WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання термінології в медичному праві - Реферат

Питання термінології в медичному праві - Реферат

соціально-трудової, соціокультурної і творчої активності людини за максимальної тривалості життєвого циклу [14].
Громадське здоров'я є визначальним чинником економічного, соціального, трудового та морального потенціалу суспільства. Здоров'я нації вважається інтегральним критерієм оцінки якості життя та досконалості системи охорони здоров'я. Тобто життя і здоров'я людини є не тільки особистим, але і суспільним багатством. Закріплення їх як одного з основних прав людини та захист належать до сфери інтересів суспільства і держави. Право на життя і охорону здоров'я віднесені до категорії природних і невід'ємних прав людини, визнання і охорона яких передбачені як найважливішими національними законодавчими актами, включаючи Конституції більшості країн, так і актами міжнародного права.
Існує багато визначень поняття "здоров'я".Наведемо деякі з них:
- енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона: "Здоров'я - це стан організму, всі чинники нормально розвинені та правильно функціонують";
- словник Grand Larousse Encyclopedique (1962): "Здоров'я - стан індивіда, чий організм функціонує добре";
- Encyclopedique Britanika (1959): "Здоров'я - це стан фізичної міцності та благополуччя, при якому організм правильно виконує свої функції";
- А.Д. Степанов: "Здоров'я - це стан організму, при якому він здатний повноцінно виконувати свої функції";
- Ю.П. Лісіцин: "Здоров'я - гармонійна єдність біологічних і соціальних якостей, обумовлених вродженими та набутими біологічними і соціальними чинниками (а хвороба є порушенням цієї здатності, цієї гармонії);
- В.П. Казначеєв: "Здоров'я - це процес збереження та розвитку біологічних, психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній тривалості життя" [9] ;
- С.І. Ожегов: "Здоров'я - правильна діяльність організму";
- В.О. Ліщук, О.В. Моськова: "Здоров'я - це здатність пристосовуватися до середовища і своїх власних можливостей, протистояти зовнішнім і внутрішнім збуренням, хворобам, іншим пошкодженням, старінню та іншим формам деградації, зберігати себе, природне й штучне середовище проживання, розширювати свої можливості, умови й ареал про-живання, обсяг і різноманітність екологічного, інтелектуального, морально-етичного середовища, збільшувати тривалість повноцінної життєдіяльності, поліпшувати можливості, властивості та здатності свого організму, якість життя і середовища проживання, створювати, підтримувати й зберігати собі подібних, а також культурні, моральні та матеріальні цінності, формувати адекватну самосвідомість, етико-естетичне ставлення до себе і до ближньої людини, людства, добра і зла"[6].
Як бачимо, є багато різноманітних підходів до визначення поняття "здоров'я", але практично в кожному з них не враховуються ті чи інші важливі аспекти життєдіяльності людини, групи людей, населення в цілому. Очевидно, що і не може бути якогось одного універсального, придатного на всі випадки життя визначення поняття "здоров'я".
Якщо йдеться про здоров'я в загальнофілософському аспекті, тоді цей термін є синонімом поняття "норма", широко вживаного в біології.
З погляду здоров'я окремої людини, тобто індивідуального підходу, може бути два варіанти.
Перший - теоретичний, якщо визначати здоров'я людини як теоретично можливий ідеал, до якого варто прагнути, але який фактично важко досягти. У зв'язку з цим найбільш придатним є визначення, що дає Всесвітня організація охорони здоров'я: "Здоров'я - це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні якісь захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти".
Другий варіант - практичний, коли треба дати відповідь, здорова чи хвора та чи інша людина. При цьому головним є здатність організму повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції [9, С. 95-96].
Служба, метою якої разом з іншими суспільно-державними системами є збереження і відновлення здоров'я населення, повноцінно представлена в усіх країнах світу системою охорони здоров'я.
Охорона здоров'я є багаторівневою функціональною керованою системою і займає важливе місце серед науково-технічних, економічних, соціальних та інших систем, які людська спільнота створює і використовує у всіх сферах суспільного буття та на всіх історичних етапах для забезпечення свого існування і розвитку [11].
В Основах законодавства України про охорону здоров'я термін "охорона здоров'я" визначається, як система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості життя.
В аналогічному документі Російської Федерації зазначається, що "охорона здоров'я" - це сукупність правил політичного, економічного, культурного, наукового, а не тільки медичного, протиепідемічного і санітарно-гігієнічного характеру, направлених на збереження і укріплення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримки його довго-літнього активного життя й надання йому медичної допомоги [6].
На нашу думку, визначення даного поняття в російському законодавстві є більш повним і конкретним, зокрема, в зазначених Основах законодавства Російської Федерації про охорону здоров'я громадян вказана функція надання медичної допомоги, яка є провідною для охорони здоров'я. В Основах законодавства України про охорону здоров'я даний аспект (у самому визначенні) не закріплюється, хоча дається трактування поняття.
Стосовно сучасної концепції в правовому аспекті визначення "здоров'я", то Всесвітня організація охорони здоров'я в генеральній концепції для національних служб охорони здоров'я "Здоров'я для всіх в двадцять першому столітті" зазначила, що воно базується на трьох фундаментальних цінностях:
- здоров'я як визначальне право людини;
- справедливість щодо здоров'я та солідарності в діях як між країнами, так і всього суспільства в кожній країні;
- відповідальність окремих осіб, груп населення та організацій за подальший розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...