WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття пожежної безпеки в адміністративному праві - Реферат

Поняття пожежної безпеки в адміністративному праві - Реферат


Реферат на тему:
Поняття пожежної безпеки в адміністративному праві
Удосконалення адміністративного законодавства у процесі втілення у життя адміністративної реформи вимагає застосування більш якісної юридичної техніки. Одним з основних засобів юридичної техніки є юридичні терміни, які являють собою словесні позначення правових понять. Точність і гранична визначеність цих термінів є запорукою доступності змісту правових актів, їх правильного розуміння та застосування. Придатність термінів до використання у нормативно-правових актах залежить від їх відповідності певним вимогам, виробленим теорією і практикою нормотворення. Основними вимогами, що висуваються до термінів, є: а) однозначність, сталість терміна - термін повинен зберігати своє значення в усіх випадках його використання; б) взаємопов'язаність термінів - термін, що використовується, вказує на існування інших, пов'язаних із ним; в) загальне визнання - термін не вигадується авторами нормативно-правового акта, а вживається з таким же значенням, із яким він використовується у відповідних сферах суспільного життя; г) формальна визначеність - при використанні загальновідомих термінів в іншому значенні чи спеціальних науково-технічних необхідно давати пояснення у тексті нормативно-правового акта або робити "посилання на нормативні документи, у яких роз'яснюється їх значення" [1].
Викладені вимоги до юридичної термінології зберігають своє значення і під час розроблення нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері забезпечення пожежної безпеки. Специфічною особливістю цих актів є те, що вони значною мірою використовують терміни і поняття, вироблені наукою про боротьбу з пожежами, яка "знаходиться поки що у стадії становлення" і "її понятійний апарат ще не сформувався" [2]. Застосовуванню таких понять при побудові юридичних конструкцій повинен передувати їх детальний аналіз, а у разі необхідності - уточнення їх значення. При цьому кожне поняття позначається однозначним терміном, який повністю відповідає змістові поняття і дає змогу відрізнити його від інших, близьких за значенням.
На нашу думку, першим серед понять, що потребують уточнення, варто назвати поняття "пожежна безпека", яке є основним, найважливішим у сфері забезпечення пожежної безпеки. Таке поняття служить базою для створення інших, пов'язаних із ним, значущих. Усі вони поєднані між собою присутністю спільних ознак у їх складі, визначень і наявністю словосполучення "пожежна безпека" у складі термінів, якими вони позначаються.
Дослідження поняття "пожежна безпека" краще почати із з'ясування значення окремих його частин. Як прийнято у таких випадках, першою розглядається та частина визначення, яка позначена іменником. За тлумачними словниками, іменник "безпека" означає "відсутність небезпеки; схоронність, надійність" [3], або "стан, за якого не загрожує небезпека, є захист від небезпеки" [4] або ж "положення, за якого кому-небудь, чому-небудь не загрожує небезпека" [5]. Як бачимо, при формулюванні визначення поняття "безпека" застосоване інше, тісно зв'язане з ним - "небезпека". Воно має прямо протилежне значення і є стрижнем визначення поняття "безпека". Логіка наукового дослідження вимагає з'ясування значення слова "небезпека". Звернувшись до тлумачних словників у тій же послідовності, ми побачимо, що під небезпекою розуміється: а) "можливість спричинення шкоди, нещастя, кому-небудь, чому-небудь"; б) "можливість, загроза чого-небудь дуже поганого, якого-небудь нещастя"; в) "можливість, загроза лиха, нещастя, катастрофи".
Вилучивши з усіх наведених понять їх суттєві ознаки і об'єднавши їх, матимемо наступне визначення безпеки - "стан або положення, за якого відсутня можливість спричинення шкоди, є захист від загрози лиха, нещастя, катастрофи". Але таке визначення слова "безпека" не може нас задовольнити. Воно не є тотожним визначенню безпеки у словосполученнях, що мають значення юридичних термінів (пожежна безпека, техногенна безпека, національна безпека). Слово "безпека" у складі подібних юридичних термінів означає не повну "відсутність небезпеки", а наприклад, "відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з можливістю завдання будь-якої шкоди..."[6]. Тобто поняття "безпека" враховує (передбачає, допускає) певну вірогідність настання "лиха, нещастя, катастрофи". ЇЇ існування пояснюється присутністю в навколишньому середовищі джерел небезпеки, що мають природне, соціальне або техногенне походження. Наявність таких джерел і створює різного виду загрози, які є конкретним проявом небезпеки. Ці загрози залежно від часу і умов їх, матеріалізації поділяють на реальні та потенційні [7]. Стан захищеності від існуючих загроз є необхідною складовою стану безпеки. Він створюється внаслідок свідомої діяльності людей, спрямованої на усунення умов матеріалізації потенційних загроз і мінімізацію наслідків прояву загроз реальних. Отже, говорячи про безпеку, ми повинні мати на увазі не тільки відсутність небезпеки у вигляді певного виду загроз, а й стан захищеності об'єкта від існуючих (наявних) загроз, які можуть бути як реальними, так і потенційними. З урахуванням викладеного, можна сформулювати універсальне визначення безпеки: стан, за якого частина відомих загроз об'єктові безпеки відсутня, від іншої частини загроз створено адекватний захист, що зменшує до прийнятного ризик завдання шкоди внаслідок їх матеріалізації.
Другою складовою терміна, що розглядається, є прикметник "пожежна". Він походить від слова "пожежа", під яким у загальному вжитку найчастіше розуміють "полум'я, що широко охопило й знищує що-небудь" [8]. Таке визначення за своїм смислом у цілому збігається з визначенням пожежі як "неконтрольованого горіння", що вживається у нормативно-правових актах. Однак сьогодні поняття "пожежа", що використовується у законодавстві, ще не можна вважати сталим, тому що при формулюванні його визначення, крім основної ознаки (словосполучення "неконтрольоване горіння"), у різних нормативно-правових актах використовуються різні додаткові ознаки. Визначення явища, позначеного терміном "пожежа", може звучати як: а) "неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем" [9]; б) "неконтрольоване горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей та (або) створює загрозу життю і здоров'ю людей" [10]; в) "неконтрольоване горіння, що спричиняє матеріальні збитки, шкоду життю і здоров'ю громадян, інтересам суспільства й держави" [11]; г) "неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується в часі і просторі" [12]. Останнє визначення відтворює поняття пожежі, наведене в державному стандарті України ДСТУ 2272-93 [13], який (як у ньому зазначено) відповідає ГОСТу 12.1.033-81 [14].
Зібравши суттєві ознаки наведених визначень в одному, одержимо наступне: "пожежа - це неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і просторі, чим створює загрозу життю і здоров'ю людей, завдає матеріальних збитків, спричиняє шкоду інтересам суспільства й держави".
Перевірити придатність одержаного поняття до вживання можна було б за допомогою іншого - "загоряння", що тісно взаємодіє з поняттям "пожежа". Але, на жаль, "загоряння" також не можна вважати усталеним поняттям. У Правилах обліку пожеж, наприклад, воно визначається як "неконтрольоване горіння поза межами спеціально визначеного місця, що не призвело до знищення матеріальних цінностей та (або) травмування чи загибелі людей" [15]. У державному ж стандарті ДСТУ 2272-93 це поняття має іншу назву ("займання") і дещо інше формулювання - "неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем без завдання шкоди", а термін "загоряння" означає "виникнення горіння під впливом джерела запалювання" [16]. Отже, уточнення потребують обидва поняття (пожежа й загоряння). Почнемо з "загоряння" або "займання",

 
 

Цікаве

Загрузка...