WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України - Реферат

Поняття і визначення валютних операцій за законодавством України - Реферат

визначення поняття "валютна операція" зустрічаються нечасто (їх немає навіть у виданнях, присвячених безпосередньо валютним операціям). Підхід економічної науки до валютних операцій має економічну спрямованість, як критерій виступають економічні категорії. Приклади таких визначень можна навести наступні:
"Валютні операції - це угоди, що укладаються суб'єктами валютного ринку по купівлі-продажу, розрахунках і наданню в кредит іноземної валюти на конкретних умовах" [7, с. 469]; "в самом общем виде они являются сделками по купле-продаже иностранной валюты, то есть на валютном рынке происходит обмен одной валюты на другую, национальной на иностранную. В результате этой сделки происходит смена собственников национальной и иностранной валют - бывшие владельцы национальной становятся собственниками иностранной валюты и наоборот" [8, с. 94]. Таким чином, здебільшого ці визначення базуються на критеріях економічного значення валютних операцій, коли за основу беруться найбільші в кількісному відношенні операції ринкового характеру.
При визначенні валютних операцій потрібно, перш за все, з'ясувати, в якому категоріальному понятійному ряді знаходяться терміни "операції", "валюта", "валютні цінності". Валюта і валютні цінності виступають об'єктом валютної операції і об'єктом правовідносин щодо здійснення валютних операцій. Валюта в широкому розумінні слова - це грошова одиниця, грошові знаки держави або кредитні та платіжні документи [10, 218]. Декрет Кабінету Міністрів України під терміном "валюта" розуміє як власне валюту України, так і платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України, а під іноземною валютою - як власне іноземну валюту, так і банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах. Більш широким є поняття "валютні цінності" - це такі цінності, щодо яких валютним законодавством країни встановлено особливий режим обігу на території країни та при перетині її кордонів [11, с. 31]. Валютні цінності обов'язково повинні мати властивість бути об'єктивно засобомплатежу у міжнародних відносинах (розрахунках) або сурогатом міжнародних розрахункових засобів [12, с. 21].
Найчастіше вважається, що родовою категорією для поняття "валюта" є термін "гроші", однак валюта швидше не є грошима, а виконує їх функції. Грошова національна одиниця є єдиною, в той час як кількість валют досить значна. Однак не всі іноземні валюти можна розцінювати однозначно засіб чи предмет платежу (за наявності письмового дозволу Національного банку України) - їх практично виконують долар і євро, тоді як інші валюти є засобами платежу лише потенційно, а більшість не має і цієї якості, оскільки вони віднесені до валют другої і третьої групи Класифікатора НБУ[9].
Виходячи з викладеного вище, валютні операції можна визначити як дії суб'єктів валютних правовідносин з валютними цінностями, що змінюють якісний стан валюти, у процесі переходу права власності на валютні цінності і його використання, розрахунків і переміщення валютних цінностей через митний кордон України. До валютних операцій відносяться обмінні, розрахункові та кредитно-депозитні операції, операції з інвестування валютних коштів у цінні папери, номіновані в іноземній валюті, з переміщення валютних цінностей через митний кордон України. Але це лише загальний перелік, а конкретні види, коло цих операцій відрізняється різноманітністю залежно від сфери й особливостей застосування. Правове регулювання валютних операцій поєднує в собі приватно- і публічно-правові засади. При цьому більш точним має бути підхід до валютних операцій, що займають особливе місце в системі всіх грошових відносин, виконуючи окремі функції грошей, і які в одних випадках є предметом валютних, а у інших - засобом здійснення господарських операцій.
Література:
1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 17. - С. 184.
2. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ. - 2001. - 602 с. [2004].
3. Пацурківський П.С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. - Чернівці: Чернівецький державний університет, 1997. - 244 с.
4. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. № 275. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2001 р. № 730/5921.
5. Карманов Є.В. Банківське право України: Навчальний посібник. - Харків: Консум, 2000. - 464 с.
6. Банківське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. А.О. Селіванова. - К.: Видавничий дім "Ін Юре". - 2000. - 384 с.
7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник - К.: Знання-Прес, 2002. - 535 с.
8. Семёнов К.А. Международные валютные и финансовые отношения. - М.: ТЕИС, 1996. - 176 с.
9. Класифікатор іноземних валют. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34. Зареєстровано в юридичному департаменті Нацбанку 10 лютого 1998 року № 521.
10. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. - 2-е вид., перероблене і доповнене. - К.: Знання, КОО, 1999. - 305 с. [1905].
11. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 1999. - 359 с. - С. 31.
12. Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине. - X.: Фирма "Консум", 1998. - 142 с. - С. 21.
13. Емелин А.В. Валютные операции и валютные сделки: понятие и классификация // Деньги и кредит. - 2000. - № 4. - С. 42-48.
14. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 204 с.
15. Носкова И.Я. Валютные и финансовые операции: Учебное пособие для вузов. - Изд-е 2-е, перераб. и доп. - М.: Финансы. ЮНИТИ, 1998. - 334 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...