WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності - Реферат

Поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності - Реферат

оскарження, так і судової форми накладення адміністративної відповідальності. Що стосується адміністративних правопорушень, передбачених ст. 51-2 КпАП України, то їхній розгляд законодавцем покладено на районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) [17].
Інша особливість адміністративної відповідальності полягає у тому, що вона настає за скоєння адміністративного правопорушення і застосовується щодо осіб, які не перебувають у службовій підпорядкованості органу, який застосовує відповідальність. Саме цим адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної та матеріальної. В адміністративно-правовій науці немає єдиного загальноприйнятого поняття природи адміністративного проступку. І.А. Ґалаґан стверджує, що адміністративна відповідальність настає за порушення винним адміністративно-правових обов'язків [3, с. 32]. При цьому природу такого обов'язку він вбачає у тому, що вона за своїм характером виражена в нормах адміністративного права.
Аналогічну позицію ще в більш категоричній формі висловила О.М. Якуба. Вона звертає увагу на те, що об'єднуючим початком адміністративної відповідальності є реалізація санкції адміністративно-правових норм, і тому "понятие проступка и других правонарушений, за которыми следует разнообразные меры административной ответственности, связано с нарушением организующей исполнительно-распорядительной деятельности соответствую-щих государственных органов". Адміністративні правопорушення стосуються сфери державного управління і виражаються в порушенні або невиконанні адміністративно-правових норм, які регулюють різні галузі управління [7, c. 80]. Безумовно, норми, що забороняють, за порушення яких встановленоадміністративну відповідальність, за своєю галузевою приналежністю складають покаральне адміністративне право. Тому винний порушує адміністративно-правову норму в тій частині, де встановлено заборону на скоєння конкретної дії. Ознакою адміністративного правопорушення є адміністративна протиправність. Безумовно, адміністративне право охороняє як власне адміністративні правовідносини, так і правовідносини, що регулюються іншими галузями права. Яскравим прикладом цього може слугувати право інтелектуальної власності, яке регулюється загалом нормами цивільного права, а охороняється нормами адміністративного. В останні роки у науці адміністративного права переважає думка про те, що норми адміністративного права передбачають склади адміністративних правопорушень (суспільно шкідливих діянь) незалежно від того, які суспільні відносини порушено, - що регулюються цивільним, податковим, фінансовим або адміністративним правом. Сутність адміністративного правопорушення в тому, що це порушення певних інтересів, яке заподіює шкоду встановленим державою правовідносинам у різних сферах правового регулювання. Об'єктивно такі заборони встановлюються у нормах адміністративного права під загрозою застосування адміністративної відповідальності. Тому суб'єктивно адміністративне правопорушення порушує норму адміністративного права, а застосування відповідальності є реалізацією адміністративно-правової санкції.
Адміністративна відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності є відповідальністю за окремий вид правопорушень, і у зв'язку з цим їй властиві всі ознаки і принципи цілісного інституту адміністративної відповідальності. Саме тому, завершуючи аналітичний огляд теоретичних положень з проблеми адміністративної відповідальності, які було висловлено у науці адміністративного права, можна сформулювати поняття адміністративної відповідальності за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності.
З урахуванням поняття юридичної відповідальності в цілому і розглянутих ознак адміністративну відповідальність за порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності можна визначити як реалізацію адміністративно-правової санкції, яка виявляється у застосуванні судом до винної особи, що скоїла адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності, покарання, передбаченого КпАП України, згідно з визначеною законом процедурою.
Література:
1. http://www.donkriminfo.dn.ua
2. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство НОРМА, 2000. - 640 с.
3. Ґалаґан И.А. Административная ответственность в СССР: Процессуальное регулиро-вание. - Воронеж: Изд-во Воронежск. ун-та‚ 1976. - 198 с.
4. Коваль Л.В. Административно-деликтное отношение. - К.: Вища школа‚ 1979 - 230 с.
5. Лазарев Б.М. Административные правонарушения и ответственность за их соверше-ние // Сов. государство и право. - 1985. - № 8. - С. 30-40.
6. Лунев А.Е. Административная ответственность за правонарушения. - М.: Госюриздат, 1961. - 187 с.
7. Якуба О.М. Административная ответственность. - М.: Юрид. лит., 1972. - 152 с.
8. Базылев Б.Т. Сущность позитивной юридической ответственности // Правоведение. - 1979. - № 14. - С. 43.
9. Носков Е.А. Позитивная юридическая ответственность / Под общей редакцией Р.Л. Хачатурова. - Тольятти, 2003.
10. Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности / Под ред. Р.Л. Хачатурова. - СПБ.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2004.
11. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекцій. В 2 т. - Свердловск, 1972. - Т.1.: Основные вопросы общей теории социалистического права. - 371 с.
12. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: Юрид. лит., 1985. - 132 с.
13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. В.Т. Бусел. - Ірпінь.: Перун, 2001.
14. Первомайский О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах. - Х.: Страйк, 2005.
15. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. - М.: Городец издат, 2001.
16. Лук'янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвітку: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. - 136 с.
17. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 12.07.1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.

 
 

Цікаве

Загрузка...