WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості законодавчого процесу в Україні - Реферат

Особливості законодавчого процесу в Україні - Реферат

сьогодні усією силою заявила про себе об'єктивна необхідність вироблення наукової концепції розвитку податкового законодавства України. Як елемент цього надзвичайно загострилась потреба аналітичної експертизи проектів податкових законів та інших нормативних актів, яка могла б стати надійним засобом забезпечення високої якості, обґрунтованості і правомірності законодавчих актів з питань оподаткування, запорукою запобігання зловживанню правом з боку законодавця. Нині порядок проведення такої експертизи та юридична сила експертних висновків у правовому порядку не регульовані. Вкрай актуальною стала потреба в кодифікації податкового законодавства України.
Іншою причиною низької юридичної якості законодавчих актів є недостатня правова компетенція народних депутатів і насамперед тих, які не мають юридичної освіти, а також відсутність належного наукового забезпечення діяльності законодавчого органу. Серед такого забезпечення має бути достатня кількість наукових консультантів, наукової літератури, оглядів і аналізів тощо. На думку В. Андрейцева, "низький рівень правової культури створювачів законів, їх необізнаність з уже чинним законодавством, яке регулює ці відносини, прояв амбіцій, політичні замовлення, поширення на законодавчий процес порядку апробації управлінських рішень, відомчий суб'єктивізм, нехтування громадської думки, ототожнення близьких, але різнопорядкових понять і категорій" є суб'єктивними причинами колізій у законодавстві України [3, с. 58]. Узагальнюючи його висновки, можна стверджувати, що надмірна політизація законотворчого процесу в парламенті відмовляється об'єктивно враховувати думку науки, а тому політичні цілі зверхні над наукою.
В. Дацюк щодо цього переконаний у тому, що "колізії закладаються депутатами і чиновниками ще настадії формування законодавства, оскільки для них важливіша політична, економічна та інша доцільність, а також миттєві і мнимі інтереси держави, але не законність і принципи нормотворчості" [ 4, с. 91].
На нашу думку, відсутність чітко сформульованих законодавчих установлень з названих та інших питань законотворчості створює перешкоди на шляху здійснення принципів верховенства Конституції і законів України щодо підзаконних нормативних актів, а також труднощі процедурного і техніко-юридичного характеру, які постійно виникають у нормотворчій діяльності.
Отже, неврегульованість, передусім, правотворчого процесу є основоположною причиною колізій у законодавстві, а, відтак, усунення цієї причини є запорукою їх недопущення і подолання.
Ми розділямо погляди Д. Письменного, який вважає, що "розвиток законодавства має виявляти і усувати протиріччя, які в ньому існують, а також запобігати новим" [9, с. 68].
Необхідною передумовою уникнення колізій у законодавстві є чітке визначення умов дії нормативно-правових актів у часі, в просторі і з кола осіб, а також належна організація їх виконання (реалізації): своєчасне доведення змісту прийнятих актів до відома виконавців; офіційне тлумачення і роз'яснення змісту актів; фінансове, матеріально-технічне, правове та організаційне забезпечення виконання актів; дотримання визначених термінів виконання актів; систематичний контроль і перевірка виконання актів; відповідальність органів і осіб за неналежну організацію виконання актів.
На сучасному етапі законодавство України потребує вдосконалення. Можна виокремити такі тенденції вдосконалення та розвитку системи законодавства: по-перше, необхідно забезпечити верховенство правового закону в усіх сферах життя суспільства, його стабільність; по-друге, це спеціалізація законодавства; по-третє, це систематизація та правова уніфікація, що дають можливість всебічно враховувати характер українського законодавства. Значної активізації в сучасних умовах потребує питання прискорення кодифікаційних робіт. Адже кодекси більш повно регулюють ту чи іншу сферу, характеризуються цілісністю, внутрішньою єдністю суспільних відносин.
Актуальним залишається процес гармонізації національного законодавства з міжнародним правом, який є певною мірою програмою подальшого розвитку системи законодавства України. Концепція розвитку законодавства України повинна передбачати створення такої системи законодавства, яка б відповідала сучасним потребам розвитку суспільства і характеризувалася узгодженістю, точністю, стабільністю, визначеністю, динамізмом, була досконалою за змістом і формою.
Література:
1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.
2. Аристотель. Політика. - М., 1865.
3. Андрейцев В.І. Колізії як нагальна передумова кодифікації екологічного законодавства / Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 1995 р.). - Видавництво "Генеза", 1996. - С. 57.
4. Дацюк Ю.А. Коллизии в законодательстве Украины и имущественные отношения / Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 1995 р.). - Видавництво "Генеза", 1996.
5. Корецький В.М. Монтеск'є. - К., 1955.
6. Мала енциклопедія етнодержавознавства. - К., 1996.
7. 7.Онищенко Н. Правова система: проблеми теорії. - К., 2002.
8. Палиенко М.И. Предмет и задачи энциклопедии права и идея права. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук; За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Ін Юре, 1998.
9. Письменний Д.П. Колізії в кримінально-процесуальному законодавстві України: способи їх подолання / Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 23-24 жовтня 1995 р.). - Видавництво "Генеза", 1996.
10. Правознавство / Кравчук М.В., Гладун З.С., Грищук В.К. та ін.; За ред. М.В. Кравчука. - Тернопіль, 2003.
11. Селіванов В.М. Право і влада в суверенній Україні: методологічні аспекти. - К.: Видавничий дім "Ін Юре".
12. Шемшученко Ю.С. Законодавство. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. Т. 2. - К.: Укр. енцикл., 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...