WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні - Реферат

Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні - Реферат

30.10.2003 № 128, "органи дізнання та органи досудового слідства можуть виступати замовниками аудиторських послуг (ст. 9 Закону України "Про аудиторську діяльність") у разі проведення дослідчої перевірки суб'єкта господарювання (до порушення кримінальної справи). У цьому випадку суб'єкт аудиту має право надавати аудиторські послуги, результатом виконання яких є: аудиторський висновок про фінансову звітність; аудиторський висновок про іншу інформацію в документах, що містять перевірені фінансові звіти; аудиторський висновок щодо виконання завдань з аудиту спеціального призначення; аудиторський висновок з огляду фінансових звітів; аудиторський звіт з виконання погоджених процедур або аналогічні висновки; експертний висновок; письмова консультація; інші роботи згідно зі ст. 3 Закону України "Про аудиторську діяльність". При цьому суб'єкт аудиту зобов'язаний надавати вищевказані послуги на підставі договору з замовником, яким у даному випадку виступає орган дізнання або орган досудового слідства, дотримуючись вимог Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів, Міжнародних стандартів аудиту. Позиція Аудиторської палати України щодо повідомлення даних про результати аудиторської перевірки органам дізнання та слідства така: "...аудитор зобов'язаний з'явитися за викликом органу дізнання, слідчого, прокурора або судді і повідомити у письмовій формі про те, що аудиторська перевірка суб'єкта господарювання, яким зацікавлені слідчі органи, здійснена на підставі договору і результати аудиторської перевірки передані замовнику та лише у замовника можна ознайомитися з результатами аудиторської перевірки; а також про те, що відповідно до ст. 23 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитори і аудиторські фірми зобов'язані зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг (крім випадків, передбачених п. 4 цього розділу), а також не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у власних інтересах або в інтересах третіх осіб".
Отже, переслідуючи корпоративні бізнесові інтереси, Аудиторська палата України ототожнює аудиторську перевірку з аудиторською підприємницькою діяльністю і у зв'язку з цим домагається не тільки заборони проводити аудит, а й застосовувати цей термін іншими суб'єктами фінансового контролю. Такі самі подвійні стандарти застосовуються і до поняття комерційної таємниці. Відповідно до позиції Аудиторської палати України повідомлення органам слідства та дізнання про результати аудиторської перевірки перестає становити комерційну таємницю лише за умови замовлення аудиторських послуг даними органами. І не важливо, що це суперечить чинним Законам України [12-13].
Доцільно звернути увагу і на наступний аспект аудиторської діяльності. Аудиторські фірми, виступаючи суб'єктами недержавного фінансового контролю, повинні брати участь в детінізації економічних відносин в Україні. При цьому слід враховувати, що самі фірми можуть стати суб'єктами правопорушень, тобто мають підвищений ризик втягнення у неправомірну діяльність. Проте діюче законодавство не передбачає ефективного механізму регулювання аудиторської діяльності, який би повною мірою гарантував безпеку, права аудиторів з одного боку, і якість послуг, права споживачів (підприємств, що перевіряються, та зацікавлених осіб, наприклад, клієнтів банків) результатів аудиту. Ми приєднуємося до думки російського вченого Є.М. Гутцайта про слабкість етичного механізму регулювання, яка була підтверджена серією скандалів з великими західними аудиторськими компаніями, і необхідність посилення адміністративного механізму регулювання [14], зокрема, щодо введення режиму накладення в адміністративному порядку штрафів на аудиторські фірми, що можуть визначатися в кратному розмірі від суми отриманого гонорару, оскільки вартісна оцінка спричиненої шкоди неякісними послугами в аудиті досить складне завдання. Крім того, необхідне жорстке адміністративне регулювання якості аудиторський послуг. Адже в тому випадку, коли аудиторська фірма надає аудиторський висновок, який містить завідомо неправдиві дані і отримує за це гонорар, така ситуація влаштовує обидві сторони угоди про надання аудиторських послуг, крім держави, акціонерів і клієнтів банку.
На нашу думку, розглянуті підходи до вдосконалення аудиту в Україні сприятимуть тому, що ця форма фінансового контролю займе гідне місце в організаційній та функціональній структурі системи детінізації економічних відносин в Україні.
Література:
1. Закон України від 22 квітня 1993 року № 3125 "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - № 23. - 1993. - Ст. 243.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. - К.: ПП "Влад і Влада", 1996. - 320 с.
3. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит (інтегрований навчально-атестаційний комплекс). - К.: "АВТ", 2004. - 424 с.
4. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402 с.
5. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлісеєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 456 с.
6. Постанова КМ України від 10 серпня 2004 р. № 1017 "Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм" // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www. liga.net/zakon/ ligazakon.html).
7. Наказ Державної податковоїадміністрації України від 25 листопада 2002 року № 567 "Про затвердження методичних рекомендацій з організації кабінетного аудиту (для юридичних осіб)" // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/zakon/ ligazakon.html).
8. Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України" від 20 липня 199 року № 358 // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/zakon/ ligazakon.html).
9. Постанова Правління Національного банку України від 29 квітня 2004 року № 191 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо взаємодії між інспекторами з банківського нагляду Національного банку України та зовнішніми аудиторами банків" // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/zakon/ ligazakon.html).
10. Редько О. Організаційно-методологічні перспективи аудиту в Україні // Податкове планування. - 2004. - № 12 (50). - С. 72-78.
11. Статут Спілки аудиторів України від 04.06.92 зі змінами і доповненнями, внесеними 2 з'їздом САУ 29 червня 1993 року, зі змінами і доповненнями, внесеними 3 з'їздом САУ 22 жовтня 1994 року, зі змінами і доповненнями, внесеними позачерговим з'їздом САУ 4 березня 1998 року // Все о бухгалтерском учете. - 1998 г. - № 55 (237). - 20 июня.
12. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/zakon/ ligazakon.html)
13. Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-ІV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (із змінами, внесеними законами України від 24.12.2002 № 345-ІV і 06.02.2003 № 485- ІV) // Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно-правових актів, міжнародних документів, коментарі. - К.: Атiка, 2003. - С. 13-29.
14. Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. - М.: "ЭЛИТ 2000", "ЮНИТИ-ДАНА", 2002. - С. 73-77.

 
 

Цікаве

Загрузка...