WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат

Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання - Реферат


Реферат на тему:
Організаційно-правове забезпечення боротьби з економічною злочинністю в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання
В умовах трансформації економічних відносин в Україні, в першу чергу за рахунок подальшого розвитку колективної і приватної власності, назріла гостра необхідність зміни державних підходів щодо протидії кримінальному сектору "тіньової" економіки, що має тенденцію до подаль-шого зростання.
Враховуючи зазначене, Президент та Уряд України посилюють вимоги щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на підвищення рівня захисту економічних інтересів держави через ефективність скоординованої боротьби з організованою та економічною злочинністю в стратегічно важливих та тих галузях економіки, ситуація в яких безпосередньо впливає на економічну і політичну стабільність держави.
На подальше посилення протидії криміналізації економічної сфери спрямовано Указ Президента України "Про заходи щодо подальшого зміц-нення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" від 18.02.02 № 143/2002, в якому до пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів віднесено боротьбу зі злочинами проти власності, з організованою злочинністю і корупцією, відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом, а також викриття правопорушень у бюджетній сфері.
Завдання щодо посилення боротьби з економічною злочинністю в основному покладаються на Державну податкову адміністрацію України, Службу безпеки України, Державну митну службу України та Міністерство внутрішніх справ України, у структурі яких функціонують спеціальні підрозділи по боротьбі з економічною злочинністю.
На засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України у поточному році виникло питання про те, яке правоохоронне відомство є відповідальним за організацію боротьби з економічною злочинністю у державі. Генеральною прокуратурою для його вирішення у вересні 2002 року була внесена про-позиція щодо створення на базі Державної податкової адміністрації України, Міністерства економічної безпеки, якому підпорядкувати Державну митну службу та Державну службу по боротьбі з економічною злочинністю (ДСБЕЗ) МВС України.
Зважаючи на те, що економічна безпека є одним із найбільших пріоритетів у проведенні державної політики щодо забезпечення національної безпеки України, вказана пропозиція залишається актуальною сьогодні і заслуговує належного вирішення. За роки реформування економічна злочинність у нашій державі досягла високого рівня. З кожним роком збільшується кількість тяжких економічних злочинів. Лише за останні два роки частка ухилень від сплати податків в особливо великих розмірах серед загальної кількості злочинів, виявлених податковою міліцією, зросла з 53 до 76 відсотків. Якщо у 2000 році було порушено 126 кримінальних справ про ухилення від сплати податків (сума ухилення понад 1 млн. грн. по кожній справі), то у 2001 році - 225, а за 8 місяців поточного року - вже 245. Керівництвом МВС служба ДСБЕЗ також орієнтована на посилення боротьби з тяжкими злочинами, а підрозділи по боротьбі з контрабандою митної служби - на посилення роботи щодо викриття незаконного переміщення товарів та послуг через митний кордон.
У той же час здійснювані правоохоронними органами заходи щодо посилення боротьби з економічною злочинністю не завжди досягають необхідної ефективності. Певною мірою це є наслідком відсутності належної координації в управлінні правоохоронними органами, що призвело до деякої розрізненості дій усіх відомств, наділених функціями боротьби з правопорушеннями у сфері економіки, на що наголошував Президент України Л.Д. Кучма на засіданні Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю 10 липня 2002 року.
На нашу думку, створення єдиного державного органу економічної безпеки дозволило б усунути вказані недоліки, забезпечити ефективне проведення державної політики реформування економіки та посилення боротьби зі злочинністю у цій сфері.
При розгляді зазначеної пропозиції учасники наради від ДПА, МВС, ДМС України визначились, що приймати рішення про створення такого органу без проведення більш глибокого вивчення цієї проблеми і здійснення значної підготовчої роботи є передчасним. Механічне злиття вказаних державних структур без всебічного опрацювання усіх питань, на їх думку, не принесе очікуваного поліпшення справ у даній сфері. Перш за все було враховано, що поняття економічної безпеки є значно ширшим, ніж боротьба з економічною злочинністю, а функції, які виконують державні податкова і митна служби та служба боротьби з економічною злочинністю МВС, не охоплюють всі складові частини економічної безпеки.
Зазначене свідчить про те, що проблема уже визначена на державному рівні і її намагаються вирішити, але правоохоронні органи ще не готові до такого кардинального кроку щодо зміни структури, яка б дозволила сконцентрувати всі сили правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з економічною злочинністю в державі, покращити координацію управління ними для досягнення високого кінцевого результату.
Наступним кроком покращання координації управління правоохо-ронними органами по боротьбі з економічною злочинністю є розробка МВС, СБУ, ДПА разом з іншими зацікавленими виконавчими органами проекту Закону України "Про боротьбу з економічною злочинністю".
Автори законопроекту враховують, що його розробка обумовлена вимогами часу, коли приватна та колективна власність у державі набула свого подальшого розвитку, проте відмова різних фінансових установ та суб'єктів підприємництва в наданні певних відомостей при ознайомленні чи вилученні фінансових і засновницьких документів, проведенні ревізій, інвентаризацій та взагалі перевірок є вже не винятком, а системою.
У той же час права спецпідрозділів при здійсненні боротьби з еконо-мічною злочинність визначені Законом України "Про міліцію", який було прийнято десять років тому, вже не відповідають реаліям сьогодення.
Одночасно необхідно зазначити, що в Кримінально-процесуальному кодексі України потрібно значно розширити главу десяту. Це, в першу чергу, стосується статті 103 "Повноваження органів дізнання", де права оперативних підрозділів визначені одним абзацом "... На органи дізнання покладається вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і осіб, що його вчинили ...", але ж на стадії дослідчої перевірки матеріалів з метою встановлення ознак злочину та осіб, які його вчинили, окрім оперативних заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", потрібно застосовувати комплекс інших заходів: опитування осіб, обстеження підприємств, вивчення та вилучення документів, витребування та отримання різних відомостей, проведення ревізій (перевірок) фінансово-господарської діяльності тощо, які сьогодні також потребують свого законодавчого врегулювання.
Крім того, виникає нагальна потреба в створенні спеціального фі-нансово-контрольного (аудиторського)підрозділу в структурі органів внутрішніх справ. Це, в

 
 

Цікаве

Загрузка...