Дослідження проблеми ризику у сфері діяльності правоохоронних органів, серед яких державній податковій службі як органу податкового контролю, її спеціальному підрозділу - податковій міліції, - відведена важлива роль у забезпеченні безпеки держави, її економічного сектору, завжди і цілком виправдано базувались на вивченні причинного зв'язку ризику з таким поняттям, як небезпека. Думки, що ризик - це небезпека, а ризикована дія - небезпечна дія, дотримуються багато вчених, у т. ч. В. Столбовий, А. Омельченко, В. Ойгензіхт [23; 24; 25; 26]. Останній, проте, вважає, що небезпека до певного моменту не пов'язана з ризиком. Дослідник В. Абчук, маючи на увазі подолання небезпечності небажаних наслідків для того, хто ризикує, зазначає, що ризик - це вимушений спосіб дій за умов невизначеності. Він підкреслює необхідність наявності при цьому у працівника сміливості для успішного подолання такої небезпечності [27].
У правоохоронній сфері, у якій функціонує і державна податкова служба, проблема ризику на сьогодні залишається однією з основних в процесі правоохоронної діяльності, що здійснюється, зокрема, і у інтересах кримінального судочинства. У правовій галузі науки базовою основою для оцінки та аналізу ризику є його правомірність, тобто наскільки ризиковані дії спираються на закон, відповідають правовим нормам. На нашу думку, цієї сфери стосується і загальний висновок щодо розуміння сутності ризику. Висновок про те, що найпоширеніше і в той же час значною мірою узагальнююче поняття - це професійний ризик, тобто ризик професії як певний, по суті, обов'язковий структурний елемент трудової діяльності, носієм ризику професії є працівник - учасник трудового процесу. Працівник, який ризикує при виконанні трудових функцій, або група працівників ризикують індивідуально або, відповідно, колективно. Людина, яка ризикує, - це працівник, який завжди сприймає чи створює професійні ризики [28].
Оскільки відомо, що професійний ризик співробітників правоохоронних органів, у тому числі і податкової служби, найчастіше виявляється в галузях, окреслених крайньою необхідністю і необхідною обороною, дії оперативних працівників в умовах необхідної оборони, крайньої необхідності при виконанні ними службових функцій в стані професійного ризику вимагають досконалого кримінально-правового врегулювання. Спроба здійснити принципове і важливе нововведення - дати кримінально-правове визначення виправданому і господарському ризику - була здійснена ще у другій половині 80-х років минулого століття у проекті Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік [29]. Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік були прийняті Постановою Верховної Ради СРСР від 2 липня 1991 р. № 2282-1, але при створенні СНД чинності не набули. Об'єктивна потреба в оновленні кримінального законодавства викликана новими соціально-економічними умовами, що виникли в той час у суспільстві внаслідок "перестройки". Потреба в заохоченні обґрунтованої ініціативи, творчості у науково-технічній та виробничій діяльності, вивільненні свідомості наукових працівників і керівників сфери господарювання від страху бути притягнутим до кримінальної відповідальності за неординарні, ризиковані дії, змусила авторів запропонувати у ст. 26 проекту Основ кримінально-правове поняття "виправданий професійний і господарський ризик". Правда, таким він міг бути лише за наявності сукупності двох обмежувальних умов, які суттєво б завадили застосуванню цього інституту на практиці: 1) якщо поставлена ціль не могла бути досягнута не пов'язаними з ризиком діями; 2) особа, яка припустила ризик, вжила всіх можливих заходів щодо запобігання шкоді. Зрозуміло, дотриматись названих умов на практиці, в екстремальній ситуації, під впливом стресогенних факторів, поєднаних з високою інтенсивністю здійснюваних дій і рядом інших непередбачуваних обставин, навряд чи можливо. Зазначені положення законопроекту, хоча і далекі від довершеності, відіграли певну роль у подальшій розробці кримінально-правового поняття професійного ризику. У вітчизняній законотворчій практиці при прийнятті КК України від 5 квітня 2001 р. вони, безсумнівно, вплинули на формування окремих його статей (ст. 42 "Діяння, пов'язане з ризиком" [5, 64-71] та ін.)
Зазначені вище інститути - крайньої необхідності і необхідної оборони - і сьогодні, при кваліфікації діяння як виправданого ризику, мають вирішальне значення. Саме тому дотримання умов указаних інститутів у кожному конкретному випадку подолання небезпеки, що загрожує цінностям, які охороняються законом, дає змогу вважати такі дії, пов'язані з усуненням зазначеної небезпеки, правомірними. Дослідження практики правоохоронної діяльності надає підстави поставити на перше місце серед інших такі умови правомірності: для інституту крайньої необхідності - заподіяна шкода за розміром не повинна перевищувати шкоду відвернену, для необхідної оборони - заподіяна шкода має відповідати небезпечності посягання чи обстановці захисту.
Цілком природно вважати, що професійний ризик співробітників такого правоохоронного органу, як державна податкова служба має місце і виявляється у тих галузях, що входять у сферу існуючої системи оподаткування, яка містить два основних елементи - сукупність податків і зборів і порядок (процедуру) їх справляння у встановленому законом порядку [30], - а також при застосуванні ними своїх повноважень відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 4.12.90 № 509-XII. Частина 2 ст. 21 вказаного Закону покладає на працівників спеціального підрозділу податкової служби - податкової міліції - загальний обов'язок при загрозі особистій чи громадській безпеці вжити заходів щодо запобігання правопорушенням, їх припиненню тощо, незалежно від того, віднесені вони до компетенції органів ДПС чи ні. Це положення Закону має суттєвий вплив на виявлення профризику у зазначеній сфері. Проте діяльність податкової міліції регламентується ще й Законами України "Про міліцію" від 20.12.90 № 565-XII, "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30.06.93 № 3341-XII та іншими, а їх оперативних апаратів - ще одним Законом: "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 № 2135-XII. Останній регулює ту частину діяльності податкових органів, особливістю якої є сфера неоприлюдненого здійснення оперативно-розшукових заходів. Неоприлюдненість їх проведення ускладнює проблему дослідження, оскільки вона поширюється на різні площини вияву професійного ризику, в т. ч. на його різновид у сфері оперативно-розшукових відносин. Зрештою, ризик у сфері оперативно-розшукової діяльності податкової міліції варто вважати окремим випадком професійного ризику.
Невизначеність, непередбачуваність, несподіваність ситуацій, що виникають на практиці, надзвичайно швидкий їх розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...