WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі - Реферат

Організаційно-правові аспекти підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі - Реферат

керівництвом кримінально-виконавчої установи. При внесенні до уставного фонду вкладів іншими суб'єктами (фізичними або юридичними особами), вони зобов'язані надати документи про легальність цих внесків.
Установчі документи затверджуються загальним зібранням засуджених - засновників Товариства в присутності керівництвакримінально-виконавчої установи. Протокол зібрання засновників, узгоджений з начальником кримінально-виконавчої установи, є дозволом на створення Товариства.
Персонал кримінально-виконавчих установ забезпечує організацію платних послуг засудженим щодо реєстрації підприємницької діяльності, сплати обов'язкових платежів у відповідні бюджети, проведення взаєморозрахунків з іншими суб'єктами господарської діяльності та інших послуг, пов'язаних з цією діяльністю.
Після реєстрації Товариства в установленому порядку і набуття ним статусу юридичної особи, подальші взаємовідносини з персоналом кримінально-виконавчої установи закріплюються договором.
У договорі між Товариством та кримінально-виконавчою установою визначаються права та обов'язки сторін, кошторис послуг, що надаються кримінально-виконавчою установою Товариству під час його діяльності. Для забезпечення діяльності Товариства керівництво кримінально-виконавчої установи, погодивши з керівництвом Товариства, затверджують коло осіб з-поміж персоналу установи, які представлятимуть інтереси Товариства у взаємовідносинах з партнерами по підприємницькій діяльності, установами, організаціями та органами державного управління.
Документація Товариства, що стосується виробничо-господарської діяльності, ведеться виконавчими органами Товариства. Печатка Товариства та документація, що стосується фінансової діяльності, зберігається в установленому керівництвом місці (бухгалтерія або частина спеціального обліку кримінально-виконавчої установи). Допуск до цієї документації керівників Товариства здійснюється в присутності керівництва кримінально-виконавчої установи.
Майно кримінально-виконавчої установи, необхідне для здійснення його діяльності, надається на умовах оренди відповідно до договору між Товариством та установою.
Спори, що виникають при створенні Товариства між засудженими-засновниками Товариства та керівництвом установи, розглядаються територіальним управлінням кримінально-виконавчої системи, а після його реєстрації - в установленому законодавством України порядку. Для зручності ведення розрахунково-касових операцій Товариству може бути відкритий кореспондентський рахунок у банку, який обслуговує установу.
Такими є основні організаційні положення створення та функціонування товариства з обмеженою відповідальністю засуджених до позбавлення волі.
Необхідно також зупинитися на питанні обов'язків суб'єктів підприємницької діяльності в кримінально-виконавчих установах.
Отже, кримінально-виконавча установа, на базі якої створено Товариство, зобов'язана:
- контролювати дотримання засудженими, засновниками Товариства, вимог режиму відбування покарання;
- забезпечувати комерційну таємницю в інтересах Товариства;
- створювати необхідні умови для забезпечення збереження документів і майна Товариства, в тому числі шляхом його виокремленого розміщення;
- надавати платні послуги Товариству в порядку та розмірах, передбачених договором.
У свою чергу, товариство зобов'язане:
- здійснювати тільки ті види діяльності, які не заборонені законодавством та передбачені установчими документами Товариства;
- здійснювати діяльність на основі повного господарчого розрахунку;
- оплачувати послуги кримінально-виконавчої установи, які надаються Товариству, в порядку, передбаченому договором;
- забезпечити виконання засновниками Товариства в процесі виробництва правил техніки безпеки та вимог режиму відбування покарання;
- нести матеріальну відповідальність за шкоду, нанесену орендованому майну.
Цей перелік взаємних зобов'язань не є вичерпним і потребує удосконалення.
Функціонування таких Товариств може справедливо розраховувати на державну підтримку. Для впровадження в діяльність кримінально-виконавчих установ підприємницької діяльності засуджених необхідно внести відповідні зміни до кримінально-виконавчого законодавства. Для цього пропонуємо:
- доповнити чинний Кримінально-виконавчий кодекс України статтями, що передбачають можливість засудженим займатися підприємницькою діяльністю;
- розробити відповідні відомчі правові акти, що детально розкривають організаційні засади підприємницької діяльності засуджених;
- розробити державну програму підтримки підприємницької діяльності засуджених до позбавлення волі;
- розробити гнучку систему оподаткування такої діяльності, яка б сприяла залученню більшої кількості потенційних партнерів.
Гадаємо, що запровадження підприємницької діяльності засуджених позитивно вплине відразу на декілька компонентів діяльності кримінально-виконавчих установ. Така діяльність може наблизити трудову діяльність засуджених до умов "звичайної" ринкової діяльності і стати відмінною "трудовою школою"; значно поліпшить економічні показники кримінально-виконавчої установи, а також матеріальний стан засуджених; носитиме виховний та стимулюючий характер.
Література:
1. Конституція України. - К.: Юрінком, 1996. - 112 c.
2. Програма подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на 2002-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 167. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2001. - 9 с.
3. Оперативно-службова і виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1998 році // Інформаційний бюлетень. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 1999. - № 2. - 83 с.
4. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань України у 1999 році // Інформаційний бюлетень. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2000. - № 4. - 84 с.
5. Оперативно-службова та виробничо-господарська діяльність органів і установ виконання покарань у 2001 році // Інформаційний бюлетень. - К.: Державний департамент України з питань виконання покарань, 2002. - № 6. - 109 с.
6. Оперативно-службова і виробничо-господарська діяльність установ кримінально-виконавчої системи у І півріччі 1995 року // Інформаційний бюлетень. - К.: Головне управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України, 1995. - № 15. - 74 с.
7. Актуальні проблеми пенітенціарної системи України в сучасних умовах: Збірн. наук праць. - К.: РВВ КІВС при УАВС, 1996. - 106 с

 
 

Цікаве

Загрузка...