WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування) - Реферат

Податкові злочини у сфері економічної злочинності (виявлення, розкриття, розслідування) - Реферат

зросли у 3,5 разів (з 15,9 до 56,7 млрд грн). Рівень перевищення пільг над фактично сплаченим податком на додану вартість зріс з 1,9 разів у 1997 році до 4,5 разів у 2003 р. Порівняно з 2002 р. обсяг надходжень податку на додану вартість у 2003 році зменшився на 0,9 млрд грн, у той час як обсяги пільг зросли майже на 10 млрд грн.
Пільги з податку на прибуток підприємств у загальному обсязі пільг становлять 5,3 відсотка і за 2003 р. становили 3,4 млрд грн і збільшились за сім років у 1,9 разів. Найбільш поширеною пільгою з податку на прибуток підприємств є зменшення оподаткованого прибутку на суму балансових збитків, отриманих платником податку у попередніх звітних періодах. За 2003 р. згідно з чинним законодавством більш ніж 7,5 тис підприємств на покриття таких збитків спрямували 1,2 млрд грн, або 34,3 відсотків загальної суми пільг з податку [4, с. 94].
За даними Держкомітету України, коефіцієнт злочинності (на 100 тис. населення) збільшився з 713 у 1990 році до 1147 у 2000 році (в 1,6 раза). Лише по лінії МВС України з 1986 року, тобто зпочатку перебудови, по 2000 рік кількість зареєстрованих злочинів в Україні збільшилася у 2,2 раза. При цьому за цей період кількість тяжких злочинів зросла більше ніж у 4 рази. Якщо у 1990 році їх було 52 359, то в 2000 році їх нараховувалося 211040 [5, с. 1].
Після посилення державного контролю в 1996-2000 роках кількість викритих посадових злочинів зросла майже втричі. За спеціально проведеними дослідженнями, у корумпованих відносинах перебувало близько 90 % комерційних структур і майже 40 % підприємців. Проте кожна друга кримінальна справа, порушена за фактом корумпованих дій, закривалася під час досудового розслідування. Серед засуджених за економічні злочини в 15 разів більше службовців, ніж інших категорій населення [5, с. 12].
До злочинів, що посягають на економічні інтереси держави, відносяться і злочини у сфері оподаткування [1, с. 132-133].
Злочини в сфері оподаткування займають значне місце серед економічних. Такі злочини і правопорушення стали одним з основних джерел тіньової економіки і накопичення капіталів протиправного походження, оскільки пронизують практично всі сфери суспільно-економічних, організаційно-уравлінських і цивільно-правових відносин. Постійне збільшення кількості зареєстрованих підприємств, зокрема і фіктивних, виникнення професійних груп, що займаються відмиванням коштів незаконного походження через фіктивні структури - конвертаційні центри, їхня скоротечна ліквідація чи реорганізація не дозволяє організувати ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю, обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів.
Так, у 1998 році державна податкова служба України здійснювала контроль за діяльністю 693,6 тис. підприємств, установ і організацій усіх форм власності (у 1991 році їх нараховувалося 239,1 тис.), з них - 651 тис. платників основних видів податків і зборів, а також за діяльністю 927,3 тис. платників, громадян-підприємців (у 1991 році їх було 128 тис.). При цьому в 1998 році було проведено документальних перевірок на 51,5 % (335 тис.) підприємств, з яких у 64,9 % випадків (217,3 тис.) встановлено порушення податкового законодавства. Із 305,3 тис. перевірених громадян-підприємців порушення податкового законодавства встановлено у кожного другого [2, с. 89-90].
Лише в одному 2002 році частка надходжень, які контролювалися ДПА, у Зведеному державному бюджеті України становила 70 відсотків. У подальшому лише за 4 роки щорічно обсяги надходжень виросли з 23,6 млрд грн до 38,3 млрд грн, або в 1,5 раза [11, с. 1].
Певні дані містяться в повідомленнях про результати роботи правоохоронних органів за цей же рік: з січня по серпень 2002 р., наприклад, тільки на півдні України правоохороними органами ліквідовано 398 підпільних цехів, з них 181 з виробництва фальсифікованої алкогольної продукції [1, с. 517].
У листі ДПА України від 14 квітня 2003 р. № 5953/7/26-1117 "Про стан боротьби зі злочинністю в сфері оподаткування за 3 місяці 2003 року та заходи щодо її посилення" вказується про ліквідацію 259 підпільних цехів [1, с. 517].
Ці фрагментарні дані доповнюють загальну картину динаміки викриття підпільних цехів. Так, у 1999 році було викрито 105 підпільних цехів, у 2000 році - 196, у 2001році - 220, у 2002 році - 675, у 2003 році - 669, у 2004 році - 824 [1, 517].
В Указі Президента України "Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров'я громадян" від 3 березня 2004 р. № 266/2004 зазначається, що "за оцінками експертів, з цього часу у тіньовому обігу знаходиться 25-30 відсотків ринку алкоголю" [10].
Література:
1. Антипов В.І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засоби контролю (теоретико-методологічне узагальнення). - Вінниця: ДП ДКФ, 2006. - 1040 с.
2. Діяльність податкової служби України у 1998 році // Матеріали ДПА України. - С. 89-90.
3. Грошово-кредитна та банківська статистика // Бюлетень Національного банку України. - 2000. - № 1. - 91 с.
4. Звіт рахункової палати України за 2003 р. Розглянуто на засіданні Колегії Рахункової палати 2 березня 2004 р. - www.acrada.gov.ua
5. Микитчик О.В. Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект: Авторефе-рат дис. … на здобуття вченого ступеня к.ю.н. по спеціальності 12.00.12 - філософія права. - К., 2002. - 16 с.
6. Національна безпека України 1994-1996 рр. // Наукова доповідь НІСД. - К., 1997. - 196 с.
7. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детенізації економіки: Монографія. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 524 с.
8. Скворцов М. Тіньова економіка і боротьба з податковими злочинами // Іменем закону. - 1996. - № 7. - 15.
9. Теневая экономика (экономические, специальные и правовые аспекты): Материалы научной конференции. - М. - 1996.
10. Про посилення державного контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, забезпечення захисту життя і здоров'я громадян: Указ Прези-дента України від 3 березня 2004 року № 9 266/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. - С. 574.
11. Цимбал Г.П. Взаємодія як умова забезпечення виявлення і розслідування податкових злочинів: Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.09 / Національна академія ДПС України. - К., 2005. - 19 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...