WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах - Реферат

Організаційно-правовий простір проходження державної служби в податкових органах - Реферат

роботу. Критерієм дезадаптаційних процесів є незадоволеність службовця окремими або всіма сторонами виробничої і соціальної ситуації, його нездатність або безсилля і далі переборювати протидії в процесі включення у свою роботу. Пік незадоволеності - це усвідомлена готовність службовця вийти зі сфери ДПС.
Четвертий блок простору - стимулювання проходження державної служби (реадаптація).
Головний напрямом кадрової політики в ДПС - забезпечення податкових органів кваліфікованими кадрами. Щоб працівники стали такими потрібно мати значний комплекс стимулюючих впливів, який підвищує інтерес працівників у довгостроковій службі в органах ДПС. Тому стимулювання або реадаптація, під яким припускається відновлення ослаблених дезадаптаційними процесами зв'язків і відносин службовця ДПС і його роботи, стають важливими, якщо не головними важелями, що забезпечують ефективність діяльності органів ДПС.
На нашу думку, усі наукові праці зі стимулювання праці доводять, що стимулювання є найважливішою функцією державного управління, формування і використання можливостей працівників, ключем підвищення кількості і якості праці, задоволення щоденних потреб зайнятих людей у будь-якій сфері діяльності. Виходячи з цього, ми розуміємо стимулювання як своєрідну форму посилення у свідомості працівників значимості вирі-шених ними суспільних завдань і цілей, загострення їхніх особистих потреб та інтересів у вирішенні цих завдань і досягнення цілей. До суспільного через особисте - це основна і, мабуть, єдина формула стимулювання, прояв якої в усіх формах діяльності органів ДПС закономірний "... стимулювання, - писав В.Г.Афанасьєв, - не тільки і не стільки економічна, скільки соціологічна проблема, оскільки йдеться про стимулювання трудової, соці-альної по своїй природі діяльності, про задоволення потреб людей, знову-таки соціальних по своїй сутності [18]". Складовими четвертого блоку є заробітна плата; стимулювання забезпеченням житлових умов; висування в кадровий резерв ДПС; підвищення кваліфікації.
П'ятий блок простору - завершення державної служби ворганах ДПС.
Якими б ефективними не були методи стимулювання-реадаптації рано чи пізно наступає момент, коли службовець виходить із цієї сфери життєдіяльності.
Це відбувається через багато причин, серед яких - слабкість дії реадаптаційних заходів, зміна життєвих планів працівників, досягнення граничного віку і вихід на пенсію, переїзд на інше місце проживання, сімейні обставини, стан здоров'я тощо. Крім того, можуть бути випадки звільнення працівників з ініціативи адміністрації у зв'язку із систематичними помилками в роботі, порушеннями трудової і виробничої дисципліни, порушенням податкового законодавства, проявами випадків хабарництва, порушенням норм моралі, постійною конфліктністю службовця та ін.
Тому більшість людей, які йдуть працювати в ДПС, роблять висновок щодо результату проходження державної служби: чи одержав те, що очікував; чи реалізував свої життєві плани; шкодує про ті роки, які він провів на цій службі; зріс або витратився його соціальний потенціал.
Всі ці питання може поставити собі тільки сам службовець і сам же на них дати відповідь.
Отже, ми рекомендуємо простір проходження державної служби в ДПС України. Більшість елементів цього простору значною мірою знайшли своє висвітлення в законодавчих актах, що регулюють процес проходження служби в цьому просторі. У першу чергу це Закони України "Про державну службу " і "Про державну податкову службу в Україні". Деякі ж з елементів, що мають визначену наукову і практичну цінність, ще мало розкриті не тільки в законодавчій, але і науковій сферах.
Література:
1. Про Державну службу: ЗУ від 16.12.93 // ВВР № 96/96. - 22.03.96.
2. Про Державну податкову службу: ЗУ від 05.10.95 // ВВР № 83/98. - 05.02.98.
3. Про боротьбу з корупцією: ЗУ від 04.12.90 // ВВР №85/98. - 05.02.98.
4. Про відпустки:ЗУ від15.11.96 // Урядовий кур'єр. - 1996.
5. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: ЗУ від 01.06.2000 // Урядовий кур'єр. - 2003.
6. Про Комплексну програму підготовки державних службовців: Указ Президента Украіїни від.09.11.2000 // Урядовий кур'єр. - 2000.
7. Про порядок обчислення стажу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.94 / Зібрання постанов Уряду України. - № 8. - С. 213.
8. Про створення Академії державної податкової служби України: Постанова Кабінету Міністрів України від 1999.12.09 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 51.
9. Про затверджене Положення про проведення атестації державних службовців: Постановва Кабінету Міністрів України від 2000.12.09 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 1.
10. Про Загальні правила поведінки державного службовця: Наказ Головного управління Державної служби України 1994.05.03 // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 8. - ст 213.
11. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. - Київ: Ірина, 1999. - VІІ+1551с., іл.
12. Левада Ю.А. Лекції по соціології. - М., 1969; Соціологічна думка ХХ століття. - К., Либідь, 1996; Волович В.И. Надійність інформації в соціологічному дослідженні. - К., Наукова думка, 1974; Франція очима французьких соціологів / За ред. В.Н. Фоміна. - М., Наука, 1990; Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття. - К., Либідь, 1996; Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. - К., Наукова думка, 1966.
13. Барабанова Н.І. Робота з кадрами в системі ДПС України. - К., 2001.
14. Про державну службу: Закон України.
15. Касьяненко М.М. та ін. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України. - Ірпінь, 2001. - С. 59.
16. Щекін Г.В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту. - К.,1999. - С. 289.
17. Айзенк Г. Перевірте свої можливості: Пер. з англ. - Рига, 1992.
18. Афанасьєв В.Г. НТР, керування, утворення. - М., 1972. - С. 194.

 
 

Цікаве

Загрузка...