WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання термінології в медичному праві - Реферат

Питання термінології в медичному праві - Реферат

охорони здоров'я, а також їх участь у цьому процесі.
Щодо визначення поняття "заклад охорони здоров'я", то в основах законодавства України про охорону здоров'я у статті 3 його визначають, як "Підприємство, установу чи організацію, завданням яких є забезпечення різноманітних потреб населення в медичній галузі шляхом надання медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників".
Таке визначення терміна "заклад охорони здоров'я", на нашу думку, не є досконалим і сьогодні потребує подальшого доопрацювання в розкритті його змісту, особливо в нових умовах формування демократичної, соціальної і правової держави в ринкових умовах, при радикальних змінах у відносинах суб'єктів господарювання різних форм власності в єдиному медичному просторі України на засадах введення обов'язкового медичного страхування і вже функціонуючого приватного страхування. Термін "заклад охорони здоров'я", незважаючи на свою медичну спрямованість, є все ж таки терміном загальновживаним, який зустрічається як у законодавстві, так і в науковій, публіцистичній і художній літературі. Від точності його визначення і розуміння значною мірою залежить чіткість і повнота правового регулювання його організації і діяльності, для виключення і попередження правових колізій в аспекті співпраці та відносин медичних закладів різних форм власності.
Сучасні ринкові відносини перетворюють медичну допомогу в товар. Становлення медичних установ - закладів охорони здоров'я, як продавців медичних послуг у частині їхньоїосновної діяльності відбувається досить активно. Тому необхідна розробка правових і нормативних документів, які б стимулювали і регулювали поглиблення ринкових відносин, що сприятиме трансформації системи організації медичної допомоги в нових умовах.
На думку науковця З. Гладуна [10, С. 101], дати визначення цього поняття можна шляхом виявлення характерних, змістовних рис закладу охорони здоров'я:
- метою його діяльності є надання медичної допомоги - звідси й випливають його головні завдання, реалізація державних і місцевих програм з охорони здоров'я; забезпечення надання населенню гарантованого рівня і обсягу медичної допомоги; розвиток профілактичного напряму в охороні здоров'я; охорона здоров'я окремих малозахищених категорій населення, зокрема матерів і дітей; удосконалення управління закладами охорони здоров'я (якщо такі є у підпорядкуванні); здійснення заходів щодо раціонального використання бюджетних асигнувань, матеріально-технічної бази, впровадження нових форм організації праці в нових ринкових умовах з метою підвищення її продуктивності та доступності населенню;
- заклад охорони здоров'я - певна організація, яку характеризує організаційна єдність, і яка має ту чи іншу, властиву лише їй, внутрішню структуру, що відображає виконувані завдання і функції;
- у ньому працює колектив медичних працівників, члени якого здійснюють свою професійну діяльність.
Найбільш вдалим науковець З. Гладун вважає таке визначення досліджуваного поняття "заклад охорони здоров'я" - це зареєстрована інституція, метою якої є надання пацієнтам кваліфікованої медичної допомоги, у встановленому законом порядку, яка пройшла акредитацію та одержала ліцензію на право надання певного виду (видів) медичної допо-моги і в якій на професійній основі працює колектив медичних та інших працівників, здійснюючи свою професійну діяльність [10].
Підсумовуючи вищенаведене, приходимо до висновку, що галузь охорони здоров'я в Україні на даному етапі має ряд проблем, першопричинами яких є неврегульованість життєво важливих питань на законодавчому рівні, суперечливість і неточність діючого законодавства. Виходячи з реалій сьогодення, потребує вдосконалення законодавство у сфері охорони здоров'я, адже наявність дієвих нормативно-правових актів є запорукою формування ефективної державної політики в даній галузі та її успішної реалізації. Крім того, якщо говорити про наявність медичного права, то необхідно розробити Медичний кодекс України, який регулюватиме взаємовідносини між лікарем і пацієнтом, між пацієнтом і державою, між лікарем і державою і буде запорукою ґарантії захисту прав пацієнтів і медичних працівників та закріпить основні поняття, які використовуються в медичній галузі.
Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Основи законодавства України з охорони здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 10-11. - Ст. 86.
3. Основи законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян: Закон РФ від 22.07. 93 № 5489-1. Із змінами, внесеними Указом Президента РФ від 24.12.93 № 2288, Федеральним Законом від 2.03.98 № 30 - Ф3.
4. Загальна декларація прав людини: Резолюція № 1386 (ХІУ) Генеральної Ассамблеї ООН 20.11.1959.
5. Конвенція про права дитини. 44 сесія Генеральної Ассамблеї ООН (резолюція
№ 44/25 20.11.89 ). Ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ 27.02. 91.
6. Гельсінська декларація Всесвітньої медичної Асоціації 1964 р.
7. Венеціанська декларація Всесвітньої медичної Асоціації 1983 р.
8. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. - Ст. 12.
9. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С. 605.
10. Гладун З. Заклади охорони здоров'я: основи правового статусу // Право України. - 2003. - № 6. - С. 10-104.
11. Рудень В.В., Венедиктов Д.Д. О научных основах управления здравоохранением. - М.: ЦОЛИУВ, 1981. - 39 с.
12. Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування. - Львів, 1989.
13. Підприємство, господарство, право. - 2002. - № 5. - С. 16.
14. Термінологічний словник-довідник менеджера охорони здоров'я / Білий В.Я., Бойчук М.П., Голик Л.А., Жаховський В.А., Кованська В.А., Криштопа Б.П., Пащенко В.М., Радиш Я.Ф. - К., 2001. - С. 66-67.

 
 

Цікаве

Загрузка...